Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл и РЦБ с повече от двойно увеличение на консолидираните си печалби за първото полугодие. Сливането за Райфайзен Банк Интернешънъл върви по план. Консолидираната печалба (проформа) на РБИ е 472 млн. евро

  31.08.2010
   

  Райфайзен Интернешънъл:

  • Консолидираната печалба за първите шест месеца на 2010 г. нарасна повече от два пъти до 171 млн. евро (първо полугодие на 2009 г.: 78 млн. евро)
  • Заделените провизии намаляват с 42% на годишна база до 560 млн. евро (първо полугодие на 2009 г.: 969 млн. евро)
  • Възвращаемостта на капитала преди данъци се подобрява с 3.7 процентни пункта на годишна база и достига 8.6% (първо полугодие на 2009 г.: 4.9%)

  Групата РЦБ:

  • Консолидираната печалба нараства със 139% спрямо първото полугодие на 2009 г. до 402 млн. евро (първо полугодие на 2009 г.: 168 млн. евро)
  • Заделените провизии намаляват с 52% в сравнение със същия период на миналата година до 608 млн. евро (първо полугодие на 2009 г.: 1,267 млн. евро)
  • Възвращаемостта на капитала преди данъци се подобрява с 0.3 процентни пункта до 10.4% (първо полугодие на 2009 г.: 10.1%)

  Райфайзен Банк Интернешънъл:

  • Сливането върви по план; вписването в търговския регистър се очаква през четвъртото тримесечие
  • Консолидираната печалба за първото полугодие на 2010 г. (на проформа база) възлиза на 472 млн. евро
  • Заделени провизии (на проформа база): 608 млн. евро
  • Възвръщаемост на капитала преди данъци (на проформа база): 12.2%

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  "Групата РЦБ успешно следва предварителните си планове. Това се вижда както от добрите резултати, така и от факта, че въвеждането на оптимизирана групова структура върви по план”, заяви Валтер Ротенщайнер, Главен изпълнителен директор на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) и Председател на надзорния съвет на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ. "В новата структура РЦБ ще се фокусира върху ролята си на централна институция на австрийската банкова група Райфайзен и ще оперира като централа на цялата група РЦБ. Бъдещата Райфайзен Банк Интернешънъл ще обедини корпоративния бизнес на РЦБ с бизнеса в Централна и Източна Европа и ще бъде мощна банкова група за банковия сектор на Австрия и Централна и Източна Европа. В допълнение на това, РБИ ще бъде единствената австрийска банка, която не само е представена в световните финансови центрове, но и има силно присъствие в девет локации в Азия."

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, която е част от Групата РЦБ, оглавявана от Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), отчита консолидирана печалба (след данъци и приспадане на миноритарни участия) от 171 млн. евро през първите шест месеца на 2010 г., което представлява нарастване от 118.6% спрямо същия период на миналата година (първо полугодие на 2009 г.: 78 млн. евро). Намаляването на заделените провизии с 42.2% на годишна база до 560 млн. евро (първо полугодие на 2009 г.: 969 млн. евро) оказа положителен ефект върху резултатите. Печалбата преди данъци нарасна с 97.8% 304 млн. евро (първо полугодие на 2009 г.: 154 млн. евро), докато печалбата след данъци се увеличи със 78.2% до 212 млн. евро (първо полугодие на 2009 г.: 119 млн. евро).

  "Наред с положителните резултати през първата половина на годината, направихме и решаващи стъпки за ускоряване на сливането, което ще доведе до появата на Райфайзен Банк Интернешънъл. На база проформа резултати, Райфайзен Банк Интернешънъл би имала консолидирана печалба за първите шест месеца на 2010 г. от над два и половина пъти повече от тази на Райфайзен Интернешънъл. Вярваме, че това ще ни позволи да продължим да бъдем една от най-привлекателните инвестиционни възможности на Виенската фондова борса”, каза Херберт Степич, Главен изпълнителен директор на Райфайзен Интернешънъл и бъдещ Главен изпълнителен директор на РБИ.

  Привлекателни финансови резултати за Райфайзен Банк Интернешънъл

  Проформа данните (1) за Райфайзен Банк Интернешънъл, представени по-долу, са резултат от сливането на основните бизнес структури на РЦБ и Райфайзен Интернешънъл:

  За първите шест месеца на 2010 г. Райфайзен Банк Интернешънъл би отчела печалба преди данъци в размер на 579 млн. евро и консолидирана печалба (след данъци и приспадане на миноритарни участия) от 472 млн. евро. Заделените провизии биха възлезли на 608 млн. евро.

  Нетният лихвен приход на РБИ би възлязъл на 1,780 млн. евро, общите административни разходи – на 1,425 млн. евро, а приходите от оперативна дейности – 1,261 млн. евро. Новата банка би имала съотношение разходи/приходи от 53.0%.

  Активите към 30 юни 2010 г. биха възлезли на 147.9 млрд. евро, което би представлявало увеличение от 1.3% спрямо края на 2009 г. (към 31 декември 2009 г.: 146 млрд. евро).

  Възвръщаемостта на капитала на Райфайзен Банк Интернешънъл би била 12.2%.

  Показателят капитал от първи ред (Tier 1), измерен спрямо кредитния риск би възлязъл на 12.0% (ръст от 0.2 процентни пункта спрямо края на 2009 г.). Показателят общ капитал (Tier 1) би бил 9.5% (ръст от 0.1 процентни пункта спрямо края на 2009г.). Показателят основен капитал от първи ред (основен капитал без хибридния капитал, на база на общия риск) би възлязъл на 8.7% (увеличение с 0.2 процентни пункта спрямо края на 2009г.).

  Сливането върви по план. Одобрението от годишните общи събрания на РЦБ и Райфайзен Интернешънъл, които се проведоха в края на месец юли, представляват последната вътрешна стъпка в процеса по сливането. През третото тримесечие сливането ще бъде придвижено за вписване в корпоративния регистър, като същинското вписване се очаква да се осъществи през четвъртото тримесечие и ще влезе в сила със задна дата от 1 януари 2010 г.

  "Второто тримесечие е особено успешно предвид 7-процентния ръст на нетния лихвен приход и 13-процентното намаляване на заделените провизии, в сравнение с предходното тримесечие, което е ход в правилната посока”, заяви Мартин Грюл, главен финансов директор на Райфайзен Интернешънъл и номиниран за главен финансов директор на РБИ.

  (1) Сравнителни данни не могат да бъдат предоставени, поради липсата на стойности за първото полугодие на 2009 г.

  * * * * *

  Резултатите на Райфайзен Интернешънъл за първата половина 2010 г. са достъпни на адрес http://qr022010.ri.co.at

  Резултатите на Групата РЦБ за първата половина на 2010 г. са достъпни на адрес http://www.rzb.at/q2report2010

  * * * * *

  Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) е главната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната. Тя е водеща корпоративна и инвестиционна банка в Австрия и счита Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за свой вътрешен пазар. РЦБ е единствената австрийска банка с глобална мрежа от офиси, която покрива всички важни финансови центрове по света. Тя оперира и в Азия чрез клонове и представителни офиси в девет дестинации.

  Чрез дъщерното си дружество Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, което се търгува на фондовата борса, РЦБ управлява една от най-големите банкови мрежи в Централна и Източна Европа. 17 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на други финансови услуги. 56 000 служители на Групата обслужват повече от 14.7 милиона клиенти чрез около 3000 банкови офиси.

  За допълнителна информация Andreas Ecker-Nakamura (+43-1-71 707-2222, andreas.ecker@rzb.at) или Michael Palzer (+43-1-71 707-2828, michael.palzer@ri.co.at).
  http://www.rzb.at, http://www.ri.co.at

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.