Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Асет Мениджмънт вече e сред водещите три управляващи дружества

  13.09.2006
   

  Само за 5 месеца от началото на публичното предлагане на дяловете от 4-те местни фонда на Райфайзен Асет Мениджмънт, средствата, акумулирани и управлявани от дружеството надхвърлиха 30 млн. лева. Това съответства на 16,29% пазарен дял, сочат данните на Българската фондова борса. По нетна стойност на активите, компанията излезе на 3-то място сред всички управляващи дружества на българския пазар.

  Райфайзен Асет Мениджмънт продължава да е най-динамично развиващото се управляващо дружество

  Към края на август 2006г. Райфайзен Асет Мениджмънт запази позицията си на най-динамично развиващото се управляващо дружество на българския пазар, като постигна най-висок ръст на продажби на дялове от договорните си фондове.

  Общо НСА на 4-те фонда на РАМ

  Райфайзен (България) Балансиран Фонд е номер едно сред балансираните фондове

  Райфайзен (България) Балансиран е най-големият фонд по обем управлявани активи, като към 31 август средствата под управление надхвърлиха 15,3 млн. лв. Фондът следва стратегия с умерен риск и инвестира едновременно в акции и облигации. Нетната стойност на активите на един дял от фонда се покачи от 1.0000 лв., в началото на публичното предлагане, до 1.0517 лв. Значителен инвеститорски интерес генерира и високодоходният Райфайзен (България) Фонд Акции, като активите под управление вече надхвърлят 7,2 милиона лева. При инвестиран 1 лев, в началото на публичното предлагане на дялове от фонда, към 31.08.2006г. нетната стойност на активите на един дял се повиши до 1.0894 лв.

  Разпределение на инвестициите по видове клиенти

  За първите 5 месеца от началото на дейността си, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) привлече на доверително управление и активи на целеви институционални клиенти, като средствата под управление достигнаха 2 млн. лева.

  Райфайзен Асет Мениджмънт е първото българско управляващо дружество, което дава възможност за достъп едновременно до местния финансов пазар и до най-динамично развиващите се капиталови пазари в световен мащаб. Дружеството дистрибутира и фондовете Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, като за петте месеца от старта на дейността си, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) е осъществило продажби на дялове от австрийските фондове за над 3,2 млн. евро.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.