Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Централбанк с рекордни резултати за седми пореден път

  19.04.2007
   
  • Активите се удвоиха само за три години
  • Продължаващо разширяване на бизнеса в Австрия
  • Засилване на позициите в Централна и Източна Европа
  • Над 12 милиона индивидуални клиенти

  Групата Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) продължи да расте успешно и през 2006г. и постигна рекордни резултати за седми пореден път. Печалбата преди данъчно облагане(в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) нарасна от 930 милиона евро през 2005г., до 1,882 милиона евро през 2006г. Дори, ако не се отчитат еднократните ефекти(596 милиона евро) от продажбите на Райфайзенбанк Украйна и миноритарното участие в казахската Банк ТуранАлем, РЦБ за първи път надхвърля прага от един милиард евро, като печалбата преди данъчно облагане достига 1,286 милиона евро.

  "Резултатите за 2006г. са поредното доказателство за добрите стратегически позиции на РЦБ. Групата поддържа не само стабилна рентабилност, но и продължава да расте по-бързо от средното за пазара, в резултат на което допълнително разшири пазарните си позиции в Австрия и Централна и Източна Европа. Дори ако бъдат пренебрегнати еднократните ефекти, печалбата за 2006г. нараства с повече от 38%”, заяви Валтер Ротенщайнер Главен Изпълнителен директор на РЦБ.

  РЦБ расте значително по-бързо от средното за Австрийския банков пазар

  За отчетния период, активите на РЦБ нараснаха от 93.9 милиарда до 115.6 милиарда евро, което съответства на ръст от 23.2%. 64% от активите са генерирани вътре в Европейския съюз. Този динамичен растеж на активите надхвърли средното за Австрийския банков пазар с повече от два пъти - според данните на Австрийската Национална Банка, средният ръст на активите на банките в Австрия е 9.9%. Делът на РЦБ в общите активи на австрийските банки нарасна за пореден път и в края на 2006г. достигна 14.4% (13% в края на 2005г.).

  Бизнесът в Австрия – гръбнакът на Групата

  През годините, сегментът Корпоративни клиенти се разви изключително успешно с корпоративни сметки, управлявани от Виена. Този под-сегмент направи значителен скок, като нарасна със 17% по отношение на общите приходи, които достигнаха 236.6 милиона евро. "Най-ожесточената битка за клиенти в Австрия се води за корпоративни клиенти. За нас е удоволствие, че отново успяхме да постигнем впечатляващ ръст”, каза Ротенщайнер. Водещата позиция на РЦБ в големите синдикирани заеми, също допринесе за успеха в бизнеса с корпоративни клиенти. С 63 мандата, РЦБ е пазарен лидер по отношение на синдикирането в Централна и Източна Европа.

  Повишена рентабилност

  "От много години РЦБ отчита резултати, значително по-високи от средното за сектора”, каза Ротенщайнер, имайки предвид факта, че практически всички сегменти са допринесли за рекордните резултати. Групата РЦБ продължава да поддържа висока рентабилност. Отчетът за приходите и разходите за финансовата 2006г., показва значителен ръст на най-важните индикатори: нетният лихвен приход след провизии нарасна с 31.5% до 1,840 милиона евро; нетният приход от комисиони нарасна с 43.7% до 1,177 милиона евро; печалбата от търговия се повиши с 48.8% до 257 милиона евро. Тъй като административните разходи нараснаха по-малко в абсолютни и относителни числа, печалбата преди данъчно облагане (като се изключат еднократните ефекти) нарасна с 38.3% до 1,286 милиона евро. Данък печалба за 2006г. възлезе на 251 милиона евро. Печалбата след данъчно облагане достигна 1,631 милиона евро или 1,035 милиона евро ако не се отчитат еднократните ефекти (ръст от 46.9%).

  Показателите за ефективност допълнително се подобриха

  Въпреки, че фокусът през 2006г. беше върху разрастването на мрежата за дистрибуция, показателят разходи/приходи беше под нивата от предишната година: съотношението между административните разходи и оперативните приходи намаля с 2.2 пункта до 56.7% Въпреки по-високата капиталова база, която нарасна с 927 милиона евро до 4,812 милиона евро, ръстът в печалбата бе причина за рекордна възвращаемост на капитала, която нарасна с 15.2 пункта до 39.1%. Дори след като се изключат еднократните ефекти, възвращаемостта на капитала нараства с 2.8 пункта, спрямо стойностите от миналата година. Възвращаемостта на активите преди данъчно облагане се подобри от 1.17% до 1.25% (като се изключат еднократните ефекти).

  Собствените средства възлязоха на 7.6 милиарда евро

  Общият размер на собствените средства на Групата РЦБ нарасна с повече от 46% до 7.6 милиарда евро. Излишъците към края на 2006г. възлязоха на 35.7%, показателят собствени средства достигна 10.8%, а капиталовата адекватност от първи ред възлезе на 9%. "Имаме излишък на собствени средства от повече от 1,960 милиона евро, което е наистина достатъчно", подчерта Ротенщайнер.

  4 300 нови работни места

  Към края на 2006г., РЦБ има 55 434 служители, от които 2 600 в Австрия, около 52 500 в Централна и Източна Европа и още 350 в останалата част от света. Нови 4 300 работни места бяха създадени, в резултат на органичен растеж и 6 500, в резултат на придобиванията, които направи Групата.

  Динамично развитие на Райфайзен Интернешънъл

  Развитието на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, дъщерната компания, листвана на Стоковата борса във Виена, бе изключително удовлетворително, тъй като не само активите й нараснаха с 37% до близо 56 милиарда евро, но тя също отчете рекордни резултати за 2006г. Като се изключат еднократните ефекти, консолидираната печалба след данъчно облагане и приспадане на миноритарните участия нарасна с 55% до 594 милиона евро (2005г.: 382 милиона евро). Доходността на акция (без еднократните ефекти) се повиши от 2.79 евро през 2005г. до 4.17 евро през 2006г. [Забележка: Поради рефинансирането и управленските разходи, както и бизнесът в Централна и Източна Европа на други дъщерни компании, географските сегменти Централна Европа, Югоизточна Европа и ОНД на РЦБ не отчитат изцяло печалбата на Райфайзен Интернешънъл.]

  Ръстът в броя на индивидуалните клиенти, обслужвани от дъщерните банки на Райфайзен Интернешънъл в Централна и Източна Европа бе изключително впечатляващ. С нови 150 000 клиенти всеки месец, общият брой на клиентската база нарасна до 12.1 милиона клиенти. В резултат на това, сегментът банкиране на дребно отбеляза най-висок ръст (124%) за Райфайзен Интернешънъл.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.