Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк отчита ръст на оперативния резултат от 4% до 100.8 млн. лева към 30 юни 2009г. Печалбата след данъци е 45.2 млн. лева

  30.10.2009
   
  • 100 млн. евро нови кредитни линии и гаранционни споразумения от международни финансови институции
  • 20.6% капиталова адекватност – увеличение с 6% спрямо 30 юни 2008г.

  4% ръст на оперативния резултат към 30 юни 2009г., спрямо същия период на миналата година до 100.8 млн. лева

  През първото полугодие на 2009г. Райфайзенбанк (България) ЕАД отчете оперативни приходи от 194 млн. лева, което представлява 10% ръст спрямо същия период на миналата година, а оперативният резултат се увеличи с 4% до 100.8 млн. лева. Печалбата след данъци възлезе на 45.2 млн. лева, спрямо 81.3 млн. лева към 30 юни 2008г. За периода януари-юни 2009г. банката задели и 50.6 млн. лв. провизии, като общият им размер достигна 128.7 млн. лева.
  В края на първото полугодие на 2009г. активите на Райфайзенбанк възлязоха на 6.17 млрд. лева при 6.98 млрд. лева към 30 юни 2008г., като през първото тримесечие на годината банката предсрочно погаси синдикиран заем в размер на 325 млн. евро. Към 30 юни 2009г. кредитният портфейл остана непроменен спрямо година по-рано и възлезе на 3.917 млрд. лева.
  През първите шест месеца на 2009г. Райфайзенбанк откри 5 нови офиса, с което точките на продажба достигнаха 198.
  Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).
  “В условия на икономически спад продължихме да подобряваме оперативния си резултат, а солидната капиталова база и ликвидност са добра основа за бъдещото ни развитие. През първото полугодие договорихме 100 млн. евро кредитни линии и гаранции от международни финансови институции, подходящи за инвестиционно кредитиране, заяви Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

  4.4 млрд. лв. депозити на граждани и фирми

  Към 30 юни 2009г. депозитната база на Райфайзенбанк достигна 4.43 млрд. лева, което представлява 3% ръст спрямо същия период на миналата година, като по този показател пазарният дял на банката възлезе на 10.5%.

  Капиталовата база достигна 960.2 млн. лева

  Към 30 юни 2009г. капиталовата база на Райфайзенбанк достигна 960.2 млн. лева, което е 10% от капитала на банковата система у нас. Общата капиталова адекватност на банката възлезе на 20.6%, при 14.7% към 30 юни 2008г.

  110 милиона евро договорени кредитни линии и гаранционни споразумения

  Райфайзенбанк е една от водещите банки на българския пазар в привличането на средносрочен и дългосрочен ресурс от международни финансови институции и търговски банки. Към 30 юни 2009г. обемът на договорените финансирания е в размер на 347.5 млн. евро, като през първите шест месеца на 2009г. Райфайзенбанк подписа 4 нови кредитни линии и гаранционни схеми от финансови институции за близо 110 млн. евро като 72 млн. евро Гаранционно споразумение с Европейския инвестиционен фонд, кредитна линия в размер на 10 млн. евро от Европейската банка възстановяване и развитие за финансиране на проекти на фермери и предприемачи от частния сектор, работещи в селските региони на страната, кредитна линия за 20 млн. евро от КфВ, за финансиране на индустриални проекти за енергийна ефективност в страната и инвестиционни проекти на малки и средни предприятия, 15 млн. лева Портфейлна гаранция с Национален гаранционен фонд за поделяне на риска по кредити, предоставяни на малки и средни предприятия.

  ***

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през 1994 г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, компанията, която управлява една от най-големите банкови мрежи в Централна и Източна Европа. 17 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на други финансови услуги. Близо 60 000 служители на групата обслужват около 15 милиона клиенти чрез над 3100 банкови офиси. Райфайзен Интернешънъл е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия, която е основен акционер и притежава около 70% от компанията. Останалата част се търгува на Виенската фондова борса. Райфайзен Централбанк Австрия е водещата корпоративна и инвестиционна банка в Австрия и е главната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.