Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Предварителните резултати на Райфайзен Интернешънъл за 2008г.: Рекордна консолидирана печалба от 982 млн. евро

  19.02.2009
   

  Решението да се публикуват предварителните резултати е в резултат на неспокойната пазарна среда. Информацията в съобщението се базира на неодитирани данни. Пълните годишни резултати за финансовата 2008г. ще бъдат публикувани на 26 март.

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ успя да достигне прогнозите си, направени през 2008г. и отчете нови рекордни резултати за финансовата година, въпреки много трудното за цялата банкова система четвърто тримесечие на 2008г. Консолидираната печалба (след данъци и приспадане на миноритарни участия) се увеличи със 17% до 982 млн. евро. Водещ фактор за това е нетният лихвен приход, който нарасна с близо 34% до 3.2 млрд. евро. Начисленията на провизии за обезценка нараснаха до 780 млн. евро – над два пъти повече, в сравнение с 2007г. (357 млн. евро). Този значителен ръст отразява консервативното управление на риска от страна на Райфайзен Интернешънъл и е буфер срещу бъдещи рискове. Нетният приход от комисиони достигна 1.5 млрд. евро, което представлява ръст от над 20%, в сравнение с 2007г. Печалбата от търговски операции се увеличи с 31% до 168 млн. евро, докато общите административни разходи нараснаха само с около 21% до 2.6 млрд. евро (2007г.: 2.2 млрд. евро).

  "Тези предварителни резултати са ясно доказателство, за това че нашият бизнес модел работи дори при извънредни пазарни обстоятелства”, заяви Главният изпълнителен директор на Райфайзен Интернешънъл Херберт Степич. За да направим този модел още по-солиден, предприехме множество мерки, като допълнително подобрение на високите ни стандарти за управление на риска и обезпечения, замразяване на кредитирането в швейцарски франкове, общо намаляване на кредитирането в чуждестранна валута, спиране на програмата за разширяване на клоновата мрежа на групово ниво, както и съкращение на персонала в Украйна и Унгария.

  През 2008г. Райфайзен Интернешънъл се фокусира върху депозитите от клиенти, които се увеличиха до 44.2 млрд. евро, което представлява ръст от 9% на годишна база. "Успяхме значително да засилим депозитната си база и ликвидността ни, въпреки относително по-високите тегления на депозити заради кризата, най-вече след събитията през септември. Това отразява отличната ни пазарна позиция в региона и високото ниво на доверие от страна на клиентите към марката Райфайзен”, допълни Степич.

  През 2008г. кредитите се увеличиха с 18% до 57.9 млрд. евро, активите на Райфайзен Интернешънъл отбелязаха ръст от 17%, като достигнаха 85.4 млрд. евро, в сравнение със 72.7 млрд. евро година по-рано.

  Макроикономическите анализатори на РЦБ предвиждат спад на БВП на Централна и Източна Европа за 2009г. от 1.3% - същите са очакванията и за БВП на Австрия. Въпреки влошените общи условия, Степич разглежда региона като мотор на растежа на Европа и подчертава, че е важно този мотор да продължи да работи. Продължаващото преувеличаване на високия риск и отчасти необоснованото обществено мнение за Централна и Източна Европа са потенциални пречки за постигането на тази цел, смята Степич. Това оказа влияние върху цените на акциите на много компании, работещи активно в региона и е далеч от фундамента на бизнес развитието им. Въпросът, който сега стои на дневен ред е, да бъдат избегнати дългосрочните последствия за реалната икономика. "Не трябва да се връщаме към Европа на две скорости. Европейският съюз и много други институции инвестираха твърде много в проекта за обща и стабилна Европа. Райфайзен Интернешънъл вече демонстрира дългосрочния си ангажимент в Централна и Източна Европа по време на кризата в Русия през 1998г. и допринася значително като системно значима банка за икономическата стабилност на региона”, каза Степич.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.