Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк предлага финансиране на фирмите по програма Конкурентоспособност на Европейския съюз

  12.03.2008
   

  Банката финансира до 100% от стойността на проектите

  Райфайзенбанк (България) ЕАД подписа Споразумение за сътрудничество с Министерството на икономиката и енергетиката, съгласно което Банката предоставя на предприятията, кандидатстващи по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” на ЕС Кредитни уверения и Банкови референции, необходими на бенефициентите за доказване наличието на финансови средства за изпълнение на проектите.

  Райфайзенбанк предлага оборотни и инвестиционни кредити на малките и средни предприятия за реализирането на проектите, одобрени от Министерството на икономиката. Банката финансира до 100% от проектите на фирмите, като с получената субсидия може да се погаси част от кредита, без да се дължи такса за предсрочно погасяване.

  Кредитите ще покрият нуждите на МСП за подготовка на проекти, за собствено участие, за разходи до възстановяването им със субсидията (мостово финансиране), за плащане на ДДС и др. Райфайзенбанк предлага издаване на банкови гаранции, както и откриване и обслужване на специални банкови сметки, по които ще се превеждат средствата, необходими за изпълнение на проектите. Банката има специализиран сектор “Европейски фондове”. Услугите за бенефициентите на европейските фондове, предлагани от сектора са: консултации относно подходящи грантови схеми, структуриране на подходящо финансиране и разработване на проекти.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД подписа и споразумения за сътрудничество с водещи консултантски фирми, с утвърден опит в разработването на проекти за финансиране от Европейските фондове, като по този начин осигурява на клиентите широка експертиза във връзка с подготовката на проекти от различно естество.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.