Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк е водещ мениджър на първата облигационна емисия на“Банка Запад-Изток” АД

  05.07.2006
   

  “Банка Запад-Изток” АД издаде първата си емисия корпоративни, необезпечени облигации с номинална стойност от 5 млн. евро. Водещ мениджър по сделката е “Райфайзенбанк (България)” ЕАД. Емисията е за срок от 3 години и падеж на 26 юни 2009г. Купонът е плаващ в размер на 6-месечен Юрибор + 0.75% на годишна база. Главницата се изплаща еднократно на датата на падежа.
  Първичното записване на облигациите беше осъществено при условията на частно предлагане. На по-късен етап се планира вписване на емисията в регистъра на публичните емисии и регистрация за вторична търговия на БФБ – София АД.
  Целта на емисията облигации е да осигури ресурс за общо финансиране на дейността и развитието на банката.

  “Банка Запад-Изток” АД е най-младата банкова финансова институция в България, специализирала се в областта на корпоративното банкиране. “Банка Запад-Изток” АД е част от групата на НОВА ЛЮБЛЯНСКА БАНКА, Словения, управляваща активи на стойност 12 милиарда евро. Това е най-голямата финансова група в Словения, в която основен акционер е Словенската държава. Групата включва едноименната банка, както и 3 застрахователни компании, 12 компании за търговско финансиране , 11 лизингови компании, 4 договорни и пенсионни фондове и 18 дъщерни банки в Германия, Австрия и страните от Югоизточна Европа.

  Само за първите шест месеца на 2006г. Райфайзенбанк пое и пласира 7 облигационни емисии. Общият обем на облигационните транзакции, на които Райфайзенбанк е водещ мениджър надхвърли 46,3 милиона евро, което съответства на 65% пазарен дял.

  Обем за новоемитираните облигации на българския пазар през първата половина на 2006г.

  След успешното приключване на тази 31-ва за “Райфайзенбанк (България)” ЕАД транзакция на първичния пазар на облигации в България през периода 2003-2006г., банката потвърди за пореден път водещата си позиция сред инвестиционните посредници, като общата номинална стойност на структурираните и пласирани облигации надхвърли 240 млн. евро.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.