Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  62% ръст на нетната печалба до 108.61 млн. лева отчита Райфайзенбанк към 31 декември 2007г.

  01.04.2008
   
  • Ръст на активите от 53%, спрямо края на 2006г. до 5 996 млн. лева.
  • Най-големият синдикиран заем, отпускан на българска банка до този момент
  • Най-голямата сделка на капиталовия пазар
  • Moody’s присъди на Райфайзенбанк рейтинг Baa3/P3 с положителна перспектива, равен на рейтинга на България
  • 40 новооткрити офиси и над 1000 новоназначени служители

  Нетната печалба нарасна с 62% до 108.61 млн. лева

  Към 31 декември 2007г. печалбата след данъци на Райфайзенбанк (България) ЕАД достигна 108.61 млн. лева, като нарасна със 62.18%, спрямо края на 2006г. Активите на банката към 31 декември 2007г. достигнаха 5 996,4 млн.лева, което представлява ръст от 53.44%, спрямо същия период на 2006г., като пазарният дял на банката по този показател достигна 10.12%. В края на 2007г. кредитният портфейл се увеличи със 100.86%, в сравнение с 31 декември 2006г. и достигна 3 234,6 млн. лв. Депозитите от фирми и граждани също отбелязаха динамичен ръст от 53.42% до 3 650,5 млн. лв., в сравнение с края на 2006г.
  Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Moody’s присъди на Райфайзенбанк рейтинг Baa3/P3

  През август 2007г. рейтинговата агенция “Муудис” присъди на Райфайзенбанк (България) ЕАД дългосрочен и краткосрочен рейтинг Baa3/Prime-3 за депозити в чуждестранна валута (равен на рейтинга на Република България) и рейтинг за депозити в местна валута Baa1/Prime-2. Присъденият рейтинг отразява силната позиция на Райфайзенбанк (България) ЕАД на местния пазар, както и солидните източници за финансиране и адекватната капитализация. Това е допълнително потвърждение за успешното развитие, доброто финансово състояние и стабилност на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

  Най-големият синдикиран заем, отпускан на българска банка

  През месец юни 2007г. Райфайзенбанк (България) ЕАД получи 325млн. евро заем, който е най-големият синдикиран заем отпускан на българска банка до този момент. Синдикираният заем е със срок от 2 години и има изключително конкурентна цена. Към края на декември 2007г. размерът на привлечените средства от международни финансови институции възлезе на 470 млн. евро, включително синдикирания заем в размер на 325 млн. евро, кредитни линии за 125 млн. евро и гаранционно споразумение за малки и средни предприятия (МСП) в размер на 20 млн. евро.

  Над два пъти ръст във финансирането на големи компании

  Райфайзенбанк затвърди позициите си на една от водещите институции във финансирането на големите фирми в България. Към 31 декември 2007г. отпуснатите кредити в този сегмент (с изключение на малките и средни предприятия) възлязоха на 1 145,5 млн. лева, което представлява ръст от над два пъти, в сравнение със същия период на 2006г.

  Най-голямата сделка на капиталовия пазар

  С реализиран оборот от над 4.66 млрд.лева на Българска Фондова Борса-София, Райфайзенбанк е абсолютен лидер сред инвестиционните посредници за 2007г. и бе отличена от БФБ – София като инвестиционен посредник с най-висок оборот. Банката осъществи най-голямата сделка на българския капиталов пазар, като посредничи при прехвърлянето на 65% от капитала на БТК АД, на стойност повече от 2 млрд. лв. През 2007г., Райфайзенбанк отново бе лидер и на пазара на новоемитирани облигационни емисии, като структурира и пласира 10 облигационни емисии с общ номинал от 135.80 млн. евро, което към края на декември 2007 г. съответства на близо 50% пазарен дял от общия обем на новоиздадените дългови инструменти.

  Значим ръст в кредитирането на малкия бизнес от 95%

  През 2007г. Райфайзенбанк затвърди позицията си на една от водещите банки в кредитирането на малките и средни предприятия в България. Спрямо края на 2006г., кредитите в този сегмент отбелязаха ръст от 95.24% до 1 508 млн. лева. Райфайзенбанк откри дванадесет центъра в цялата страна, специализирани в обслужването на малките фирми и хората със свободни професии.
  Райфайзенбанк предложи и специализирани кредитни продукти и услуги, съобразени с механизмите за финансиране и изпълнение на проекти по Оперативните програми на Европейския съюз.

  Банкиране на дребно

  Към 31 Декември 2007г. кредитите за домакинствата нараснаха с 61.72%, спрямо същия период на 2006 година и достигнаха 581.3 млн. лева, а броят на клиентите-физически лица се увеличи с 54%.
  Райфайзенбанк продължи да разширява гамата си от продукти, като през 2007г. започна предлагането на уникалната за българския пазар услуга Райфайзен Жилищен Център, обединяваща предлагането на недвижими имоти и тяхното финансиране и застраховане под един покрив, като в същото време на клиентите-физически лица предложи и бърз кредит срещу лична карта, ипотечен кредит без доказване на доходите, комунални плащания и др.
  През 2007г. броят на издадените от Райфайзенбанк кредитни карти нарасна с 88%, в сравнение с издадените през 2006г., а на дебитните с близо 48%. Спрямо същия период на предходната година, в края на 2007г., броят на ПОС терминалите, инсталирани от банката нарасна с 55%, а броят на АТМ терминалите – с 45%.
  През 2007 г. Банката предложи на пазара три нови картови продукта, съобразени с всички най-модерни технологии, гарантиращи по-голяма сигурност и защита на средствата на своите картодържатели: “Международна кредитна револвираща чип карта MasterCard” за физически лица, “Международна кредитна револвираща чип карта MasterCard Business” за малки и средни предприятия, както и “Ко-брандирана кредитна чип карта BILLA - VISA Classic” с логото на Райфайзенбанк и Билла България.

  40 новооткрити офиси. Броят на служителите нарасна с повече от 1000 души.

  През 2007г. Райфайзенбанк откри 40 нови офиса в цялата страна, като по този начин клоновата мрежа достигна 150 точки на продажба. Банката продължи да развива и мрежата си от мобилни банкери, като мобилните банкови консултанти предлагат продукти за клиенти физически лица и малки и средни фирми в 13 български града.
  През 2007г. броят на служителите на Райфайзенбанк нарасна с 1083, като достигна близо 3000 души.

  Райфайзен Груп-България

  Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД имат пазарен дял от 10.53% към 31 декември 2007г., според статистиката на БНБ и данни от Българската Асоциация за Лизинг. Активите на лизинговото дружество на Райфайзен кумулативно достигнаха 425 млн. лв., което е ръст от 108% спрямо 31 декември 2006г., а лизинговият портфейл се увеличи със 110% до 384 млн. лв.

  Към 31 декември 2007г. активите, управлявани в четирите договорни фонда на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД нараснаха с над 160% до 130,66 млн. лева, което съответства на 14% пазарен дял. Спрямо края на 2006г., през 2007г. клиентската база се увеличи близо 4 пъти.

  Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД успя да се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници у нас, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 16 компании.

  През 2007г. агенцията за недвижими имоти Райфайзен Имоти ЕООД октри пет офиса в жилищните центрове в София, Пловдив, Варна и Бургас.

  През 2007г. Райфайзенбанк /България/ ЕАД учреди ново дъщерно дружество – Райфайзен Факторинг ЕООД, което извършва дейност по финансиране на търговски фактури с отложено плащане и събиране на търговски вземания, финансови и бизнес консултации, с което Групата Райфайзен в България вече включва 7 компании, покриващи пълния спектър от финансови услуги.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.