Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Европейският фонд за Югоизточна Европа и Райфайзенбанк (България) подписаха кредитна линия за 20 млн. евро за финансиране на ремонти и покупки на жилища

  23.09.2010
   
  • По кредитната линия ще се отпускат жилищни и ипотечни кредити за физически лица в евро.
  • Промоция до края на 2010 г. – 7% годишна лихва 
  • Лихвата е базирана на ЮРИБОР

  Райфайзенбанк (България) ЕАД и Европейският фонд за Югоизточна Европа (ЕФЮЕ) подписаха кредитна линия в размер на 20 млн. евро, с която ще се финансират ремонти и подобрения, както и покупка на жилищни имоти. Целта на линията е да осигури достъп на физическите лица до финансиране на гореизброените дейности.

  Транзакцията потвърждава ангажираността на Европейския фонд за Югоизточна Европа в развитието на финансовия сектор в България и допринася за разширяването на спектъра на предлаганите финансови продукти, в полза на по-слабо обслужваните икономически сегменти.

  "С удоволствие отбелязваме, че Европейският фонд за Югоизточна Европа намери в лицето на Райфайзенбанк (България) един нов и утвърден партньор, съвместно с който да подобри достъпа до жилищно кредитиране на българските домакинства и особено на тези с по-ниски доходи”, заяви Клаус Глаубит, Председател на Борда на директорите на Фонда. “Уверени сме, че жилищното кредитиране има голям потенциал в България и в Югоизточна Европа като цяло. Очакваме да разширим жилищното кредитиране и в други страни и по този начин да спомогнем за подобряване на стандарта на живот“, допълни той.

  Жилищното финансиране по кредитната линия на ЕФЮЕ се отпуска в евро, като максималният срок на изплащане е 30 години, в случай че кредита се използва за покупка на жилище и 20 години, когато се ползва за ремонти и подобрения. Максималният размер на всеки отделен кредит възлиза на 100 000 евро, като Райфайзенбанк ще финансира до 85% от стойността на имота при покупка на жилище и до 65% от оценката на ипотекирания имот, при извършването на ремонти и подобрения.

  В рамките на европейската линия за жилищно кредитиране Райфайзенбанк стартира промоция до края на 2010 г., при която годишният лихвен процент възлиза на 7% при срок на изплащане до 15 години и 7.40% годишно при срок над 15 години.

  Лихвата е базирана на ЮРИБОР (EURIBOR) – стойността на лихвения процент за междубанковите срочни депозити, които си отпускат първокласните банки в еврозоната. Годишната лихва по Европейската линия за жилищно кредитиране се формира на базата на 6-месечен ЮРИБОР + надбавка, като лихвата както за новите, така и за вече отпуснатите кредити по тази линия ще се преизчислява два пъти годишно (на 15 април и 15 октомври), в зависимост от движението на индекса ЮРИБОР на европейския пазар.

  “Благодарение на тази кредитна линия, Райфайзенбанк ще предложи едни от най-добрите условия за ипотечни и жилищни кредити за физически лица. В допълнение на това, тъй като лихвата е базирана на всепризнат европейски индекс, клиентите ще могат да следят неговото движение на пазара”, коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България).

  Условията на кредитите по Европейската линия за жилищно кредитиране са валидни при ползването на пакет Разплащателна сметка (включващ най-често използваните банкови услуги – разплащания, извършване на комунални плащания и др.) с поне едно регистрирано комунално плащане, както и ползването на интернет банкирането на Райфайзенбанк – Райфайзен Онлайн. Като бонус клиентите получават кредитна карта с предварително одобрен кредитен лимит.

  Кредитите, които се отпускат по линията на ЕФЮЕ не могат да бъдат ползвани за рефинансиране или преструктуриране на съществуващи заеми.

  ***

  Райфайзенбанк (България) ЕАД (www.rbb.bg) е основана през 1994г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, компанията, която управлява една от най-големите банкови мрежи в Централна и Източна Европа. 17 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на други финансови услуги. 56 000 служители на групата обслужват повече от 14.7 милиона клиенти чрез около 3000 банкови офиси. Райфайзен Интернешънъл е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия, която е основен акционер и притежава 72.8% от компанията. Останалата част се търгува на Виенската фондова борса. Райфайзен Централбанк Австрия е водещата корпоративна и инвестиционна банка в Австрия и е главната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната.

  Фондът за развитие “Европейски фонд за Югоизточна Европа” (ЕФЮЕ) (www.efse.lu) си е поставил за цел да насърчава икономическото развитие и просперитета в Югоизточна Европа. ЕФЮЕ предоставя дългосрочни финансови инструменти, както за кредитиране на микро и малки предприятия, така и за домакинствата, с цел подобряване на жилищните условия. Инвестиционната дейност на ЕФЮЕ се подкрепя посредством Програмата за развитие ЕФЮЕ, която предоставя финансиране на кредитни институции, партньори, осигурявайки им ресурс, с който да повишат и подобрят капацитета си, с което и качеството на предлаганите продукти и услуги. Общо от началото на дейността си през декември 2005 г., ЕФЮЕ е предоставила 822 милиона евро на търговски банки, институции за микрофинансиране и нефинансови институции, като с тях са отпуснати повече от 238,000 бизнес и жилищни кредити. Създаден по инициатива на КфВ (Германската банка за развитие), ЕФЮЕ представлява публично-частно партньорство, което комбинира фондове на частни инвеститори, европейски правителства, Европейската комисия и международни финансови институции, ангажирани в Югоизточна Европа. ЕФЮЕ е частно управляван фонд, като Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Люксембург е фонд мениджър, а Finance in Motion GmbH, Франкфурт на Майн, Германия, е финансов консултант.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.