Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Българската банка за развитие издаде облигационна емисия за 20 млн. евро.

  18.05.2010
   

  Водещ мениджър на емисията е Райфайзенбанк

  Българска банка за развитие (ББР) издаде необезпечена облигационна емисия, с номинална стойност 20 млн. евро. Това е втората емисия облигации на емитента. Емисията e за срок от 5 години, a лихвеният купон - 5%. Водещ мениджър по сделката е Райфайзенбанк (България) ЕАД.
  Целта на емисията е финансиране на нови и рефинансиране на съществуващи инфраструктурни проекти в сферата на производството на енергия от възобновяеми източници и преработка на твърди битови отпадъци.
  Първичното записване на облигациите е осъществено при условията на частно предлагане и е насочeно основно към институционални инвеститори. На по-късен етап се планира вписване на емисията в КФН и регистрация за вторична търговия на БФБ – София АД.
  ББР е лидер в предоставянето на пряко и непряко дълогосрочно инвестиционно финансиране в страната от собствен капитал и външен ресурс. Само през 2009 година ББР е привлякла над 150 млн. евро от чужди финансови институции. Банката, чрез дъщерното си дружество Национален гаранционен фонд, предоставя и портфейлни гаранции на търговските банки за кредитиране на малки и средни предприятия.
  Райфайзенбанк заема водеща позиция на пазара на облигационни емисии, като миналата година пое и пласира 5 облигационни емисии за над 50 милиона лева, което съответства на 20% пазарен дял.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.