Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк е Водещ мениджър на петата корпоративна облигационна емисия на Българо-американска кредитна банка в размер на 20 млн. евро

  07.08.2007
   

  “Българо-американска кредитна банка” АД издаде петата си корпоративна облигационна емисия на стойност 20 млн. евро с Водещ мениджър по сделката “Райфайзенбанк (България)” ЕАД и Ко-мениджър – “УниКредит Булбанк” АД. Емисията е сконтова, със спред от 93 б.т. над едногодишния EURIBOR, необезпечена и с матуритет 12 месеца. БАКБ ще използва средствата от облигационния заем за финансиране на основната си дейност и рефинансиране на падежиращи задължения.
  БАКБ е специализирана в предоставянето на обезпечено финансиране на малки и средни предприятия в България с отделни кредитни програми за финансиране на МСП в различни сектори на икономиката, включително и отраслите на туризма и строителството. Според данните, публикувани от Българска народна банка (БНБ), към юни 2007 г. БАКБ е 19-та банка в България по размер на общи активи, 11-та по размер на капитала и за последните години е с най-висока възвръщаемост на активите от всички български банки, включени в статистиката на БНБ. БАКБ АД е с кредитен рейтинг BB/Stable/B от рейтинговата агенция Standard & Poor's. БАКБ АД е четвърто по капитализация публично дружество на БФБ София.

  С тази емисия, Райфайзенбанк затвърди позицията си на лидер на пазара на новоемитирани облигационни емисии. От началото на годината банката структурира и пласира 6 облигационни емисии с общ номинал от 86.79 млн. евро, което съответства на 60.47% пазарен дял от общия обем на новоиздадени дългови инструменти.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.