Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  87% ръст на печалбата след данъци до 81.32 млн. лева отчита Райфайзенбанк за първото полугодие на 2008г.

  19.08.2008
   
  • Ръст на активите от 51%, спрямо първото шестмесечие на 2007г. до 6.9 млрд. лева.
  • 50% ръст на кредитите до 3.9 млрд. лева, 53% ръст на депозитите до 4.2 млрд. лева.
  • 49 нови офиси и 1075 новоназначени служители

  Печалбата след данъци нарасна с 87% до 81.32 млн. лева

  Към 30 юни 2008г. печалбата след данъци на Райфайзенбанк (България) ЕАД достигна 81.32 млн. лева, като нарасна с повече от 87%, спрямо първото шестмесечие на 2007г. Активите на банката към 30 юни 2008г. достигнаха 6.9 млрд.лева, което представлява ръст от 51%, спрямо същия период на 2007г., като пазарният дял на банката по този показател достигна 10.6%. В края на първото полугодие на 2008г. кредитният портфейл се увеличи с близо 50%, в сравнение с 30 юни 2007г. и достигна 3.9 млрд. лв. Депозитите от фирми и граждани също отбелязаха динамичен ръст от 53% до 4.2 млрд. лв., в сравнение с първото полугодие на 2007г.
  Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  50 млн. евро кредитна линия от ЕИБ

  През месец април 2008г., Райфайзенбанк (България) ЕАД подписа с Европейската Инвестиционна Банка трети глобален заем в размер на 50 млн. евро. За първи път, ЕИБ отпусна частично необезпечено финансиране в полза на българска банка.
  От общо 36 млн. eвро за Райфайзенбанк, 26 млн. евро са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти в публичния сектор и 10 млн. евро за финансиране на проекти на малки и средни предприятия. Останалите 14 млн. евро са предоставени на Райфайзен Лизинг България ЕООД за финансиране на лизингови проекти на малки и средни предприятия.
  Към края на месец юни 2008г. размерът на привлечените средства от международни финансови институции нарастна на 520 млн. евро спрямо 470 млн. евро през същия период на 2007г.

  97% ръст в кредитирането на домакинствата

  Спрямо юни 2007г. кредитният портфейл на Райфайзенбанк в сегмента Банкиране на дребно нарасна с повече от 97% и достигна 751.8 млн. лева. Банката продължи да разширява гамата си от продукти, като през второто тримесечие на 2008 година предложи на своите клиенти-физически лица нови кредитни и депозитни продукти:
  - Спестовна сметка “Без ограничения”, която предоставя възможност за висока доходност - годишна лихва от 6% за лева, 4% за евро и 3% за щатски долари, като в същото време спестовната сметка, предлага и възможност за неограничени като сума и брой банкови операции – теглене, внасяне, преводи, без да се губи договорената лихва;
  - Пакет “Разплащателна сметка”, даващ възможност за гъвкави решения при ежедневното банкиране и покрива най-често използваните финансови продукти от физически лица;
  - Жилищен кредит, с който се финансира до 100% от стойността на закупуваното жилище, което дава възможност за покупка на жилищен имот без собствени средства.

  Значим ръст в кредитирането на малкия бизнес от 49%

  През първите шест месеца на 2008г. Райфайзенбанк затвърди позицията си на една от водещите банки в кредитирането на малките и средни предприятия в България. Спрямо 30 юни 2007г., към 30 юни 2008г. кредитите в този сегмент отбелязаха ръст от 49% и достигнаха 1.8 млрд. лева.

  49 нови офиса. Броят на служителите нарасна с 1075 до 3400 души

  През първите шест месеца на 2008г. Райфайзенбанк откри 27 нови офиса в цялата страна, като по този начин клоновата мрежа достигна 177 точки на продажба. От 30 юни 2007г. до 30 юни 2008г. Райфайзен откри 49 нови офиса. Банката продължи да развива и мрежата си от мобилни банкери, като мобилните банкови консултанти предлагат продукти за клиенти физически лица и малки и средни фирми в 13 български града.
  За периода 30 юни 2007г. - 30 юни 2008г. броят на служителите на Райфайзенбанк се увеличи с 1075 и достигна 3400 души.

  Инвестиционно банкиране

  Райфайзенбанк отново бе лидер на пазара на новоемитирани облигационни емисии, като структурира и пласира 5 облигационни емисии с общ номинал 56 млн. евро, което към края на първото шестмесечие на 2008 г. съответства на 50% пазарен дял от общия обем на новоиздадените дългови инструменти.

  Райфайзен Груп България

  Към 30 юни 2008г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД кумулативно достигнаха 539 млн. лв., което е ръст от 69% спрямо 30 юни 2007г. Към 30 юни 2008г., лизинговият портфейл отбеляза ръст от 69%, спрямо юни 2007г. и достигна 465 млн. лв.

  Към 30 юни 2008г. общите активи, управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД надхвърлиха 132 млн. лева. Активите на петте договорни фонда, управлявани от дружеството възлязоха на повече от 83 млн. лева, докато активите под доверително управление достигнаха 49 млн. лева.

  Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД успя да се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 16 компании. Според данните на Комисията за финансов надзор дружеството заема второ място сред застрахователните брокери у нас с пазарен дял от 7.26%, като през 2007г. реализира премиен приход от над 29 млн. лева.

  Райфайзен Имоти ЕООД, компанията за недвижими имоти на Райфайзенбанк отчита 49% ръст на броя на сделките с жилищни имоти за първите шест месеца на годината, спрямо предишния шестмесечен период, докато броят на сделките с бизнес имоти се увеличи над четири пъти.
  Компанията разшири два пъти присъствието си в цялата страна, като нейните услуги вече се предлагат в 12 офиса в 8 града в Жилищните центрове на Райфайзен.

  Райфайзенбанк, чрез Райфайзен Факторинг ЕООД предлага финансиране на търговски фактури с отложено плащане и събиране на търговски вземания, финансови и бизнес консултации, гъвкави и модерни схеми на финансиране и разплащане, както и международен факторинг.

  ***
  Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през 1994 г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, компанията управляваща дъщерните дружества на Райфайзен Централбанк, Австрия (РЦБ) в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). 17 пазара от развиващия се регион на Европа са покрити от дъщерни банки, лизингови компании, представителен офис и многобройни доставчици на финансови услуги. 14.4 милиона клиенти са обслужвани от повече от 3000 банкови офиси. Райфайзен Интернешънъл с собственост на Райфайзен Централбанк, Австрия, която притежава 68.5 процента от компанията. Останалата част се търгува на Виенската фондова борса.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.