Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк с 33.3 млн. лева печалба след данъци за първото полугодие на 2010 г.

  15.09.2010
   
  • 904 млн. лева капитал и 18.4% капиталова адекватност при изискуем минимум 12%
  • Увеличение на клиентите с 40 000 на годишна база до 715 300
  • Активите на банката възлязоха на близо 6.6 млрд. лева

  За първите шест месеца на 2010 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита печалба след данъци в размер на 33.3 млн. лева, спрямо 45.2 млн. лева през същия период на 2009г.
  Към 30 юни 2010 г. оперативните приходи на Райфайзенбанк възлязоха на 188.7 млн. лева, в сравнение със 194.3 млн. лева през същия период на миналата година, което представлява спад от 3%. В същото време, оперативните разходи намаляха с 5% и достигнаха 88.9 млн. лева (първо полугодие на 2009г. – 93.5 млн. лева). По този начин оперативният резултат на банката към края на първото полугодие на 2010 г. възлезе на 99.8 млн. лева, в сравнение със 100.8 млн. лева, отчетени през същия период на 2009 г.
  През първите шест месеца на 2010 г. банката задели 63.6 млн. лв. провизии, които към 30 юни 2010г. достигнаха 221.6 млн. лева.
  Към 30 юни 2010г. активите на Райфайзенбанк нараснаха с 6.8% до близо 6.6 млрд. лева, в сравнение с 6.17 млрд. лева година по-рано, а кредитният портфейл достигна 4.66 млрд. лв. В края на отчетния период депозитната база възлезе на 4.31 млрд. лева.

  “Резултатът ни за първото полугодие е стабилен и е доказателство за успешния бизнес модел на Райфайзенбанк в България. За последните 12 месеца добавихме към клиентите си над 40 000 фирми и граждани. Благодарение на мащабните инвестиции в информационни технологии и оптимизация на процесите намалихме изпреварващо разходите, а оперативният ни резултат от 100 млн. лв. е на нивото от предходната година и позволява изпреварващото заделяне на провизии срещу проблемни кредити.”, коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

  18.4% капиталова адекватност при изискуем минимум от 12%

  Към 30 юни 2010 г. капиталовата база на Райфайзенбанк възлезе на 904 млн. лева, а общата капиталова адекватност достигна 18.4%, при изискуем минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.

  ------------------------------------------
  Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) и се отнасят единствено до резултати, публикувани от Райфайзенбанк (България) ЕАД. Данните също така могат да се различават от публикуваните от Райфайзен Интернешънъл резултати за българския пазар поради различия в обхвата на консолидацията.

  Увеличение на клиентите с 40 000 на годишна база

  Райфайзенбанк продължи да увеличава клиентската си база и през първите шест месеца на 2010 г., като към 30 юни 2010г. броят на клиентите възлезе на 715 300, спрямо 674 500 година по-рано, което представлява ръст с 6% на годишна база.

  572 млн. евро външно финансиране

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е една от водещите банки на българския банков пазар в привличането на средносрочен и дългосрочен финансов ресурс от международни финансови институции и търговски банки. Към 30 юни 2010г. общо размерът на привлечените средства е 572.5 млн евро, от които 280.5 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската Инвестиционна Банка, Европейския инвестиционен фонд, КфВ и други.

  Групата Райфайзен България

  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
  Към 30 юни 2010 г. нетната стойност на активите на договорните фондове, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява, достигна 89.60 млн. лева, с което затвърди лидерската си позиция сред управляващите дружества у нас, достигайки пазарен дял от 23%. Освен шест местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 11 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена, като по този начин се покрива пълната гама от рискови профили.

  Райфайзен Лизинг България ООД
  Към 30 юни 2010 г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД възлязоха на 407 млн. лв., а лизинговият портфейл на двете дружества към 30 юни 2010 г. достигна 317 млн. лв.
  Според статистиката на БНБ и данни от Българската асоциация за лизинг, към 30 юни 2010 г. Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД имат пазарен дял от 7.22%.

  Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД
  Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 15 компании.

  Райфайзен Имоти ЕООД
  Спрямо същия период на 2009 г., към 30 юни 2010 г. Райфайзен Имоти ЕООД увеличи с 6.6% приходите си от оперативна дейност по предоставяне на специализирани услуги за корпоративни и частни клиенти. Райфайзен Имоти осъществява дейността си чрез офисите си в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Плевен, като освен посредническите услуги по сделки с недвижими имоти, компанията предлага и инвестиционно и проектно консултиране, пазарни проучвания и анализи.

  Райфайзен Факторинг ЕООД
  Райфайзенбанк, чрез Райфайзен Факторинг ЕООД предлага финансиране на отложено плащане по търговски договори и събиране на търговски вземания, финансови и бизнес консултации, гъвкави и модерни схеми на финансиране и разплащане, както и международен факторинг.

  ***
  Райфайзенбанк (България) ЕАД () е основана през 1994г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, компанията, която управлява една от най-големите банкови мрежи в Централна и Източна Европа. 17 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на други финансови услуги. 56 000 служители на групата обслужват повече от 14.7 милиона клиенти чрез около 3000 банкови офиси. Райфайзен Интернешънъл е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия, която е основен акционер и притежава 72.8% от компанията. Останалата част се търгува на Виенската фондова борса. Райфайзен Централбанк Австрия е водещата корпоративна и инвестиционна банка в Австрия и е главната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.