Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Банк Интернешънъл официално започва дейността си

  11.10.2010
   
  • Процесът на сливането приключи с вписването в търговския регистър
  • Гладък преход за клиентите, бизнес партньорите и инвеститорите
  • РЦБ продължава да бъде централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен и главен офис за цялата Група РЦБ

  Днешният официален старт на дейността на Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) засилва пазарната позиция на банката, която е с най-значимо участие в групата, оглавявана от Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), като по този начин приключва успешно процесът на преструктуриране. Сливането на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, сега РБИ със съществени части от бизнеса на РЦБ влезе в сила с вписването му в Търговския регистър на Виена (Handelsgericht Wien).

  "С предприемането на тази стъпка оптимизирахме структурата на Групата РЦБ и сме уверени, че цялата Група е позиционирана отлично за бъдещето. Клиентите ще се възползват от възможността за достъп до многобройните ни продукти и услуги от един източник. От друга страна тази стъпка улеснява достъпа на РБИ до дълговите и капиталовите пазари. И на последно място, но не и по важност - успяхме да създадем увереност, че в дългосрочен план ще бъде запазена австрийската мажоритарна собственост в тази успешна и активна на международните пазари банкова група”, заяви Валтер Ротенщайнер, Главен изпълнителен директор на РЦБ и Председател на Надзорния съвет на РБИ.

  "РБИ ще вземе едновременно от силата на Райфайзен Интернешънъл като водеща банкова група в Централна и Източна Европа и от тази на РЦБ като водеща компания в разработката и развитието на продукти и отличното й позициониране в корпоративното банкиране”, каза Херберт Степич, Главен изпълнителен директор на РБИ. “Това сливане ни дава повече сили, в полза на клиентите ни и партньорите ни, които ще се възползват от оптимизираното предлагане на продукти и услуги”, допълни той.

  РБИ обединява под един покрив всички пазари на Райфайзен Интернешънъл и РЦБ - корпоративния бизнес в Австрия и широката мрежа от банкови и лизингови дружества в Централна и Източна Европа, заедно с корпоративния бизнес в Азия и световните финансови центрове. РБИ остава част от Групата РЦБ, управлявана от РЦБ – централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен.

  Гладък преход за клиентите на РБИ, бизнес партньорите и инвеститорите

  В съответствие с австрийския закон, РБИ като придобиващо дружество е универсален правоприемник на отделените части от бизнеса на РЦБ. За клиентите това означава, че деловите отношения, преминали към РБИ ще продължат да се осъществяват без никакви промени.

  Клиентските сметки, които преди това са били в РЦБ преминават към РБИ, като се запазва номера на сметката и IBAN. Същото важи и за банковия код, който остава 31 000, както и за SWIFT (BIC) кода RZBAATWW. Клиентите и бизнес партньорите ще могат да се свързват със служителите на РБИ на същите телефонни и факс номера, както и преди сливането. Също като РЦБ, централата на РБИ ще бъде на адрес 1030 Виена, Am Stadtpark 9.

  Новото е интернет страницата на РБИ (http://www.rbinternational.com), която предоставя детайлна информация за бизнес сегментите на компанията, мрежата на Групата в целия свят, както и информация за инвеститорите.

  Свободно търгуваните акции (free float) на РБИ възлизат на около 21.5%; преди сливането свободно търгуваните акции на Райфайзен Интернешънъл бяха около 27.2%. Индиректно РЦБ притежава 78.5% от акциите на РБИ. Обединената банка ще продължи да се листва на борсата във Виена.

  От своя страна РЦБ запазва името си и продължава да бъде централна институция на Австрийската банкова група Райфайзен и централен офис за цялата група РЦБ.

  Безпроблемно сливане

  Райфайзен Интернешънъл и РЦБ останаха незасегнати по време на глобалната икономическа и финансова криза и успяха да бъдат печеливши. Поради тази причина сливането, чийто резултат е РБИ, не беше принудително. Причините, за да се вземе това решение са много – сред тях е фактът, че сливането дава на РБИ по-добър достъп до рефинансиране и капитал, така че да се възползва напълно от подновените възможности за икономически растеж в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). В резултат на сливането, РБИ получи и банков лиценз.
  В допълнение на това, сливането обединява широката мрежа за дистрибуция на Райфайзен Интернешънъл със своите около 3000 офиса на 17 пазара в ЦИЕ, с отличното продуктово ноу хау на РЦБ в областта на висококачественото финансиране и капиталови продукти за корпоративни клиенти, финансови и държавни институции. Най-общо – сливането прави възможна чувствителната ре-алокация на ресурси към пазари в ЦИЕ с устойчив растеж. В същото време, РБИ е позиционирана отлично за бъдещ растеж, на базата на факта, че е водеща банка в ЦИЕ от една страна, а от друга – австрийската банка с най-голямо присъствие на развиващите се пазари в Азия.

  Райфайзен Банк Интернешънъл стартира с атрактивни финансови показатели

  Представените проформа данни за Райфайзен Банк Интернешънъл са базирани на данните от сливането между Райфайзен Интернешънъл и основни части от бизнеса на РЦБ. За първите шест месеца на 2010 г. печалбата на Райфайзен Банк Интернешънъл възлезе на 579 милиона евро, консолидираната й печалба (след данъци и миноритарни участия) - 472 милиона евро, а заделените провизии - 608 милиона евро.

  Нетният лихвен приход на РБИ възлезе на 1,780 милиона евро, общите административни разходи 1,425 милиона евро, а оперативните приходи - 1,261 милиона евро. На база проформа резулатите, съотношението разходи/приходи за първите две тримесечия на 2010 г. достигна 53.0%.

  Проформа активите на РБИ към 30 юни 2010 г. възлязоха на 147.9 милиарда евро, което представлява ръст от 1.3% спрямо края на 2009 г. (31 декември 2009 г.: 146 милиарда евро), а възвращаемостта на капитала преди данъци - 12.2%. На база проформа данни, показателят основен капитал (tier 1), кредитен риск достигна 12% (ръст от 0.2 процентни пункта спрямо края на 2009 г.), докато показателят общ основен капитал, възлезе на 9.5% (ръст от 0.1 процентни пунктаs). Показателят основен капитал от първи ред на РБИ (основният капитал без хибридния капитал, на база на кредитния риск) достигна 8.7% (ръст от 0.2 процентни пункта спрямо края на 2009 г.).

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.