Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк прилага изискванията на новия Закон за платежните услуги и платежните системи

  01.11.2009
   

  Уважаеми клиенти,

  уведомяваме Ви, че от 1 ноември 2009 г. влиза в сила новият Закон за платежните услуги и платежните системи и новата Наредба №3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, в които са транспонирани принципите на Директивата за платежни услуги на Европейския Парламент и на Съвета.

  В тази връзка, считано от 1 ноември 2009 г., Райфайзенбанк (България) ЕАД ще прилага нови Общи условия за предоставяне на платежни услуги за физически и юридически лица и договори за откриване и обслужване на банкова сметка и предоставяне на банкови услуги, както и актуализирани условия и договори на всички свързани продукти и услуги (Общи условия за делова дейност, Общи условия за Райфайзен ОНЛАЙН, Общи условия за водене и обслужване на Спестовна сметка "Без ограничения", Общи условия за водене и обслужване на Спестовна програма и др.).

  Най-общо, новите документи регламентират вида информация, предоставяна на и от клиентите, с цел осигуряване ефективност и сигурност на разплащанията им, както и правилата за разпределяне на банковите такси между платеца и получателя по преводите.

  За настоящите клиенти на Банката новите договори и Общи условия ще влязат в сила в рамките на законоустановените срокове. В случай на несъгласие с условията на новите договори, клиентите могат да прекратят едностранно договорните си отношения с Банката, уреждащи предоставянето на платежни услуги.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.