Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РЦБ и Райфайзен Интернешънъл уточняват детайли по планираното сливане

  21.04.2010
   
  • Структурата на транзакцията предвижда сливане на предварително отделените бизнес звена от РЦБ с Райфайзен Интернешънъл
  • Въз основа на индикативни коефициенти за оценка, делът на свободно търгуваните акции (free float), притежавани от акционерите на РИ, ще варира от 21.2 до 22%
  • Очакват се решенията на Надзорните съвети и на Годишните общи събрания на акционерите на двете компании, както и всички одобрения от регулаторните органи

  Управителните съвети на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) и Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ (РИ) взеха решение да представят на акционерите сливането на съществени части от банковите операции на РЦБ с РИ. Бяха взети и решения по предварителните оценки на бизнес звената, които ще се сливат с РИ, както и по детайлите на структурата сделката. Според тях, бизнес звената на РЦБ, които ще участват в сливането, ще бъдат отделени от РЦБ в самостоятелно подразделение, което веднага след това ще се слее с РИ. РИ, която вече ще се нарича Райфайзенбанк Интернешънъл АГ като резултат от сливането, ще получи австрийски банков лиценз и ще продължи да се търгува на фондовата борса. Сделката не включва функциите на РЦБ като централна институция на австрийската банкова група Райфайзен, както и свързаните подразделения и акционерни участия на РЦБ.

  Предварително определените оценки на двете компании, които ще се слеят са потвърдени от оценките за състоянието на дружествата, изготвени съответно от Делойт Одит Виртшафтспрюфунгс ГмбХ (Делойт) и БДО Австрия ГмбХ (БДО). Въз основа на тези оценки, мениджмънтът очаква делът на свободно търгуваните акции (free float) на РИ да бъде между 21.2 и 22 процента (при предишeн free float от 27.2 процента). Предвид тези оценки, печалбата на акция за 2009 г. на всеки от акционерите на РИ, базирана на счетоводни изчисления, ще се увеличи, в резултат на сливането, от сегашните 0.99 евро до 1.50-1.55 евро на акция.

  Гореспоменатите одиторски фирми бяха наети от управителните съвети на РЦБ (БДО) и РИ (Делойт) да извършат оценяване въз основа на метода на дисконтиране на печалбите, съгласно международните стандарти за оценка. Според австрийския закон за сливанията, справедливата оценка на неокончателно определеното съотношение на замяна на акциите трябва да се потвърди от назначен от съда независим одитор.

  "Фактът, че обявяваме ефекта от оценките сега, подчертава колко държим на максималната прозрачност. Наред с процеса по оценяването, който тече съгласно строги и международно възприети принципи, този подход трябва допълнително да заздрави доверието на капиталовия пазар към Райфайзен”, каза Валтер Ротенщайнер, Председател на Управителния съвет на РЦБ и на Надзорния съвет на РИ.

  В управлението, след приключване на сливането, ще има приемственост. Управителният съвет на Райфайзен Интернешънъл АГ ще се състои от: Херберт Степич (Главен изпълнителен директор), Карл Севелда (Заместник главен изпълнителен директор с ресор Корпоративно банкиране), Мартин Грюл (Главен финансов директор) Йохан Щробл (Главен директор Риск), Арис Богданерис (Изпълнителен директор с ресор Банкиране на дребно) Патрик Бътлър (Изпълнителен директор с ресор Световни пазари), Петер Ленкх (Изпълнителен директор с ресор Управление на мрежата) и Хайнц Вийднер (Главен директор Операции). Валтер Ротенщайнер ще бъде председател на надзорния съвет на Райфайзенбанк Интернешънъл АГ.

  "Уверени сме, че правим тази крачка към сливане в подходящия момент и че това ще ни подготви още по-добре за бъдещите предизвикателства и възможности. Създаваме банка, ясно ориентирана към развиващите се пазари с фокус върху Централна и Източна Европа. Тя има изключителни позиции в корпоративното банкиране в Австрия и ще продължи да печели от силата на основния си акционер”, добави Херберт Степич, главен изпълнителен директор на Райфайзен Интернешънъл и заместник председател на управителния съвет на РЦБ.

  Все още предстои да бъдат взети решенията от Надзорните съвети, съответните Годишни общи събрания на акционерите с три четвърти мнозинство на участващите страни, както и всички одобрения от регулаторните органи.

  Финансовите резултати на РЦБ и РИ за първите три месеца ще бъдат оповестени на 30 май 2010 г. Обикновеното годишно общо събрание, което наред с другите неща, трябва да гласува и сливането, е планирано за 8 юли 2010 г. Документите по сливането, необходими за гласуването, по план ще бъдат общодостъпни след 30 май 2010 г.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.