Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Активите на Райфайзенбанк през първото тримесечие на 2007г. надхвърлиха 4 млрд. лева. Печалбата след данъчно облагане достигна 16.83 млн. лева

  13.06.2007
   

  Активите достигнаха 4 028,21 млн. лв.

  Активите на Райфайзенбанк към 31 март 2007г. достигнаха 4 028,21 млн.лева, което представлява ръст от 38.76%, спрямо същия период на 2006г., като пазарният дял на банката по този показател достигна 9.05%. В края на март 2007г. кредитният портфейл се увеличи с 56.79%, в сравнение с 31 март 2006г. и достигна 2 137,88 млн. лв., при запазване на отлично качество на активите. Депозитите от фирми и граждани също отбелязаха динамичен ръст от близо 44% до 2 446,59 млн. лв., в сравнение с март 2006г. Райфайзенбанк затвърди позицията си на един от водещите кредитори на фирмите с 10.42% пазарен дял, а печалбата след данъчно облагане достигна 16.83 млн. лева.
  Всички данни са в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (IFRS)

  Договорни отношения с финансови институции

  Към края на март 2007 размерът на привлечените средства от международни финансови институции възлезе на 285 млн. евро, включително синдикиран заем за 150 млн. евро, кредитни линии за 115 млн. евро и гаранционно споразумение за малки и средни предприятия (МСП) в размер на 20 млн. евро. През първото тримесечие на годината Райфайзенбанк напълно погаси към Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) своята първа кредитна линия (в размер на 10 млн. евро), получена от международни финансови институции. Кредитната линия беше изцяло усвоена, като средствата бяха успешно алокирани към МСП за по-малко от една година - банката предостави над 3000 кредита за повече от 30 млн евро.

  Водеща позиция в трежъри и инвестиционното банкиране

  През първото тримесечие на 2007г., Райфайзенбанк за пореден път бе лидер на пазара на новоемитирани облигационни емисии, като структурира и пласира 3 облигационни емисии с общ номинал от 39.80 млн. евро, което към 31 март 2007г. съответства на 75.34% пазарен дял от общия обем на новоиздадените дългови инструменти. Банката е сред лидерите и на междубанковия валутен пазар, а така също и при покупко-продажбите на валута с крайни клиенти от всички сегменти.

  Динамичен ръст в кредитирането на малкия бизнес от 61%

  През първото тримесечие на 2007г. Райфайзенбанк затвърди позицията си на една от водещите банки в кредитирането на малките и средни предприятия в България. Спрямо 31 март 2006г., кредитите в този сегмент отбелязаха ръст от 61.21% до 992.79 млн. лева. Райфайзенбанк бе една от първите банки в България, която предложи безплатно откриване на сметки за земеделски производители, по които фермерите да получават субсидии от ЕС.

  Банкиране на дребно

  Към 31 март 2007г. броят на клиентите-физически лица нарасна с 53%. Броят на издадените от Райфайзенбанк дебитни карти се увеличи със 127%, а на кредитните карти със 141%. Броят на АТМ терминалите, инсталирани от банката нарасна с 68%, а броят на ПОС терминалите – с 67%. В началото на 2007г. Райфайзенбанк предложи на пазара международна кредитна револвираща чип карта MasterCard. През първото тримесичие на 2007г Райфайзенбанк завърши сертификацията за електронна търговия от международните картови организации Visa и MasterCard.

  Продължаващо разширяване на клоновата мрежа и алтернативните канали за дистрибуция

  Само за три месеца, от началото на 2007г. Райфайзенбанк откри 9 нови офиса в цялата страна, като по този начин клоновата мрежа достигна 119 точки на продажба. Банката продължи да развива и мрежата си от мобилни банкери, като вече над 180 банкови консултанти в 13 български града предлагат на гражданите потребителски и жилищни кредити, кредитни и дебитни карти, депозити. Мобилните банкери предлагат и банкови продукти за малки и средни предприятия.

  Навлизане на пазара на недвижими имоти

  В края на януари 2007г. Райфайзенбанк учреди новото дружеството “Райфайзен Имоти” ЕООД, с основна дейност проучване, оценка, управление и посредничество при сделки с недвижими имоти, което още при старта си имаше сключени договори за продажба на над 1000 жилища. Месец по-късно отвори врати и първият в страната комплексен център за покупко-продажба, финансиране, извършване на пазарна оценка, застраховане и правно обслужване на сделки с недвижими имоти – Райфайзен Жилищен Център, който дава възможност “под един покрив” да бъде избрано жилище или бизнес имот и предоставя пълен набор от възможности за финансирането им.

  Райфайзен Груп-България

  Райфайзен Лизинг България ООД е основано през 2004г., с акционери Райфайзенбанк (България) ЕАД 24.5% и Райфайзен Лизинг Интърнешънъл ГмбХ 75.5%. Райфайзен Лизинг България ООД притежава 100% от акциите на Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД.

  Райфайзен Лизинг България и Райфайзен Ауто Лизинг България почти утроиха активите си спрямо 31 март 2006г. (ръст от 191%) , като в края на март 2007г. те достигнаха 241 млн. лева.

  Към 31 март 2007г. Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е най-голямото управляващо дружество в страната по обем управлявани активи в договорни фондове, като нетната стойност на активите надхвърли 64 млн.лв.
  Само година след стартирането на публичното предлагане на дялове от 4 местни фонда, към 31 март 2007г. пазарният дял на Райфайзен Асет Мениджмънт достигна 15.3%.
  Най-популярният фонд на дружеството, Райфайзен (България) Балансиран Фонд – е най-големият български балансиран фонд по обем управлявани активи, като към 31 март 2007г. управлява активи за над 33.3 млн. лв.
  Към края на март 2007г., активите, които управлява високодоходният Райфайзен (България) Фонд Акции достигнаха 23.6 млн. лв.

  За по-малко от година дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД успя да се наложи на пазара на застрахователните посредници у нас, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 14 компании. Насоченият премиен приход към застрахователни компании за първото тримесечие на 2007г. надхвърли 4.4 млн. лева.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.