Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк с над 39 милиона лева печалба след данъци за деветмесечието на 2010 г.

  14.12.2010
   
  • Оперативният резултат нарасна с над 11% на годишна база до 150.8 млн. лева
  • Капиталова адекватност от 18.6%, значително над изискуемия минимум
  • Увеличение на клиентите с 36 600 на годишна база до близо 722 500

  (Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) и се отнасят единствено до резултати, публикувани от Райфайзенбанк (България) ЕАД. Данните също така могат да се различават от публикуваните от Райфайзен Интернешънъл резултати за българския пазар поради различия в обхвата на консолидацията.)

  За деветмесечието на 2010 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита печалба след данъци в размер на 39.1 млн. лева, спрямо 47.5 млн. лева през същия период на 2009г.
  Към 30 септември 2010 г. оперативните приходи на Райфайзенбанк възлязоха на 286.1 млн. лева, в сравнение с 274 млн. лева през същия период на миналата година, което представлява ръст от над 4%. В същото време, оперативните разходи намаляха с над 2% и достигнаха 135.3 млн. лева (деветмесечието на 2009г. – 138.6 млн. лева). По този начин оперативният резултат на банката към 30 септември 2010 г. възлезе на 150.8 млн. лева, в сравнение със 135.4 млн. лева, отчетени през същия период на 2009 г. , което представлява ръст от 11.4%.
  През първите девет месеца на 2010 г. банката задели 108 млн. лв. провизии, които към 30 септември 2010г. достигнаха 257.1 млн. лева.
  Към 30 септември 2010г. активите на Райфайзенбанк възлязоха на 6.36 млрд. лева, в сравнение с 6.81 млрд. лева година по-рано, а кредитният портфейл достигна 4.6 млрд. лв. В края на отчетния период депозитната база възлезе на 3.93 млрд. лева.

  “Резултатът ни за деветмесечието е стабилен и е доказателство за успешния бизнес модел на групата Райфайзен в България. За последните 12 месеца постигнахме ръст на оперативния резултат, въпреки растящите провизии и добавихме към клиентите си над 36 000 фирми и граждани.”, коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

  18.6% капиталова адекватност при изискуем минимум от 12%

  Към 30 септември 2010 г. капиталовата база на Райфайзенбанк възлезе на 863.5 млн. лева, а общата капиталова адекватност достигна 18.6%, при изискуем минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.

  Увеличение на клиентите с 36 600 на годишна база

  Райфайзенбанк продължи да увеличава клиентската си база и през първите три тримесечия на 2010 г., като към 30 септември 2010г. броят на клиентите възлезе на 722 487, спрямо 685 810 година по-рано, което представлява ръст от над 5% на годишна база.

  582 млн. евро външно финансиране

  През септември 2010 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД и Европейският фонд за Югоизточна Европа (ЕФЮЕ) подписаха кредитна линия, в размер на 20 млн. евро, която предоставя ресурс за отговорно ипотечно и жилищно кредитиране на физически лица. ЕФЮЕ е един от най-големите фондове за микрофинансиране в света, ангажиран в насърчаването на икономическото развитие и просперитета в Югоизточна Европа.
  Към 30 Септември 2010г. общият размер на привлечените от Райфайзенбанк средства възлиза на 582.5 млн. евро, от които 290.5 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската Инвестиционна Банка, Европейския инвестиционен фонд, КфВ и други.

  Групата Райфайзен България

  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД

  Към 30 септември 2010 г. нетната стойност на активите на договорните фондове, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява, достигна 102 346 515 лева, с което затвърди лидерската си позиция сред управляващите дружества у нас, достигайки пазарен дял от 25.39%. Освен шест местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 11 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена.

  Райфайзен Лизинг България ООД

  Към 30 септември 2010 г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД възлязоха на 361 млн. лв., а лизинговият портфейл на двете дружества към 30 септември 2010 г. достигна 315 млн. лв. Според статистиката на БНБ и данни от Българската асоциация за лизинг, към 30 септември 2010 г. Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД имат пазарен дял от 7.47%.

  Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД

  Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 15 компании.

  Райфайзен Имоти ЕООД

  Спрямо същия период на 2009 г., към 30 септември 2010 г. Райфайзен Имоти ЕООД чрез предоставяне на специализирани услуги за корпоративни и частни клиенти, увеличи със 76% броя на транзакциите и сделките по оперативната си дейност, като само за третото тримесечие ръстът е почти двоен. Райфайзен Имоти осъществява дейността си чрез офисите си в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Плевен, като освен посредническите услуги по сделки с недвижими имоти, компанията предлага и инвестиционно и проектно консултиране, пазарни проучвания и анализи.

  Райфайзен Факторинг ЕООД

  Райфайзенбанк, чрез Райфайзен Факторинг ЕООД предлага финансиране на отложено плащане по търговски договори и събиране на търговски вземания, финансови и бизнес консултации, гъвкави и модерни схеми на финансиране и разплащане, както и международен факторинг.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.