Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк с 16,24 млн. лева печалба за първото тримесечие на 2006г.

  06.06.2006
   
  • Печалбата след данъчно облагане нарасна с 41.15% до 16.24 млн. лева, спрямо 31 март 2005г.
  • Активите на банката през първото тримесечие на 2006г. отбелязаха ръст от 37.4%, в сравнение със същия период на миналата година
  • Кредитите за физически лица се увеличиха със 169,63% спрямо 31 март 2005г., а депозитите отбелязаха увеличение от 52,4%

  Активите достигнаха 2 903 млн. лв.

  Към 31 март 2006г., активите на Райфайзенбанк (България) ЕАД достигнаха 2 902,99 млн. лв., което е увеличение от 37.4%, в сравнение с първото тримесечие на 2005г. Пазарният дял на банката по този показател достигна 8,54%, което нарежда Райфайзенбанк на 4-то място в банковата система (в сравнение с 5-то място в края на 2005г.) Към 31 март 2006г., кредитният портфейл на Райфайзенбанк (България) възлезе на 1 363,5 млн. лв., при запазване на отлично качество на активите. Депозитите на клиенти възлязоха на 1 700,12 млн. лв. и отбелязаха увеличение от 52,4% спрямо 31 март 2005г.

  Показатели за ефективност

  Райфайзенбанк продължи да подобрява показателите си за ефективност. Възвращаемостта на капитала след данъчно облагане се повиши от 30.78% (към 31.12.2005г.) до 35,9% (към 31.3.2006г.). Банката запази отлично съотношение и по показателя разходи/приходи – 48.7% в края на март 2006г. Възвращаемостта на активите след данъчно облагане се увеличи до 2.51% при 2.09% към декември 2005г.

  Договорни отношения с финансови институции

  Към 31 март 2006г. общият размер на средносрочния и дългосрочен финансов ресурс, предоставен на Райфайзенбанк от финансови институции възлиза на 230 млн. евро, от които 150 млн. евро синдикиран заем и 80 млн. евро кредитни линии от международни организации. С тези средства Райфайзенбанк финансира фирми от малкия и среден бизнес и общини в страната.
  През първото тримесечие на 2006 година продължи успешното усвояване на кредитната линия от Европейската Банка за Възстанояване и Развитие по проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за българските домакинства. Към края на март 2006г. със средства от кредитната линия са финансирани близо 400 проекта за повече от 1 млн. лева. Кредитополучателите ползват безвъзмездна помощ, осигурена от Международния фонд за подкрепа извеждането от експлоатация на АЕЦ Козлодуй.

  Трежъри и Инвестиционно банкиране

  Райфайзенбанк (България) ЕАД затвърди лидерската си на Водещ мениджър на българския пазар на новоемитирани облигационни емисии, като за първите три месеца на 2006г. пое и пласира 3 облигационни емисии за 29 млн. евро. По този начин Райфайзенбанк постигна 64% пазарен дял от общия обем новоиздадени дългови инструменти на местни емитенти през първото тримесечие на 2006г.
  На 16 март Райфайзен Асет Мениджмънт (България) стартира публичното предлагане на дялове от 4 местни фонда. Само за периода 16.03.2006г. - 31.03.2006г. средствата акумулирани и управлявани от дружеството надхвърлиха 10.4 млн.лева. Към 31 март 2006г., компанията излезе на 4-то място по нетна стойност на активите под управление, като пазарният й дял възлезе на 9,20%.
  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е единственото българско управляващо дружество, което предлага едновременно местни и чуждестранни взаимни фондове – 8 от най-успешните фондове на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт и 4 местни фонда.

  Водеща финансова институция в кредитирането на малкия бизнес

  Кредитите за малки и средни предприятия отбелязаха ръст от 34.90%, в сравнение с 31 март 2005г., като кредитният портфейл достигна 615,8 млн. лева, а клиентската база нарасна с 64%.
  Райфайзенбанк разработи специална програма за над 60 000 български фирми, членове на М-Tел Бизнес Kлуб. По тази програма банката предоставя преференциални условия за банково обслужване – безплатно електронно банкиране, преференции при извършването на банкови операции и откриването на сметки, както и специални условия за кредитиране на фирмите от М-Тел Бизнес Клуб и техните служители.

  Динамичен ръст на кредитите за граждани и домакинства

  През първото тримесечие на 2006г. Райфайзенбанк продължи динамичното си развитие в сегмента Банкиране на дребно - кредитите, отпуснати на физически лица нараснаха със 169,63% до 386,14 млн. лева, спрямо 31 март 2005г. - ръст приблизително 4 пъти над средния за банковата система.

  Разширяване на клоновата мрежа и алтернативните канали за дистрибуция

  През първото тримесечие на 2006 г. Райфайзенбанк откри 5 нови офиса – в София, Велико Търново, Хасково, Ботевград и Самоков, с което клоновата мрежа достигна 78 точки на продажба.
  Мрежата от над 100 мобилни банкери също се разшири и вече обхваща 13 града - София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Шумен, Сливен и Хасково.

  Отличия

  Райфайзенбанк (България) ЕАД бе отличена от престижното списание Global Finance като “Най-добра банка” в България за 2005г. Победителите бяха определени според критериите: ръст на активите, рентабилност, обслужване на клиентите, конкурентни цени и иновативни продукти.

  Райфайзенбанк получи и награда от Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ (Райфайзен Интернешънъл) за най-голям растеж в сегмента на малкия и средния бизнес от всички банки в групата Райфайзен в Централна и Източна Европа.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.