Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк отпусна финансиране в размер на 35.5 млн. евро на София-БТ АД

  04.12.2009
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД и „София-БТ” АД сключиха договори за оборотно финансиране в размер общо на 35.5 млн евро. За част от финансирането, на стойност 13 млн. евро, е подписан Договор за овърдрафт с 11-месечен срок, а за останалата част от финансирането, банката предоставя на дружеството кредит за оборотно финансиране с 6-месечен срок на издължаване.
  „СОФИЯ-БТ” АД е модерно предприятие, разполагащо с най-съвременните технологии за цигарено производство и прецизен качествен контрол, част от група „Булгартабак-Холдинг”АД. Произвежда широк спектър от висококачествени продукти като „Е♥А слимс”, „ММ”, „Средец”, „Булгартабак 1”, „Трезор” и др., съобразени с всички изисквания на световния пазар на цигари.
  Към 30 септември 2009г. Райфайзенбанк (България) ЕАД отчете печалба след данъци в размер на 47.5 млн. лева, а активите й възлязоха на 6.82 млрд. лева. Райфайзенбанк е една от водещите банки в кредитирането на бизнеса в България с пазарен дял по този показател над 10%.
  Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.