Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк отчита 51 млн. лева печалба след данъци за 2009 г.

  31.03.2010
   
  • 17.5% капиталова адекватност при изискуем минимум 12%
  • Увеличение на клиентите с 54 000
  • 772 млн. евро привлечени средства от чужбина

  Към 31 декември 2009 г. оперативните приходи на Райфайзенбанк отчетоха ръст от близо 2%, в сравнение със същия период на 2008 г. и достигнаха 363.8 млн. лева (2008г.: 357.2 млн. лева).
  Оперативните разходи нараснаха с 5.8% до 192.3 млн. лева (2008г.:181.8 млн. лева).
  Оперативният резултат към 31 декември 2009 г. възлезе на 171.5 млн. лева, в сравнение със 175.4 млн. лева през 2008 г. (Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  През 2009 г. банката задели 116.3 млн. лв. провизии, като в края на годината достигнаха 172.5 млн. лева.
  За 2009 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита печалба след данъци в размер на 51 млн. лева, спрямо 132.6 млн. лева в края на 2008г.
  Към 31 декември 2009г. активите на Райфайзенбанк възлязоха на 6.64 млрд. лева, кредитният портфейл достигна 4.7 млрд. лв., а депозитната база - 4.32 млрд. лева.

  “Отчитаме много добри резултати, въпреки световната финансово-икономическа криза”, заяви Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк. “Акцентираме върху качеството на обслужване и повишаване на ефективността чрез централизация на процесите и инвестиции в модерни информационни технологии. Доказателство за успешния ни бизнес модел е отчетения 8% ръст на клиентите, които се увеличиха с 54 000 през 2009 г.”, допълни той.

  Капиталовата база достигна 920 млн. лева

  Към 31 декември 2009г. капиталовата база на Райфайзенбанк възлезе на 919.7 млн. лева, което представлява ръст от 6.5% или близо 56 млн. лева спрямо същия период на миналата година, като в капиталовата база не се включва текущата печалба за финансовата 2009г. В края на 2009г. общата капиталова адекватност на банката възлезе на 17.5%, спрямо 17.3% към 31 декември 2008г. при изискуем минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.

  Увеличение на клиентите с 54 000

  Райфайзенбанк продължи да увеличава клиентската си база през 2009 г., като към 31 декември 2009г. броят на клиентите възлезе на 699 100, спрямо 644 800 година по-рано, което представлява ръст с 8.4% на годишна база.

  772 млн. евро външно финансиране

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е една от водещите банки на българския банков пазар в привличането на средносрочен и дългосрочен финансов ресурс от международни финансови институции и търговски банки. Към 31 декември 2009г. Райфайзенбанк е привлякла финансирания в размер на 772.5 млн. евро, от които 280.5 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции, включително 2 нови кредитни линии с КфВ и Европейската банка за възстановяване и развитие, и 2 гаранционни схеми с Европейския инвестиционен фонд и Национален гаранционен фонд.

  В края на март 2009г., предвид отличната ликвидна позиция на банката, Райфайзенбанк (България) ЕАД погаси предсрочно и в пълен размер предоставения й през 2007г. синдикиран заем в размер на 325 млн. евро.

  Проект за подобряване на обслужването в офисите

  През 2009г. Райфайзенбанк стартира проект за подобряване качеството на обслужване в цялата си клонова мрежа, с цел да бъдат постигнати еднакво високи стандарти във всеки един от офисите на банката. Проектът включва подобряване на визуалната комуникация в офисите и поставяне на унифицирани информационни табла с лихвени бюлетини, валутни курсове, тарифа на банката, спазване на единен стандарт за делови външен вид на служителите и корпоративно облекло; специализирано обучение за подобряване на комуникацията с клиентите и създаването на централизирана система за отговори на жалби и запитвания.

  Благотворителна инициатива “Избери, за да помогнеш”

  През 2009г. Райфайзенбанк инициира мащабна благотворителната инициатива “Избери, за да помогнеш”, с която бяха подкрепени 35 социалнозначими проекти в областта на здравеопазването, социалната сфера, културата и образованието и опазването на околната среда. По време на кампанията бяха набрани над 368 000 лв. В инициативата се включиха 2833 служители на Групата Райфайзен в България, които дариха собствени средства за избран от тях проект.

  Групата Райфайзен България

  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
  Към 31 Декември 2009г. нетната стойност на активите на договорните фондове, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява, достигна 65.1 млн. лв., с което затвърди лидерската си позиция сред управляващите дружества у нас, достигайки пазарен дял от 17.85%. Освен шест местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 11 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена, като по този начин се покрива пълната гама от рискови профили.

  Райфайзен Лизинг България ООД
  Към 31 декември 2009 г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД достигнаха 486 млн. лв., а лизинговият портфейл на двете дружества към 31 декември 2009 г. възлиза на 364 млн. лв.
  Според статистиката на БНБ и данни от Българската асоциация за лизинг, към края на 2009г. Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД имат пазарен дял от 7.42% и заемат водещо място сред лизинговите дружества у нас.

  Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД
  Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 15 компании. През 2009г. дружеството реализира премиен приход от 24.9 млн. лева.

  Райфайзен Имоти ЕООД
  През 2009 година Райфайзен Имоти ЕООД удвои приходите си от специализирани услуги за корпоративните и частни клиенти, като освен посредническите услуги по сделки с недвижими имоти, компанията предлага и инвестиционно и проектно консултиране, пазарни проучвания и анализи.
  Към края на 2009 г. Райфайзен Имоти ЕООД има национално покритие и осъществява дейността си чрез офиси в осем града.

  Райфайзен Факторинг ЕООД
  Райфайзенбанк, чрез Райфайзен Факторинг ЕООД предлага финансиране на отложено плащане по търговски договори и събиране на търговски вземания, финансови и бизнес консултации, гъвкави и модерни схеми на финансиране и разплащане, както и международен факторинг.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.