Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  53% ръст на печалбата след данъци до 110.3 млн. лева отчита Райфайзенбанк за първото деветмесечие на 2008г.

  12.11.2008
   
  • Ръст на активите от 35%, спрямо първото деветмесечие на 2007г. до 7.16 млрд. лева.
  • 48% ръст на кредитите до 4.12 млрд. лева, 43% ръст на депозитите до 4.6 млрд. лева
  • 89% съотношение кредити/депозити, 16.88% капиталова адекватност – значително над средното за банковата система и изискванията на БНБ

  Печалбата след данъци нарасна с 53% до 110.3 млн. лева

  Към 30 септември 2008г. печалбата след данъци на Райфайзенбанк (България) ЕАД достигна 110.3 млн. лева, като нарасна с 52.9%, спрямо първото деветмесечие на 2007г. Активите на банката към 30 септември 2008г. достигнаха 7.16 млрд.лева, което представлява ръст от над 35%, спрямо същия период на 2007г. В края на първото деветмесечие на 2008г. кредитният портфейл се увеличи с близо 48%, в сравнение с 30 септември 2007г. и достигна 4.12 млрд. лв. Депозитите от фирми и граждани също отбелязаха динамичен ръст от 43% до 4.6 млрд. лв., в сравнение с първото деветмесечие на 2007г.
  Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  “Отличните резултати за първите девет месеца на настоящата година и фактът, че кредитите са 89% от депозитната ни база представляват значително предимство за бъдещо динамично развитие”, заяви Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България). “В допълнение на това, към 30 септември 2008г. показателят капиталова адекватност достигна 16.88% - значително над изискваните от БНБ 12% и средното за банковата система у нас”, допълни той.

  Финансови институции

  През третото тримесечие на 2008г., в рамките на доброто сътрудничество между Групата Райфайзен и австрийските Райфайзен Ландесбанки, Райфайзенбанк (България) ЕАД подписа клубна сделка в размер на 57 млн. евро с Райфайзенландесбанк Оберостерайх АГ, Агент по Договора и кредитори Райфайзенландесбанк Оберостерайх АГ, Райфайзенландесбанк Нидеростерайх АГ, Райфайзен-Ландесбанк Щайермарк АГ и Райфайзен-Ландесбанк Тирол АГ.
  Към края на месец септември 2008г. размерът на средносрочното и дългосрочно финансиране от международни финансови институции нарасна на 577 млн. евро спрямо 470 млн. евро през същия период на 2007г.
  Moody's Investors Service актуализира Доклада за присъдения през 2007г. кредитен рейтинг на Райфайзенбанк (България) ЕАД, като дългосрочния и краткосрочен рейтинг за депозити в чуждестранна валута се запазва равен на рейтинга на България - Baa3/P-3 със стабилна перспектива.

  66% ръст в кредитирането на домакинствата

  Спрямо септември 2007г. кредитният портфейл на Райфайзенбанк в сегмента Банкиране на дребно нарасна с повече от 66% и достигна 740.9 млн. лева. Банката продължи да разширява гамата си от продукти, като през третото тримесечие на 2008 година предложи на своите клиенти-физически лица нови кредитни и депозитни продукти:

  • Потребителски кредит в евро - даващ възможност на клиентите да се възползват от едни от най-изгодните лихвени проценти, предлагани за този вид кредити;
  • Депозитна кампания - даваща възможност на клиентите да се възползват не само от високата доходност на депозитите предлагани от банката, но и да спечелят еднa от 180 - те награди от 1000 лева чрез участието си в томбола.

  Значим ръст в кредитирането на малкия бизнес от 51.9%

  През първите девет месеца на 2008г. Райфайзенбанк затвърди позицията си на една от водещите банки в кредитирането на малките и средни предприятия в България. Спрямо същия период на миналата година, към 30 септември 2008г. кредитите в този сегмент отбелязаха ръст от 51.9% и достигнаха 1.99 млрд. лева.

  Клоновата мрежа достигна 187 офиса

  Броят на клоновете на Райфайзенбанк се увеличи с 49 спрямо 30 септември 2007г., като по този начин клоновата мрежа достигна 187 точки на продажба. Банката продължи да развива и мрежата си от мобилни банкери, като мобилните банкови консултанти предлагат продукти за физически лица и малки и средни фирми в 13 български града.

  Райфайзен Груп България

  Към 30 септември 2008г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД кумулативно достигнаха 631 млн. лв., което е ръст от 73% спрямо 30 септември 2007г. Към 30 септември 2008г., лизинговият портфейл отбеляза ръст от 160%, спрямо септември 2007г. и достигна 532 млн. лв.

  Към 30 септември 2008г. общите активи, управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД възлязоха на над 113 млн. лева. Активите на петте договорни фонда, управлявани от дружеството надхвърлиха 66 млн. лева, докато средствата под доверително управление достигнаха 47 млн. лева.

  Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД успя да се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 16 компании. Според данните на Комисията за финансов надзор дружеството заема второ място сред застрахователните брокери у нас с пазарен дял от 7.65%, като през първото полугодие на 2008г. реализира премиен приход от над 21 млн. лева

  Райфайзен Имоти ЕООД, компанията за недвижими имоти на Райфайзенбанк отчита увеличение от 7.7 % от общия брой сделки за третото тримесечие, в сравнение с предходното тримесечие. Въпреки летния период и първите признаци на охлаждане на пазара, броят на сделките с жилищни имоти и общите приходи от тях за Райфайзен Имоти само в София се увеличиха с 12%.
  Общият брой на офисите на агенцията към момента е 12, позиционирани в 8 жилищни центъра и банкови офиси на Райфайзен в София и страната.

  Райфайзенбанк, чрез Райфайзен Факторинг ЕООД предлага финансиране на търговски фактури с отложено плащане и събиране на търговски вземания, финансови и бизнес консултации, гъвкави и модерни схеми на финансиране и разплащане, както и международен факторинг.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.