Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  МИКС Депозит на Райфайзен с по-широк избор на договорни фондове и по-висока лихва

  27.08.2008
   
  • Бонус лихва до 1% годишно над стандартната лихва по срочен депозит
  • Минималната сума за откриване е намалена на 2 000 лв.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД и управляващото дружество на банката Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД предлагат нови условия по спестовния продукт МИКС Депозит, който съчетава стандартния депозит и инвестицията в договорен фонд. Освен в лева МИКС Депозит вече се предлага и в евро и щатски долари за срок от 12 или 24 месеца, а минималната сума за откриване е намалена на 2 000 лв., 1000 евро или 2000 щатски долара.
  Клиентите, които открият МИКС Депозит, получават като бонус допълнителна лихва в размер на 1% годишно над стандартната лихва по 12 и 24 месечен срочен депозит или 0.6% годишно над промоционалната лихва по 12 и 24 месечните срочни депозити.
  Средствата, вложени в МИКС Депозит, са разпределени в съотношение 70% в срочен депозит и 30% инвестиция във взаимен фонд, като депозитната част (70% от МИКС Депозита) е гарантирана от Фонда за гарантиране на влоговете в търговските банки, съгласно действащото законодателство.

  * Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектите и правилата на фондовете са на разположение в над 70 офиса на Райфайзенбанк (България) ЕАД в цялата страна, както и на . Информация за проспектите и правилата на фондовете може да бъде получена на тел. 0700 10 000 (БТК) и 1721 (М-тел и Глобул).

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.