Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Банк Интернешънъл отчита консолидирана печалба от 783 милиона евро за деветмесечието на 2010 г.

  29.11.2010
   

  Райфайзен Банк Интернешънъл:

  • Консолидирана печалба за деветте месеца на 2010 г.: 783 милиона евро (проформа)
  • Провизии: 913 милиона евро (проформа)
  • Възвращаемост на капитала преди данъци: 14.1% (проформа)

  Райфайзен Интернешънъл:

  • Консолидираната печалба за деветмесечието нарасна повече от два пъти до 318 милиона евро (за деветмесечието на 2009 г.: 156 милиона евро)
  • Провизиите намаляват с 38.7% на годишна база до 837 милиона евро (за деветмесечието на 2009 г.: 1,365 милиона евро)
  • Възвращаемостта на капитала преди данъци се подобрява с 3.7 процентни пункта на годишна база и достига 9.8% (за деветмесечието на 2009 г.: 6.1%)

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Резултатите на Райфайзен Банк Интернешънъл

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) официално започна дейността си на 11 октомври, след края на третото тримесечие. Поради тази причина представените финансови резултати са на проформа база, въпреки че новата банка е активна със задна дата от 1 януари 2010 г. РБИ би отчела следните резултати (на проформа база) за деветте месеца на 2010 г.:

  Печалбата преди данъци за деветмесечието би възлязла на 997 милиона евро, а консолидираната печалба (след данъци и приспадане на миноритарните участия) - на 783 милиона евро. Заделените провизии на РБИ биха били 913 милиона евро.

  "Резултатите ни за първите три тримесечия отразяват по-благоприятната цялостна макроикономическа среда, а също така и силата, която ни дава новата ни организационна структура. Това затвърждава убеждението ми, че предприетото сливане ни позволява да се възползваме оптимално от започващото икономическо възстановяване, като от това ще спечелят клиентите ни и ще бъде в интерес на инвеститорите ни”, каза Херберт Степич, Главен изпълнителен директор на Райфайзен Банк Интернешънъл.

  РБИ би отчела нетен лихвен приход от 2,707 милиона евро. Общите й административни разходи биха възлезли на 2,153 милиона евро, а оперативният й резултат на 1,897 милиона евро. Съотношението разходи/приходи би достигнало 53.2%.

  Активите на банката към 30 септември 2010 г. биха били 143.1 милиарда евро, което представлява спад от 1.8% спрямо края на 2009 г. (31 декември 2009 г.: 145.6 милиарда евро).

  Възвращаемостта на капитала преди данъци би била 14.1%.

  Показателят основен капитал (tier 1) - кредитен риск би възлязъл на 12.2% (ръст от 0.4 процентни пункта спрямо края на 2009 г.), докато показателят общ основен капитал (tier 1) би бил 9.7% (ръст от 0.3 процентни пункта спрямо края на 2009 г.). Показателят основен капитал от първи ред на РБИ (основният капитал без хибридния капитал, на база на общия риск) би бил 8.8% (ръст от 0.3 процентни пункта спрямо края на 2009 г.).

  "Капитализирани сме добре, а ако се включи и генерираната печалба за деветте месеца, то показателят ни основен капитал от първи ред би бил 9.7%," коментира Главният финансов директор Мартин Грюл.

  Към 30 септември 2010 г. РБИ има 59,339 служители, обслужващи около 15 милиона клиенти чрез 2,964 офиса.

  Консолидираната печалба за третото тримесечие (на проформа база) нарасна повече от два пъти, в сравнение с предходното тримесечие

  За третото тримесечие на 2010 г. Райфайзен Банк Интернешънъл би отчела консолидирана печалба от 311 милиона евро, което представлява ръст от 125% спрямо второто тримесечие на тази година, като основната причина за този ръст е преоценката на финансови инвестиции и деривати.

  Оперативният резултат на банката би бил 636 милиона евро, което представлява минимален спад от 1% спрямо предходното тримесечие.

  През третото тримесечие нетният лихвен приход след провизии би възлязъл на 621 милиона евро, което представлява ръст от 1% спрямо второто тримесечие на 2010 г.

  Заделените провизии през третото тримесечие биха достигнали 306 милиона евро; което представлява ръст от 8% спрямо предходното тримесечие.

  "Към края на септември показателят ни необслужвани кредити възлезе на 8.8%, като ръстът от 0.3 процентни пункта се дължи на Централна Европа – основно Унгария и Чехия. Според нас, пикът при необслужваните кредити вече бе достигнат в някои страни, но на ниво Група очакваме пик през следващата година, като в настоящия момент не може да се каже дали това ще се случи в средата на годината или през втората половина на 2011 г.”, заяви Йохан Щробъл, Главен риск мениджър на РБИ и Групата РЦБ.

  Резултатите на Райфайзен Интернешънъл

  За деветмесечието на 2010 г. Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ отчита консолидирана печалба (след данъци и приспадане на миноритарните участия) от 318 милиона евро, което представлява ръст от 104.5% спрямо същия период на миналата година (януари-септември 2009 г.: 156 милиона евро). Това развитие се дължи на печалбата за тримесечието от 148 милиона евро, която е най-високата от началото на финансово-икономическата криза. Позитивно влияние върху приходите оказа и спадът на годишна база с 38.7% на заделените провизии, които за деветте месеца на 2010 г. възлязоха на 837 милиона евро (януари-септември 2009 г.: 1,365 милиона евро). Печалбата преди данъци на Райфайзен Интернешънъл се увеличи с 82.6% и достигна 524 милиона евро (януари/септември 2009 г.: 287 милиона евро), а печалбата след данъци нарасна с 78.5% до 385 милиона евро (януари-септември 2009 г.: 216 милиона евро).

  * * * * *
  Отчетът на Райфайзен Интернешънъл за третото тримесечие може да бъде изтеглен на интернет адрес http://qr032010.ri.co.at

  * * * * *

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара.

  РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата.

  Повече от 59 000 служители на РБИ обслужват близо 15 милиона клиенти чрез около 3000 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа.

  РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. РЦБ е централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната, която оперира като главен офис за цялата Група РЦБ, включваща и РБИ.

  За допълнителна информация: Michael Palzer (+43-1-71 707-2828, michael.palzer@rbinternational.com) или Peter Klopf (+43-1-71 707-1930, peter.klopf@rbinternational.com)
  www.rbinternational.com, www.rzb.at

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.