Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Активите на Райфайзенбанк надхвърлиха 5.2 млрд. лева към 30 септември 2007г. Пазарният дял на банката надвиши 10%

  13.11.2007
   
  • Ръст на активите от 63% спрямо септевмри 2006г.
  • Към 30 септември печалбата след данъци достигна 72.16 млн. лева – ръст от 44% спрямо същия период на миналата година
  • Кредитите нараснаха със 72% до 2.78 млрд. лева, а депозитите с 51% до 3.24 млрд. лева

  Активите на Райфайзенбанк надхвърлиха 5.2 млрд. лева

  Активите на Райфайзенбанк към 30 септември 2007г. достигнаха 5 289,09 млн.лева, което представлява ръст от 63.23%, спрямо същия период на 2006г., като пазарният дял на банката по този показател достигна 10.19%, което я нарежда на трето място в банковата система у нас. Към 30 септември 2007г., печалбата след данъчно облагане достигна 72.16 млн. лева, което представлява ръст от 44%, спрямо същия период на миналата година. В края на септември 2007г. кредитният портфейл се увеличи със 72.38%, в сравнение с 30 септември 2006г. и достигна 2 784 млн. лв. Депозитите от фирми и граждани също отбелязаха динамичен ръст от 50.74% до 3 236,79 млн. лв., в сравнение със септември 2006г.
  Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Лидер сред инвестиционните посредници

  С реализиран оборот от 4.36 млрд.лева на Българска Фондова Борса-София, Райфайзенбанк е абсолютен лидер сред инвестиционните посредници за деветмесечието на 2007г. През август банката бе и посредник по най-голямата борсова сделка, сключена до този момент на българския капиталов пазар - сделката по продажбата на "БТК" АД. За деветте месеца на 2007г., Райфайзенбанк запази лидерската си позиция и на пазара на новоемитирани облигационни емисии, като структурира и пласира 7 облигационни емисии с общ номинал от 98.79 млн. евро, което към края на септември 2007 г. съответства на 51.72% пазарен дял от общия обем на новоиздадените дългови инструменти.

  Динамичен ръст в кредитирането на малкия бизнес от 71%

  През първите девет месеца на 2007г. Райфайзенбанк затвърди позицията си на една от водещите банки в кредитирането на малките и средни предприятия в България. Спрямо 30 септември 2006г., кредитите в този сегмент отбелязаха ръст от 71.36% до 1.32 млрд. лева, а клиентската база се увеличи с близо 50%. През юли 2007г. Райфайзенбанк откри дванадесет центъра в цялата страна, специализирани в обслужването на малките фирми и хората със свободни професии.

  Банкиране на дребно

  Към 30 септември 2007г. кредитите за домакинствата нараснаха с 25% спрямо същия период на миналата година и достигнаха 444.7 млн. лева, а броят на клиентите-физически лица се увеличи с 53%. Броят на издадените от Райфайзенбанк дебитни карти нарасна с 49%, а на кредитните карти с 95%. Спрямо същия период на миналата година, през деветмесечието на 2007г., броят на АТМ терминалите, инсталирани от банката нарасна със 70%, а броят на ПОС терминалите – с 47%. Броят на издадените към 30 Септември 2007г. международни кредитни револвиращи чип карти MasterCard Business за малки и средни предприятия, предложена на клиентите през юни 2007, представлява 9% от всички издадени международни кредитни револвиращи чип карти.
  От 17 Септември 2007 Райфайзенбанк предложи на пазара и международна кредитна револвираща чип карта Billa Visa-Classic. Картата носи логoтo на банката и Билла, и е първият съвместен (ко-брандиран) продукт с верига супермаркети в България.

  Продължаващо разширяване на клоновата мрежа и алтернативните канали за дистрибуция. Броят на служителите нарасна с 800 души

  Само за девет месеца, от началото на 2007г. Райфайзенбанк откри 28 нови офиса в цялата страна, като по този начин клоновата мрежа достигна 138 точки на продажба. Банката продължи да развива и мрежата си от мобилни банкери, като над 230 мобилни банкови консултанти предлагат продукти за клиенти физически лица и малки и средни фирми в 13 български града.
  През първото деветмесечие на 2007г. броят на служителите на Райфайзенбанк нарасна с близо 800 души, като надхвърли 2700.

  Райфайзен Груп-България

  Към 30 септември 2007г., активите на Райфайзен Лизинг България и Райфайзен Ауто Лизинг България кумулативно достигнаха 341 млн. лева, което спрямо същия период на миналата година представлява ръст от 124%. Лизинговият порфейл се увеличи със 134% спрямо края на септември 2006г. и към 30 септември 2007г. достигна 313 млн. лева.

  Към 30 септември 2007г. активите, управлявани в четирите договорни фонда на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД възлязоха на близо 130 млн. лева, което нарежда компанията на първо място по управлявани активи във взаимни фондове.
  Активите под управление на високодоходния Райфайзен (България) Фонд Акции надхвърлиха 65 млн. лева, а средствата, които управлява Райфайзен (България) Балансиран Фонд възлязоха на 59.5 млн. лева.

  Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД успя да се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници у нас, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 15 компании, а насоченият премиен приход към застрахователни компании за деветмесечието на 2007г. достигна 18.4 млн. лева.

  Към края на септември 2007г. агенцията за недвижими имоти Райфайзен Имоти ЕООД има пет офиса в жилищните центрове в София, Пловдив, Варна и Бургас. Агенцията е екслузивен партньор за отдаването под наем на 70 хиляди кв.м. площ в Мега Мол, София и Ко-ексклузивен партньор за продажбата на жилища в комплекса “sofia_sky”, София.
  През септември 2007г. бе създадено и дружеството Райфайзен Факторинг ЕООД, като по този начин групата Райфайзен в България вече включва 7 компании, покриващи целия спектър от финансови услуги.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.