Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен вече е третата българска банка по размер на активите

  12.09.2007
   

  Към края на юни 2007г. кредитите нараснаха с близо 70%, а депозитите с над 42%

  Райфайзен в ТОП 3 на българските банки по размер на активите

  Активите на Райфайзенбанк към 30 юни 2007г. достигнаха 4 620,21 млн.лева, което представлява ръст от 52.46%, спрямо същия период на 2006г., като пазарният дял на банката по този показател достигна 9.79%, което я нарежда на трето място в банковата система у нас. В края на юни 2007г. кредитният портфейл се увеличи с 69.41%, в сравнение с 30 юни 2006г. и достигна 2 618,47 млн. лв., при запазване на отлично качество на активите. Депозитите от фирми и граждани също отбелязаха динамичен ръст от 42.68% до 2 799,04 млн. лв., в сравнение с юни 2006г. Към 30 юни 2007г., печалбата след данъчно облагане достигна 43.40 млн. лева, което представлява ръст от над 30%, спрямо същия период на миналата година.
  Райфайзенбанк затвърди позицията си на един от водещите кредитори на фирмите с 11.56% пазарен дял.

  Най-големият синдикиран заем за българска банка

  Към края на юни 2007г. размерът на привлечените средства от международни финансови институции възлезе на 470 млн. евро, включително най-големият синдикиран заем за българска банка, в размер на 325 млн. евро, кредитни линии за 145 млн. евро и гаранционно споразумение за малки и средни предприятия (МСП) в размер на 20 млн. евро. През първото полугодие на 2007г. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отпусна нова кредитна линия на Райфайзенбанк (България) в размер на 10 млн. евро, за срок от пет години и гратисен период от две години. Средствата по новата кредитна линия са предназначени за финансиране на проекти на фермери и предприемачи от частния сектор, разположени в селскостопански региони на страната. Кредитната линия бе предоставена в рамките на Финансовия инструмент на ЕС/ЕБВР за малки и средни предприятия като включва грантов елемент, финансиран от ЕС.

  Трежъри и инвестиционното банкиране

  За първите шест месеца на 2007г., Райфайзенбанк за пореден път бе лидер на пазара на новоемитирани облигационни емисии, като структурира и пласира 5 облигационни емисии с общ номинал от 66.79 млн. евро, което към края на юни 2007 г. съответства на 54.07% пазарен дял от общия обем на новоиздадените дългови инструменти. Като още едно потвърждение за водещите й позиции на капиталовия пазар, през май 2007 г. Райфайзенбанк бе Водещ мениджър и успешно реализира увеличението на капитала на "Хидравлични Елементи и Системи" АД, гр. Ямбол. Банката затвърди лидерското си присъствие на междубанковия валутен пазар, както и при клиентските покупко-продажби на валута.

  Динамичен ръст в кредитирането на малкия бизнес от 75%

  През първото полугодие на 2007г. Райфайзенбанк затвърди позицията си на една от водещите банки в кредитирането на малките и средни предприятия в България. Спрямо 30 юни 2006г., кредитите в този сегмент отбелязаха ръст от 75.25% до 1 246 млн. лева.

  Банкиране на дребно

  Към 30 юни 2007г. броят на клиентите-физически лица нарасна с 55%, спрямо същия период на 2006г. Броят на издадените от Райфайзенбанк дебитни карти се увеличи с 47%, а на кредитните карти със 111%. Спрямо същия период на миналата година, през първото полугодие на 2007г., броят на АТМ терминалите, инсталирани от банката нарасна с 62%, а броят на ПОС терминалите – с 52%. В началото на юни 2007г. Райфайзенбанк предложи на пазара международна кредитна револвираща чип карта MasterCard Business за малки и средни предприятия.

  Продължаващо разширяване на клоновата мрежа и алтернативните канали за дистрибуция. Броят на служителите нарасна с 500 души

  Само за шест месеца, от началото на 2007г. Райфайзенбанк откри 18 нови офиса в цялата страна, като по този начин клоновата мрежа достигна 128 точки на продажба. Банката продължи да развива и мрежата си от мобилни банкери, които предлагат банкови продукти за клиенти физически лица и малки и средни фирми.
  През първото полугодие на 2007г. броят на служителите на Райфайзенбанк нарасна с близо 500 души, като надхвърли 2300.

  Райфайзен Груп-България

  Към 30 юни 2007г., активите на Райфайзен Лизинг България и Райфайзен Ауто Лизинг България кумулативно достигнаха 318 млн. лева, което спрямо 31 декември 2006г. представлява ръст от 56%. Според статистиката на БНБ и данни на Българската асоциация за лизинг, пазарният дял на двете дружества достигна 9.52%.

  Към 30 юни 2007г. активите, управлявани в четирите договорни фонда на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) надхвърлиха 78,7 млн. лева, което съответства на 14.51% пазарен дял.
  Активите под управление на най-големия български балансиран фонд - Райфайзен (България) Балансиран Фонд надхвърлиха 38 млн. лева. Средствата, които управлява високодоходният Райфайзен (България) Фонд Акции достигнаха 34 млн. лева.

  Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер успя да се наложи на пазара на застрахователните посредници у нас, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 14 компании, а насоченият премиен приход към застрахователни компании за първото полугодие на 2007г. достигна 10.2 млн. лева.

  Към края на юни 2007г. най-новото дружеството в Групата Райфайзен в България – агенцията за недвижимости Райфайзен Имоти откри три офиса – в жилищните центрове в София, Пловдив и Варна, като по този начин дава възможност на клиентите си “под един покрив” да изберат своето жилище или бизнес имот и им предоставя изгодни условия за финансиране.
  ***
  Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през 1994 г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, компанията управляваща дъщерните дружества на Райфайзен Централбанк Австрия (РЦБ) в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Акциите на дружеството се предлагат на Фондовата борса във Виена. РЦБ притежава 70% от компанията. Райфайзен Интернешънъл управлява една от водещите мрежи от банки в Централна и Източна Европа, с дъщерни банки, лизингови компании и представителни офиси на 18 пазара от региона. Райфайзен Интернешънъл обслужва 12.7 млн. клиенти в над 2950 банкови клона.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.