Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк с 50.35% ръст на печалбата след данъчно облагане, 800 нови работни места и 37 нови офиса, открити през 2006г

  05.04.2007
   

  Печалбата след данъчно облагане достигна 66.97 млн. лева, или ръст от 50.35% спрямо края на 2005г. Активите нараснаха с 39.1% до 3 908 млн. лв. Значителен ръст на депозитите от 49%

  Активите достигнаха 3 907.96 млн. лв.

  Пазарният дял на банката по този показател достигна 9.26%, което към 31 декември 2006г. нарежда Райфайзенбанк (България) ЕАД на четвърто място в банковата система у нас. В края на 2006г. кредитният портфейл на банката се увеличи с 14.3%, в сравнение със същия период на 2005г. и достигна 1 608.46 млн. лв., при запазване на отлично качество на активите. Депозитите от фирми и граждани отбелязаха значителен ръст от 49% до 2 379.43 млн. лв., в сравнение с края на 2005г. Банката затвърди позицията си на водещ кредитор на фирмите с 8.55% пазарен дял.
  Всички данни са в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (IFRS)

  Показатели за ефективност

  Въпреки направените значителни инвестиции, Райфайзенбанк продължи да подобрява показателите си за ефективност. Възвращаемостта на капитала след данъчно облагане достигна 37% (31 Декември 2005г.:30.8%). Банката запази отлично съотношение и по показателя разходи/приходи – 48.6% в края на 2006г. (31 Декември 2005г.:50.1%). Възвращаемостта на активите след данъчно облагане към края на 2006г. достигна 2.2%. (31 Декември 2005г.:2.1%)

  Договорни отношения с финансови институции

  През 2006 година Райфайзенбанк се утвърди като един от водещите партньори на Международни финансови институции в областта на договаряне и предоставяне на средносрочен и дългосрочен финансов ресурс за финансиране на физически лица, малки и средни предприятия и общини в страната. Към края на 2006г. общият размер на кредитните линии, договорени от Райфайзенбанк (България) ЕАД достигна 305 млн. евро.
  През 2006 г. Райфайзенбанк (България) подписа кредитна линия с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) в размер на 20 млн. евро за финансирането на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за корпоративни клиенти, както и кредитна линия с Банката за Развитие към Съвета на Европа в размер на 20 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия (МСП). Кредитната линия, договорена през 2004г. с Кредитанщалт фюр Вийдерауфбау за финансиране на МСП бе увеличена от 10 млн. евро на 15 млн. евро. Същевременно банката сключи гаранционно споразумение за МСП с Европейския Инвестиционен Фонд в размер на 20 млн. евро.
  Към 31 декември 2006г., средствата от кредитни линии, привлечени от международни финансови институции възлизат на 155 млн. евро, с които бяха финансирани над 5 500 проекта на български предприемачи и създадени повече от 2 100 постоянни работни места. Досега с помощта на тези средства са финансирани 1 585 проекта за енергийна ефективност на физически лица за 2.3 млн. евро, 8 общински инфраструктурни проекта на обща стойност 22 млн. евро, както и над 4 000 проекта на корпоративни клиенти за над 90 млн. евро .

  Трежъри и Инвестиционно банкиране

  И през 2006г. Райфайзенбанк затвърди лидерската си позиция на Водещ мениджър на новоемитирани облигационни емисии, като пое и и пласира 17 облигационни емисии на стойност над 550 млн. лева, което към 31 декември 2006г. съответства на 69.52% пазарен дял от общия обем на новоиздадените дългови инструменти. Банката бе отличена от Българската фондова борса като инвестиционен посредник с най-голям принос в инвестиционното банкиране през 2006г. В края на октомври, Райфайзенбанк издаде най-голямата необезпечена облигационна емисия на банка в България, в размер на 100 млн. лева.
  Банката е сред лидерите на българския междубанков валутен пазар, а така също и при покупко-продажбите на валута с крайни клиенти от всички сегменти - многонационални компании, големи корпоративни клиенти, МСП, институционални клиенти и частни лица.

  Динамично развитие в кредитирането на малкия бизнес

  През 2006г. Райфайзенбанк затвърди позицията си на една от водещите банки в кредитирането на малки и средни предприятия. Спрямо края на 2005г., кредитите в този сегмент отбелязаха ръст от 32.27% до 774.15 млн. лева, а клиентската база се увеличи с близо 55%. През 2006г. Райфайзенбанк пусна специализирани мобилни кредитни центрове, като по този начин улесни достъпа на малките фирми и хората със свободни професии от по-малките градове в страната до банкови услуги и кредитиране.

  Банкиране на дребно

  Спрямо края на 2005г. броят на клиентите-физически лица на Райфайзенбанк нарасна с 48%. Издадените от Райфайзенбанк кредитни карти се увеличиха с 43%, а на дебитните - с 25%. Броят на АТМ терминалите, инсталирани от банката отбеляза ръст от 62%, а броят на ПОС терминалите – със 76%. В края на 2006г. Райфайзенбанк предложи на пазара международна кредитна револвираща чип карта Visa и ко-брандирана кредитна карта с най-големия български интернет портал Dir.bg. За подобряване на качеството на обслужване на своите клиенти банката отвори 24 часов картов център за обслужване на плащания с карти.

  Разширяване на клоновата мрежа и алтернативните канали за дистрибуция

  През 2006 г. Райфайзенбанк откри 37 нови офиса в страната, включително 13 изнесени работни места в дирекциите на Националната служба по приходите (НАП). По този начин клоновата мрежа на банката достигна 111 точки на продажба. Банката продължи да развива и мрежата си от мобилни банкери, като вече над 140 банкови консултанти в 13 български града предлагат на гражданите потребителски и жилищни кредити, карти и депозити. От 2006г. мобилните банкери предлагат и услуги за малките и средни предприятия.

  Райфайзен Груп-България

  Райфайзен Лизинг България ООД е основано през 2004г., с акционери Райфайзенбанк (България) ЕАД 24.5% и Райфайзен Лизинг Интърнешънъл ГмбХ 75.5%. Райфайзен Лизинг България ООД притежава 100% от акциите на Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД.

  Райфайзен Лизинг България и Райфайзен Ауто Лизинг България удвоиха пазарния си дял - от 4.15% в края на 2005г., до 8% към 31 декември 2006, според статистиката на БНБ и данни от Българската Асоциация за Лизинг. Новият бизнес представлява 10.91% от общо генерираните сделки на пазара по покупна цена.

  Към 31 декември 2006 г. Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е най-голямото управляващо дружество в страната по обем управлявани активи в договорни фондове, като нетната стойност на активите достигна 48,55 млн.лв.
  Само за девет месеца от стартирането на публичното предлагане на дялове от 4 местни фонда, пазарният дял на Райфайзен Асет Мениджмънт достигна 15.9%.
  Най-продаваният фонд на дружеството, Райфайзен (България) Балансиран Фонд – е най-големият български балансиран фонд по обем управлявани активи, като към 31 декември 2006г. управлява активи за над 26,7 млн. лв.
  Към края на декември 2006г., активите, които управлява високодоходният Райфайзен (България) Фонд Акции достигнаха 13,2 млн. лв.

  Само за няколко месеца новото дъщерно дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД успя да се наложи на пазара на застрахователните посредници у нас, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 14 компании.
  От август 2006г. Райфайзен Застрахователен Брокер предложи нов банково-застрахователен продукт “Застраховка на кредитни вноски”. Възползвайки се от него, клиентите на Райфайзенбанк и Райфайзен Лизинг вече могат да застраховат своето имущество и живот, като получат на кредит средствата за плащането на премиите по застраховките си.

  Банка на годината

  През 2006г. Райфайзенбанк (България) беше отличена за втори пореден път с наградата «Банка на годината» на списанието The Banker. Райфайзенбанк бе определена и за «Най-добра банка» в България за 2006г. от Global Finance. Същото издание определи Райфайзен и за «Най-добра интернет банка на потребителя». Друго престижно международно финансово списание – Euromoney отличи Райфайзенбанк като “Най-добра банка на облигационния пазар в България ”.
  ***
  Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през 1994 г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, компанията управляваща дъщерните дружества на Райфайзен Централбанк Австрия (РЦБ) в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Акциите на дружеството се предлагат на Фондовата борса във Виена. РЦБ притежава 70% от дружеството. Райфайзен Интернешънъл управлява водещата мрежа от банки в ЦИЕ, с дъщерни банки и лизингови компании на 16 пазара от региона. Представителни офиси в Литва и Молдова допълват присъствието на групата в региона. Райфайзен Интернешънъл обслужва повече от 12 млн. клиенти в над 2800 банкови клона.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.