Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк с 50,11 млн. лева печалба към 30 септември 2006г.

  23.11.2006
   

  Печалбата след данъчно облагане нарасна с 41,08% до 50,11 млн. лева, спрямо 30 септември 2005г. Активите отбелязаха ръст от 26,6%, в сравнение със същия период на миналата година

  Активите достигнаха 3 240,18 млн. лв.

  Към 30 септември 2006г., активите на Райфайзенбанк (България) ЕАД достигнаха 3 240,18 млн. лв., което е увеличение от 26,6%, в сравнение с 30 септември 2005г. Пазарният дял на банката по този показател достигна 8,36%, което нарежда Райфайзенбанк на 4-то място в банковата система. Към 30 септември 2006г., кредитният портфейл на Райфайзенбанк (България) нарасна с 29,3% до 1 615,05 млн. лв., при запазване на отлично качество на активите. Депозитите на клиенти възлязоха на 2 196,05 млн. лв. и отбелязаха увеличение от 37,8%, спрямо 30 септември 2005г.
  Всички данни се основават на Международните стандарти за финансова отчетност.

  Показатели за ефективност

  Райфайзенбанк продължи да подобрява показателите си за ефективност. Възвращаемостта на капитала след данъчно облагане се повиши от 33.01% (към 30.09.2005г.) до 36,9% (към 30.09.2006г.). Банката запази отлично съотношение и по показателя разходи/приходи – 45,6% в края на септември 2006г. (30 септември 2005г.: 48,1%). Възвращаемостта на активите след данъчно облагане към края на третото тримесечие на 2006г. достигна 2,37%.

  Договорни отношения с финансови институции

  Към 30 септември 2006г. привлеченият от Райфайзенбанк средносрочен и дългосрочен ресурс от финансови институции достигна 290 млн. евро, от които 150 млн. евро синдикиран заем, 120 млн. евро кредитни линии и 20 млн. евро гаранционна схема от международни организации. С тези средства Райфайзенбанк финансира фирми от малкия и среден бизнес и общини в страната.
  През август 2006 година Райфайзенбанк (България) ЕАД и Европейската Банка за Възстановяване и Развитие подписаха кредитна линия, в размер на 20 млн. евро за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в частния сектор.

  Тази кредитна линия е четвъртата, която ЕБВР отпуска на групата Райфайзен в България. През 2002г. ЕБВР финансира Райфайзенбанк (България) със средства, предназначени за малки и средни предприятия. Втората кредитна линия отпусната на Райфайзенбанк (България) през 2005г. е за финансиране на проекти за енергийна ефективност в дома, като по тази линия Райфайзенбанк (България) ЕАД досега е отпуснала 1 205 кредита на домакинства за енергийна ефективност. ЕБВР работи и с Райфайзен Лизинг България за лизингово финансиране на малки и средни предприятия.

  Трежъри и Инвестиционно банкиране

  Райфайзенбанк (България) ЕАД затвърди лидерската си позиция на Водещ Мениджър на българския пазар на новоемитирани облигационни емисии, като за първите девет месеца на 2006г. пое и пласира 9 облигационни емисии за 66,5 млн. евро, което към 30 септември съответства на 45% пазарен дял от общия обем новоиздадени дългови инструменти на местни емитенти.

  Водеща финансова институция в кредитирането на малкия бизнес

  Кредитите за малки и средни предприятия към 30 септември 2006г. отбелязаха ръст от 50,07%, в сравнение с 30 септември 2005г., като кредитният портфейл достигна 768,23 млн. лева. Спрямо същия период на миналата година броят на клиентите нарасна с 57%.

  Ръст на кредитите за граждани и домакинства

  През първите девет месеца на 2006г. Райфайзенбанк продължи динамичното си развитие в сегмента Банкиране на дребно. Спрямо 30 септември 2005г. кредитите, отпуснати на физически лица нараснаха с 23,12% до 355,911 млн. лева.

  Разширяване на клоновата мрежа и алтернативните канали за дистрибуция.

  От началото на годината до 30.09.2006г. Райфайзенбанк откри 28 нови офиса - в София, Велико Търново, Хасково, Ботевград, Самоков, Русе, Сливен, Пловдив, Варна, Перник, Разлог, Ямбол, Свищов, Шумен и Бургас, с което клоновата мрежа достигна 88 точки на продажба. Банката има и 13 изнесени работни места в териториални дирекциите на Националната агенция по приходите (НАП).
  120 мобилни банкери, които продават банкови продукти на физически лица работят в 13 града - София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Шумен, Сливен и Хасково.
  От септември започна работа и мрежа от мобилни банкери, предлагащи банкови продукти, предназначени за малки и средни предприятия. Мрежата работи в София, Пловдив, Варна и Бургас и се състои от над 20 отлично подготвени консултанти.

  Райфайзен Груп - България

  На 16 март Райфайзен Асет Мениджмънт (България) стартира публичното предлагане на дялове от 4 местни фонда, като за 6 месеца средствата акумулирани и управлявани от дружеството достигнаха 31,2 млн. лв. Райфайзен Асет Мениджмънт (България) е най-динамично развиващото се Управляващо дружество в страната. Към 30 септември 2006г. компанията заема 3-то място по нетна стойност на активите под управление, като пазарният й дял се увеличи до 15,86%.
  Най-продаваният фонд на дружеството, Райфайзен (България) Балансиран Фонд – е най-големият български балансиран фонд по обем управлявани активи, като към 30 септември 2006г. управлява активи за над 15,9 млн. лв.
  Райфайзен Лизинг България ООД е основано през 2004г. с акционери Райфайзенбанк (България) ЕАД 24,5% и Райфайзен Лизинг Интърнешънъл ГмбХ 75,5%. Райфайзен Лизинг притежава 100% от акциите на Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД.

  Към 30 септември 2006г., активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД кумулативно достигнаха 156 млн. лв., което е увеличение от 117% спрямо 31 декември 2005г. През третото тримесечие на 2006г., лизинговият портфейл отбеляза ръст от 177%, спрямо края на 2005г. и достигна 134 млн. лв.

  През третото тримесечие на 2006г. привлеченият от Райфайзен Лизинг България ООД средносрочен и дългосрочен финансов ресурс от финансови институции достигна 136 млн. евро, от които 25 млн. евро от международни организации. В началото на 2006г. Райфайзен Лизинг България ООД и Банката за Развитие към Съвета на Европа подписаха Рамково споразумение в размер на 10 млн. евро. Средствата са напълно усвоени и са предназначени за финансиране на малки и средни предприятия. Райфайзен Лизинг България ООД подписа и започна усвояването и на кредитната линия от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер на 10 млн.евро.

  Само за няколко месеца новото дъщерно дружество на Райфайзен Груп – България Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД успя да се наложи на пазара на застрахователните посредници у нас и предлага на клиентите си застрахователни продукти на 12 компании.
  От август 2006г. Райфайзен Застрахователен Брокер пусна нов банково-застрахователен продукт “Застраховка на кредитни вноски”. Възползвайки се от него, клиентите на Райфайзенбанк вече могат да застраховат своето имущество и живот, като получат на кредит средствата за плащането на премиите по застраховките си.

  Отличия

  Райфайзенбанк (България) ЕАД бе отличена с две престижни награди: от Global Finance като “Най-добра банка” в България за 2006г. - победителите бяха определени според критериите: ръст на активите, рентабилност, обслужване на клиентите, конкурентни цени и иновативни продукти; и от Euromoney, като “Най-добра банка на облигационния пазар” в България.

  ******

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през 1994 г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ - компанията управляваща дъщерните дружества на Райфайзен Централбанк Австрия (РЦБ) в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). РЦБ притежава 70% от дружеството. Останалите 30% от акциите на Райфайзен Интернешънъл се предлагат на Фондовата борса във Виена. Райфайзен Интернешънъл управлява една от водещите мрежи от банки в ЦИЕ, с дъщерни банки и лизингови компании на 16 пазара от региона. Представителни офиси в Литва и Молдова допълват присъствието на групата в региона. Повече от 11,7 милиона клиенти се обслужват от над 2775 банкови офиси.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.