Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Рекордна година за Райфайзен Интернешънъл

  31.03.2006
   

  Консолидираната нетна печалба отбелязва значителен ръст от 83% и възлиза на 382 милиона евро. Активите нарастват с 41% до 41 милиарда евро. Успешното първично публично предлагане на акции бе последвано от най-голямото придобиване в историята на компанията – Банк Авал. Очакваното нарастващо значение на сегмента Банкиране на дребно, както и на регионите Югоизточна Европа и страните от ОНД се потвърди

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, управляваща дъщерните компании в Централна и Източна Европа на Райфайзен Централбанк приключи финансовата 2005г. с рекорден ръст на печалбата. Консолидираната нетна печалба (след данъчно облагане и приспадане на миноритарните участия) възлиза на 382,3 милиона евро (през 2004г.:209,4 млн.) или ръст от 172,9 милиона евро (82,6%). Печалбата преди облагане нарасна до 568,6 милиона евро (2004г.:340,8 милиона евро). Печалбата след облагане се увеличи до 459,6 милиона евро (2004г.:269,8 млн. евро). Нетната печалба на 1 акция се увеличи с 0,86 евро и достигна 2,79 евро (2004г.:1,93 евро). Всички данни са в съответствие с Международните стандарти за финансови за финансови отчети (IFRS)

  Херберт Степич, председател на УС на Райфайзен Интернешънъл заяви: “Финансовата година 2005 бе не само наситена с много събития, но и най-успешната в историята на Райфайзен Интернешънъл. С голям успех приключи най-голямото в Австрия първично публично предлагане на акции, а придобиването на Банк Авал бе най-голямото в дългата история на Райфайзен. Този успех се допълни от най-големия в историята на компанията прираст на печалбата. За последните три години консолидираната печалба нарасна почти 4 пъти”, добави Херберт Степич.

  През 2005г. Райфайзен Интернешънъл придоби украинската Банк Авал и по този начин се превърна в най-голямата банкова група на динамичния, 50 милионен украински пазар. През февруари 2006г. бе обявено придобиването на руската Импексбанк. Очаква се процесът да бъде финализиран в средата на май, като по този начин Райфайзен Интернешънъл ще стане най-голямата международна банкова група, оперираща на 140 милионния, бързо развиващ се руски пазар.

  “Стратегическата ни позиция да оползотворим дългосрочния потенциал за растеж в този регион вече дава изключителни резултати. В страните от Югоизточна Европа и ОНД имаме несравнимо добри пазарни позиции, които вече дават резултат”, заяви Степич, като отбеляза, че приносът в печалбата след облагане на тези два региона възлезе на 60%.” С придобиването на Импексбанк ние сме на прага да направим голям скок на руския пазар”, допълни той

  Значително увеличение в обемите – Растеж на активите от 41%

  Райфайзен Интернешънъл в максимална степен оползотвори потенциала за динамично развитие в Централна и Източна Европа. Кредитите, отпуснати на клиенти отбелязаха ръст от 52,2%, достигайки 24,7 милиарда евро, а депозитите нараснаха с 37% до 24,9 милиарда. Активите се увеличиха с 40,8% до 40,7 милиарда, като две трети от тях са в резултат на органичния растеж. По този повод Херберт Степич заяви: “През последните две години увеличихме двойно активите си и се превърнахме в една от най-бързо развиващите се банкови групи в региона”.

  Оперативните резултати и показателите за ефективност продължават да се подобряват

  Оперативните приходи във всички сегменти отбелязваха ръст от 45,5% и възлизат на 1,887 милиона евро. Нетните приходи от лихви възлизат на 1,202,1 милиона евро и представляват 63,7% от общите приходи или ръст от 49,6%. Нетните приходи от комисионни се увеличават с 35,8% (406,8 млн. евро), докато търговската печалба нарасна с 36,6% до 300,8 милиона евро.

  В същото време, поради стриктните мерки за ограничаване на разходите, общите административни разходи нараснаха с 41,2%, достигайки 1,162 милиона евро, въпреки направените значителни инвестиции. По този начин те остават под нивото на ръста на оперативните приходи. В резултат на това печалбата от дейността нарасна с 52,9% до 725 милиона евро. Показателят Разходи/Приходи, показващ общите административни разходи спрямо оперативните приходи продължи да се подобрява – от 63,5% на 61,6%.

  Съществено разрастване на клоновата мрежа. Удвояване броя на клиентите.

  През 2005г. Райфайзен Интернешънъл продължи да инвестира в развитието на клоновата си мрежа, като 185 нови офиса отвориха врати. Заедно с клоновете на Банк Авал (1342), общият брой на офисите достигна 2443, което е ръст от 167%.
  Служителите също удвоиха броя си и достигнаха 43 614 (2004г.:22 851), най-вече заради придобиването на Банк Авал. В края на 2005г. Райфайзен Интернешънъл вече обслужва 9,7 милиона клиенти, което представлява почти двойно увеличение в сравнение с 2004г.(5 милиона). Увеличението от 4,7 милиона се дължи на 3,3 милиона клиенти на Банк Авал, докато останалите 1,4 милиона нови клиенти (30%) са в резултат на органичния растеж на банката.

  Перспективи за 2006г.

  Очакванията за растеж на активите са за най-малко 20% до 2008г., като най-голям ръст се очаква в страните от ОНД, отчасти и заради придобиванията в региона. За да се подобри капиталовата база предвиждаме увеличение на капитала чрез въвеждането на хибриден инструмент.
  Председателят на УС Херберт Степич заяви още: «В средносрочен план предвиждаме значително увеличение на постъпленията в страните от ОНД, най вече в Украйна и Русия. Все пак очакванията са, че разходите по трасформацията след придобиванията ще утежнят постъпленията в краткосрочен план. За 2006г. очакваме ръст от повече от 25% на консолидираната печалба», каза в заключение Херберт Степич

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.