Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк (България) ЕАД с 82% ръст на печалбата след данъчно облагане, 600 работни места и 23 офиса, открити през 2005 г.

  13.04.2006
   

  Рекорден ръст на печалбата след данъчно облагане от 82,12% до 44,54 млн. лв. за 2005 г. Активите на банката отбелязаха ръст от 40,03% до 2 808 млн. лв., съответстващи на 8,54% пазарен дял. Кредитите предоставени на физически лица нараснаха с 277,33% спрямо края на 2004г.

  Активите надхвърлиха 2 808 млн. лв.

  Пазарният дял на банката по този показател достигна 8,54%, което нарежда Райфайзенбанк сред най-динамичните финансови институции в Централна и Източна Европа. В края на 2005 г. кредитният портфейл на Райфайзенбанк (България) се увеличи със 39,99% в сравнение със същия период на 2004г. и достигна 1 406,74 млн. лв., при запазване на отлично качество на активите. Депозитите от фирми и граждани отбелязаха стабилен ръст от 20,53% до 1 597,31 млн. лв. в сравнение с края на 2004г. Банката затвърди позицията си на водещ кредитор на фирмите с над 8,5% пазарен дял.

  “Изключително сме горди от развитието на дъщерната ни банка в България, съответстващо и на положителната тенденция в развитието на българската икономика като цяло”, заяви Херберт Степич, Председател на УС на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ и Председател на Надзорния съвет на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

  Увеличение на капиталовата база

  Към 31 декември 2005 година, общата капиталова база на Райфайзенбанк (България) достигна 269,5 млн. лв., което е увеличение със 74% в сравнение с края на 2004г. В подкрепа на динамичното развитие на банката, през 2005 година, Райфайзенбанк (България) увеличи капиталовата си база с 30 млн. евро чрез увеличение на дългово-капиталовият хибриден инструмент от Райфайзен Централбанк Австрия АГ.

  Договорни отношения с финансови институции

  През 2005 година Райфайзенбанк се утвърди като един от водещите партньори на Международни финансови институции в областта на договаряне и предоставяне на средносрочен и дългосрочен финансов ресурс за финансиране на МСП и общини в страната. Към края на 2005 г. общият размер на кредитните линии, договорени от Райфайзенбанк (България) ЕАД достигна 230 млн. евро.
  През 2005 г. Райфайзенбанк (България) подписа средносрочен Договор за синдикиран заем с 31 банки в размер на 150 млн. евро, както и кредитна линия с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) в размер на 10 млн. евро за финансирането на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за физически лица.
  Към 31 декември 2005г., средствата от кредитни линии, привлечени от международни финансови институции възлизат на 80 млн. евро, с които бяха финансирани над 700 проекта на български предприемачи и създадени повече от 1 900 постоянни работни места. През месец март 2005г., Райфайзенбанк (България) ЕАД предостави финансиране в лева на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие като подписа Договор за револвираща линия в размер на 40 млн. лева.

  Трежъри и Инвестиционно банкиране

  През 2005 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД затвърди лидерската си позиция на Водещ мениджър на баългарския пазар на новоемитирани облигационни емисии, като пое и пласира 16 облигационни емисии за 155 млн. евро, с което постигна 57% пазарен дял от общия обем новоиздадени дългови инструменти на местни емитенти. Банката е сред лидерите на българския междубанков валутен пазар, както и в сегмента на клиентските валутни операции.
  В края на 2005г. Райфайзенбанк учреди управляващото дружество Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД. Предлагайки комбинация от чуждестранни и местни фондове, Райфайзен Асет Мениджмънт е първото управляващо дружество в страната, което дава възможност на своите потенциални клиенти за инвестиране, както в български колективни инвестиционни схеми, така и в най-динамично развиващите се капиталови пазари в световен мащаб.

  Водеща финансова институция в кредитирането на малкия бизнес

  През 2005 г. Райфайзенбанк затвърди лидерската си позиция в кредитирането на малки и средни предприятия. Кредитите в този сегмент отбелязаха изпреварващ ръст от 67,31% спрямо 31 декември 2004 г., а броят на кредитните инспектори, обслужващи малките фирми беше увеличен с 95% в сравнение с 2004г. През 2005 година Райфайзенбанк предложи за първи път на българския банков пазар нов продукт за малкия бизнес – “МСП кредит онлайн”, даващ възможност малките фирми и хората със свободни професии да кандидатстват за кредит в българските интернет портали и сайта на банката.

  Силен ръст на кредитите за граждани и домакинства

  През 2005 г. Райфайзенбанк продължи да разширява позициите си и в Банкирането на дребно, като в края на 2005г., кредитите на физически лица нараснаха с 277,33% до 363,6 млн.лв., в сравнение с 31 декември 2004 година.
  Броят на издадените банкови карти Маестро и Виза нарасна с 56% спрямо 2004г. През май 2005 Райфайзенбанк (България) ЕАД предложи на пазара револвираща кредитна карта РайКАРТ, за плащане на стоки и услуги в страната. С РайКАРТ могат и да бъдат закупувани стоки в над 20 търговски обекта и търговски вериги, като одобрението се получава до два часа.

  Разширяване на клоновата мрежа и алтернативните канали за дистрибуция

  През 2005 г. Райфайзенбанк откри 23 нови офиса в страната като клоновата мрежа на банката достигна 73 точки на продажба. Услугата «Мобилни банкери» улесни значително достъпа на гражданите до потребителски и ипотечни кредити, карти и депозити. Само за няколко месеца в 10 града Райфайзенбанк разви мрежа от над 100 мобилни банкови консултанти с висок образователен ценз и отлични комуникативни умения.
  Отличия
  През 2005 г. Райфайзенбанк (България) беше отличена за първи път с наградата “Банка на годината” на списанието The Banker, част от групата Файненшъл Таймс, присъдена за активи и печалба като се отчита и развитието на инфраструктурата и стратегиите за бъдещето. През 2005 г. финансовият ежедневник «Пари» удостои Райфайзенбанк с най-значимото отличие за аудиторията - Банка на клиента`2004. През 2005 г. престижното американско списание Глобал Файнанс присъди на Райфайзенбанк (България) наградите “Най-добър уеб дизайн в Централна и Източна Европа” и “Най-добра Интернет банка на потребителя”.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.