Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк e инвестиционен посредник по сделка на извънрегулиран пазар и многостранна система за търговия с акции на публичното дружество Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София

  07.10.2009
   

  ТБ “Райфайзенбанк – България” АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделкa извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделки) с акции на публичното дружество Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN BG1100109039, (борсов код 4PY):


  Дата на сделка: 07.10.2009
  Вид на сделката: покупко-продажба
  Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София
  Емисия: BG1100109039 (борсов код: 4PY)
  Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
  Брой акции обект на сделката: 5 085 123 (пет милиона осемдесет и пет хиляди сто двадесет и три) бр.
  Цена за една акция: 0.745 лева
  Валута на сделката: BGN
  Обща стойност на сделката: 3 788 416. 64 (три милиона седемстотин осемдесет и осем хиляди четиристотин и шестнадесет лева и шестдесет и четири ст.) лева
  Дата и час на сключване на сделката: 07.10.2009 г., 10:50 часа
  Дата на сетълмент: до 29.12.2009 г.

  Тази новина е публикувана на интернет страницата на ТБ “Райфайзенбанк – България” АД на 07.10.2009 г. 10.50 часа

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.