Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  ЕИБ предоставя 50 млн. евро на Райфайзенбанк (България) и Райфайзен Лизинг България

  21.04.2008
   

  Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) предостaвя 50 млн. Евро на Райфайзенбанк и Райфайзен Лизинг за финансиране на проекти на малки и средни предприятия (МСП) и общини в България в секторите на енергетиката, здравеопазването, образованието и местната инфраструктура, както и иновативни начинания. Средствата от ЕИБ също така са предназначени и за проекти в областта на индустрията и услугите, включително туризма, и ще бъдат комбинирани с грантове от Европейската Комисия (ЕК), и Международния Фонд за подкрепа на извеждането от експлоатация на АЕЦ Козлодуй.

  Общото финансиране на ЕИБ, възлизащо на 50 млн.евро се предоставя на Райфайзенбанк (България) ЕАД и Райфайзен Лизинг България ООД, дъщерни дружества на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ и включва както следва:

  • 26 млн. евро кредит за Райфайзенбанк за финансиране на инвестиционни проекти в публичния сектор, насърчавани от българските общини. Този заем ще бъде обвързан с грантове, предоставени по схемата от Европейската комисия и ЕИБ за общинско финансиране и грантове от Международния Фонд за подкрепа на извеждането от експлоатация на АЕЦ Козлодуй по проекта за Енергийна ефективност. Общинското финансиране подкрепя главно инвестиции в строителството, подобряването и подновяването на инфраструктурата на общините, като предвижда грантове за крайните кредитополучатели.
  • 10 млн. евро за Райфайзенбанк за финансиране на проекти на малки и средни предприятия. Средствата се отпускат за първи път без гаранция от компанията-майка Райфайзен или друг вид обезпечение. Това е първият необезпечен заем от ЕИБ за банкова институция в България.
  • 14 млн. евро за Райфайзен Лизинг България за финансиране на лизингови проекти на малки и средни предприятия.

  Настоящата кредитна линия е продължение на успешното сътрудничеството с Райфайзенбанк (България), като това е третото финансиране, което ЕИБ отпуска на банката. С предходните две кредитни линии, възлизащи на общо 30 млн.евро бяха финансирани МСП и общински проекти в секторите на транспорта, производството и туризма, като бяха създадени над 800 работни места.

  ЕИБ, финансовата институция на Европейския Съюз съдейства за интеграцията, балансираното развитие, икономическото и социално единство на страните-членки, като финансира значими проекти. От 1990г. ЕИБ е финансирала проекти в България на стойност близо 2.4 милиарда евро.

  Кредитите на ЕИБ, отпускани на финансовите институции, с които си партнира, имат за цел да бъдат използвани като средство за предоставяне на дългосрочно финансиране на малки проекти, в размер от 40,000 евро до 25 млн. евро. Te предоставят кредитни линии на финансови посредници, които от своя страна отпускат кредити, които управляват на собствен риск и според съответните си условия. От 1990г. ЕИБ е предоставила общо 265 млн. евро, заедно с тази кредитна линия на още осем финансови институции в България. Тези кредитни линии дават възможност за достъп на българските МСП и общини до дългосрочен финансов ресурс.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД, дъщерно дружество на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ е четвъртата банка по размер на активите в България. Тя стартира дейността си през 1994г. и е първата банка в страната, която е изцяло собственост на чуждестранна финансова институция. Към 31 Декември 2007г. активите на Райфайзенбанк (България) възлязоха на 5 996.4 млн. лева, достигайки пазарен дял от над 10% по този показател. Печалбата след данъчно облагане възлезе на 108.61 млн. лева.

  Райфайзен Лизинг България ООД е основано през 2004г. с акционери Райфайзенбанк (България) ЕАД 24,5% и Райфайзен Лизинг Интърнешънъл ГмбХ 75,5%. Райфайзен Лизинг България ООД притежава 100% от акциите на Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД.Общите активите на Райфайзен Лизинг България нараснаха със 108% спрямо 31 декември 2006г., достигайки 425 млн. лева. Към 31 декември 2007г. лизинговият портфейл се увеличи със 110% и достигна 348 млн. лева.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.