Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк отчита 47.5 млн. лева печалба след данъци за деветмесечието на 2009г.

  24.11.2009
   
  • Оперативният резултат за деветмесечието от 135.4 млн. лева е над нивото от същия период на 2008г. (134.9 милиона лева)
  • 17.3% капиталова адекватност при изискуем минимум 12%

  Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  През първите девет месеца на 2009г. Райфайзенбанк (България) ЕАД отчете оперативни приходи от 274 млн. лева, което представлява 5% ръст спрямо същия период на миналата година, а оперативният резултат достигна 135.4 млн. лева, спрямо 134.9 млн. лева към 30 септември 2008г.. Печалбата след данъци възлезе на 47.5 млн. лева, спрямо 110.6 млн. лева към 30 септември 2008г. За периода януари-септември 2009г. банката задели и 82.6 млн. лв. провизии, като общият им размер достигна 157.2 млн. лева.
  Към 30 септември 2009г. активите на Райфайзенбанк възлязоха на 6.82 млрд. лева при 7.16 млрд. лева към 30 септември 2008г., а кредитният портфейл достигна 4.73 млрд. лева, спрямо 4.12 млрд. лева година по-рано, което представлява ръст от близо 15%.
  “Солидната капиталова база и ликвидност ни позволиха изпреварващо да намалим лихвите по новите кредити за физически лица и фирми още в началото на септември.”, заяви Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

  4.3 млрд. лв. депозити на граждани и фирми

  Към 30 септември 2009г. депозитната база на Райфайзенбанк достигна 4.26 милиарда лева, спрямо 4.6 милиарда лева към 30 септември 2008г., като по този показател пазарният дял на банката е 10%. Райфайзенбанк продължи да развива гамата си от спестовни продукти, като през третото тримесечие предложи иновативния за българския пазар продукт - Спестовна програма, който представлява комбинация от Депозитна сметка и дебитна карта Maestro. С новата програма, клиентите получават възможност гъвкаво да спестяват при изгодни лихви, докато харчат средствата си или се разплащат.

  Капиталовата база достигна 923 млн. лева

  Към 30 септември 2009г. капиталовата база на Райфайзенбанк възлезе на 922.6 млн. лева, като нарасна с близо 72 милиона лева спрямо същия период на миналата година. Общата капиталова адекватност на банката възлезе на 17.3%, спрямо 16.9% към 30 септември 2008г. при изискуем минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.

  Финансови институции

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е една от водещите банки на българския банков пазар в привличането на средносрочен и дългосрочен финансов ресурс от международни финансови институции и търговски банки. Към 30 септември 2009г. Райфайзенбанк е договорила финансирания в размер на 347.5 млн. евро, 248 млн. евро кредитни линии и 99.5 млн. евро гаранционни споразумения за малки и средни предприятия.

  ***
  Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през 1994г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, компанията, която управлява една от най-големите банкови мрежи в Централна и Източна Европа. 17 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на други финансови услуги. Близо 59 000 служители на групата обслужват около 15 милиона клиенти чрез над 3100 банкови офиси. Райфайзен Интернешънъл е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия, която е основен акционер и притежава около 70% от компанията. Останалата част се търгува на Виенската фондова борса. Райфайзен Централбанк Австрия е водещата корпоративна и инвестиционна банка в Австрия и е главната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.