Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк с 13.2 млн. лева печалба след данъци за първото тримесечие на 2010 г.

  09.06.2010
   

  18.2% капиталова адекватност при изискуем минимум 12%
  Увеличение на клиентите с 44 000 на годишна база до повече от 708 000

  (Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) и се отнасят единствено до резултати, публикувани от Райфайзенбанк (България) ЕАД. Данните също така могат да се различават от публикуваните от Райфайзен Интернешънъл резултати за българския пазар поради различия в обхвата на консолидацията.)

  За първото тримесечие на 2010 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита печалба след данъци в размер на 13.2 млн. лева, спрямо 15.9 млн. лева през същия период на 2009г., което представлява спад от 17%.
  Към 31 март 2010 г. оперативните приходи на Райфайзенбанк възлязоха на 88.8 млн. лева, в сравнение с 91.5 млн. лева през същия период на миналата година, което представлява минимален спад от 3%. В същото време, оперативните разходи намаляха със 7% и достигнаха 43.8 млн. лева (първо тримесечие на 2009г. – 47.1 млн. лева). По този начин оперативният резултат на банката към края на първото тримесечие на 2010 г. възлезе на 45 млн. лева, в сравнение с 44.4 млн. лева, отчетени през същия период на 2009 г.
  През първите три месеца на 2010 г. банката задели 30.5 млн. лв. провизии, като към 31 март 2010г. достигнаха 195.6 млн. лева.
  Към 31 март 2010г. активите на Райфайзенбанк нараснаха с 9.8% до 6.8 млрд. лева, в сравнение с 6.2 млрд. лева година по-рано, а кредитният портфейл достигна 4.64 млрд. лв., спрямо 4.09 млрд. лева през същия период на миналата година, което представлява ръст от 13.5%. През отчетния период депозитната база възлезе на 4.47 млрд. лева, спрямо 4.40 млрд. лева през първото тримесечие на 2009 г., което представлява минимален ръст от 1.5%.

  Отчитаме стабилни резултати, въпреки продължаващата криза”, коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк. “Акцентираме върху качеството на обслужване и повишаване на ефективността, като в същото време клиентската ни база се увеличи с близо 7% или 44 000 за последната година, което е показателно за доверието в банката”.

  Капиталовата база достигна 930 млн. лева

  Към 31 март 2010 г. капиталовата база на Райфайзенбанк възлезе на 930 млн. лева, което представлява ръст от около 10% или 83 млн. лева спрямо същия период на миналата година. Към края на първото тримесечие на 2010г. общата капиталова адекватност на банката възлезе на 18.2%, като се увеличи с 1 процентен пункт спрямо 31 март 2009г. Изискуемият минимум според Наредба 8 на БНБ е 12%.

  Увеличение на клиентите с 44 000 на годишна база

  Райфайзенбанк продължи да увеличава клиентската си база и през първото тримесечие на 2010 г., като към 31 март 2010г. броят на клиентите възлезе на 708 100, спрямо 664 100 година по-рано, което представлява ръст с 6.6% на годишна база.

  772 млн. евро външно финансиране

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е една от водещите банки на българския банков пазар в привличането на средносрочен и дългосрочен финансов ресурс от международни финансови институции и търговски банки. Към 31 март 2010г. Райфайзенбанк е привлякла финансирания в размер на 772.5 млн. евро, от които 280.5 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската Инвестиционна Банка, Европейския инвестиционен фонд, КфВ и други.

  Групата Райфайзен България

  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
  Към 31 март 2010 г. нетната стойност на активите на договорните фондове, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява, достигна 72.1 млн. лева, с което затвърди лидерската си позиция сред управляващите дружества у нас, достигайки пазарен дял от 19%. Освен шест местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 11 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена, като по този начин се покрива пълната гама от рискови профили.

  Райфайзен Лизинг България ООД
  Към 31 март 2010 г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД възлязоха на 454 млн. лв., а лизинговият портфейл на двете дружества към 31 март 2010 г. достигна 335 млн. лв. Според статистиката на БНБ и данни от Българската асоциация за лизинг, към 31 март 2010 г. Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД имат пазарен дял от 7.17%.

  Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД
  Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 15 компании.

  Райфайзен Имоти ЕООД
  През отчетния период Райфайзен Имоти ЕООД увеличи с 12.8% приходите си от оперативна дейност по предоставяне на специализирани услуги за корпоративните и частни клиенти. Райфайзен Имоти осъществява дейността си чрез офисите си в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен, като освен посредническите услуги по сделки с недвижими имоти, компанията предлага и инвестиционно и проектно консултиране, пазарни проучвания и анализи.

  Райфайзен Факторинг ЕООД
  Райфайзенбанк, чрез Райфайзен Факторинг ЕООД предлага финансиране на отложено плащане по търговски договори и събиране на търговски вземания, финансови и бизнес консултации, гъвкави и модерни схеми на финансиране и разплащане, както и международен факторинг.

  ***

  Райфайзенбанк (България) ЕАД (www.rbb.bg) е основана през 1994г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, компанията, която управлява една от най-големите банкови мрежи в Централна и Източна Европа. 17 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на други финансови услуги. 56 000 служители на групата обслужват повече от 15 милиона клиенти чрез около 3000 банкови офиси. Райфайзен Интернешънъл е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия, която е основен акционер и притежава около 72.8% от компанията. Останалата част се търгува на Виенската фондова борса. Райфайзен Централбанк Австрия е водещата корпоративна и инвестиционна банка в Австрия и е главната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.