Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  104% ръст на нетната печалба до 34.41 млн. лева отчита Райфайзенбанк за първото тримесечие на 2008г.

  14.05.2008
   

  Пазарният дял достигна 10.6%

  • Ръст на активите от 57%, спрямо първото тримесечие на 2007г. до 6.3 млрд. лева.
  • 54% ръст на кредитите до 3.3 млрд. лева, 55% ръст на депозитите до 3.8 млрд. лева
  • 38 нови клона и 1173 служители

  Нетната печалба нарасна със 104% до 34.41 млн. лева

  Към 31 март 2008г. печалбата след данъци на Райфайзенбанк (България) ЕАД достигна 34.41 млн. лева, като нарасна със 104.40%, спрямо първото тримесечие на 2007г. Активите на банката към 31 март 2008г. достигнаха 6.3 млрд.лева, което представлява ръст от 57%, спрямо същия период на 2007г., като пазарният дял на банката по този показател достигна 10.63%. В края на първото тримесечие на 2008г. кредитният портфейл се увеличи с 54.70%, в сравнение с 31 март 2007г. и достигна 3.30 млрд. лв. Депозитите от фирми и граждани също отбелязаха динамичен ръст от 55.37% до 3.80 млрд. лв., в сравнение с първото тримесечие на 2007г. Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).
  “През първото тримесечие на 2008 година продължихме да разширяваме пазарните си позиции във всички сегменти при особено висока динамика в банкирането на дребно и малкия и среден бизнес и при висока рентабилност и ефективност”, заяви Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.
  “Нарастването на първичните депозити с 55%, диверсифицираното външно финансиране, откритите 38 клона през последната година и новите 1173 служители са солидна основа за работа не само на банката, но и на свързаните Райфайзен Лизинг, Райфайзен Асет Мениджмънт, Райфайзен Застрахователен Брокер и Райфайзен Имоти”, допълни той.

  Секюритизация за 200 млн. евро

  През март 2008г. Райфайзенбанк успешно приключи първата фаза от сделка по секюритизация в размер на 200 млн. eвро. Транзакцията се рефинансира чрез международно частно пласиране на обезпечени ценни книжа. Това е най-голямата сделка с обезпечени дългови инструменти в България до този момент.

  Водещ инвестиционен посредник

  С реализиран оборот от над 77 млн. лева на Българска Фондова Борса-София за първото тримесечие на 2008г., Райфайзенбанк затвърди позицията си на водещ инвестиционен посредник, като отново се нареди на едно от челните места по този показател. Постигнатият резултат представлява над 5% пазарен дял съпоставен с общия оборот на БФБ - София за отчетния период. Райфайзенбанк отново бе лидер и на пазара на новоемитирани облигационни емисии, като структурира и пласира 3 облигационни емисии с общ номинал 29 млн. евро, което към края на първото тримесечие на 2008г. съответства на близо 79% пазарен дял от общия обем на новоиздадените дългови инструменти.

  Банкиране на дребно

  Спрямо март 2007г. кредитният портфейл на Райфайзенбанк в сегмента Банкиране на дребно нарасна с 27.43% и достигна 502.17 млн. лева.
  Банката продължи да разширява гамата си от продукти, като през първите три месеца на 2008г. предложи на своите клиенти-физически лица: нов Депозит с растяща лихва - депозитът е разделен на 12 тримесечни периода и лихвените проценти нарастват за всеки следващ тримесечен период, като лихвения процент в края на срока на депозита достига 12%.

  Значим ръст в кредитирането на малкия бизнес от 64.6%

  През първото тримесечие на 2008г. Райфайзенбанк затвърди позицията си на една от водещите банки в кредитирането на малките и средни предприятия в България. Спрямо първото тримесечие на 2007г., към 31 март 2008г. кредитите в този сегмент отбелязаха ръст от 64.62% и достигнаха 1.63 млрд. лева.

  157 офиса. Броят на служителите нарасна с 1173 до 3200 души

  През първото тримесечие на 2008г. Райфайзенбанк откри 7 нови офиса в цялата страна, като по този начин клоновата мрежа достигна 157 точки на продажба. От 31 март 2007г. до 31 март 2008г. Райфайзен откри 38 нови клона. Банката продължи да развива и мрежата си от мобилни банкери, като мобилните банкови консултанти предлагат продукти за клиенти физически лица и малки и средни фирми в 13 български града.
  За периода 31 март 2007г. - 31 март 2008г. броят на служителите на Райфайзенбанк се увеличи с 1173 и достигна 3200 души.

  Райфайзен Груп България

  Към 31 март 2008г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД кумулативно достигнаха 460 млн. лв., което е ръст от 98% спрямо 31 март 2007г. Към края на първото тримесечие на 2008г. лизинговият портфейл отбеляза ръст от 91%, спрямо март 2007г. и достигна 422 млн. лв.

  Към 31 март 2008г. активите, управлявани в петте договорни фонда на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД нараснаха с над 52% до 98.10 млн. лева, което съответства на 14.70% пазарен дял и водеща позиция сред управляващите дружества у нас. Спрямо същия период на 2007г., към 31 март 2008г. клиентската база се увеличи с над 2 пъти. През месец февруари Райфайзен Асет Мениджмънт предложи още един местен фонд, деноминиран в долари – Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд, чийто активи само за месец и половина надхвърлиха 6.3 млн. долара.
  Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД успя да се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници у нас, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 16 компании.
  През първото тримесечие на 2008г. агенцията за недвижими имоти Райфайзен Имоти ЕООД октри 3 нови офиса в жилищните центрове в София, Стара Загора и Плевен, като по този начин броят на центровете на Райфайзен, предлагащи покупко-продажба, наемане, финансиране и застраховане на имоти «под един покрив» досгигна 8.
  Райфайзенбанк, чрез Райфайзен Факторинг ЕООД предлага финансиране на търговски фактури с отложено плащане и събиране на търговски вземания, финансови и бизнес консултации.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.