Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Eдногодишен депозит на Райфайзенбанк с възможност за довнасяне и авансово получаване на лихвата

  10.02.2009
   
  • 7.80% промоционална годишна лихва за депозити в лева и 5.80% в евро
  • Промоцията е валидна до 31 март 2009г.

  Райфайзенбанк стартира предлагането на гъвкав едногодишен Депозит+, който дава възможност по него да бъдат довнасяни средства по всяко време, без изискване за минимална сума за довнасяне. В същото време клиентите могат да получават натрупаната лихва авансово по избор на всеки един, три или шест месеца по картова или разплащателна сметка.
  Клиентите не дължат такса за откриване на депозита и за довнасяне. Депозит + е с гарантирана доходност при предсрочно прекратяване. При прекратяване на Депозит+ преди падежа, банката изплаща сумата с включена лихва за действителния брой дни на депозита. Начислената лихва е равна на лихвения процент за най-близкия изтекъл стандартен период по срочните депозити. Например, ако едногодишният Депозит+ бъде прекратен след 8 месеца, клиентът ще получи средствата си с начислена лихва за целия период, равна на лихвата за стандартния 6-месечен депозит на банката.
  За първия период на новия депозитен продукт промоционалната лихва на годишна база е 7.80% за депозити в лева, 5.80% за депозити в евро и 3.40% в щатски долари и важи за влогове, открити до 31 март 2009г. Минималната сума за откриване на едногодишен Депозит+ е 1000 лева, 500 евро или щатски долари.

  Депозитите в Райфайзенбанк (България) са гарантирани чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете, съгласно действащото законодателство.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.