Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк (България) ЕАД в качеството си на инвестиционен посредник оповестява сключването на сделка извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделки) с облигации на публичното дружество Спектър нет АД-София, ISIN BG2100018097, (бо

  15.10.2010
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД в качеството си на инвестиционен посредник оповестява сключването на сделка извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделки) с облигации на публичното дружество Спектър нет АД-София, ISIN BG2100018097, (борсов код B0BA):

  Дата на сделка: 15.10.2010
  Вид на сделката: покупка
  Емитент: Спектър нет АД-София
  Емисия: BG2100018097 (борсов код: B0BA)
  Вид на финансовия инструмент: облигации
  Брой облигации обект на сделката: 1’000 (хиляда) бр.
  Цена за един брой: 1’000 (хиляда) евро
  Натрупана лихва на един брой: 29.0417 евро
  Валута на сделката: EUR
  Обща стойност на сделката: 1’029’041.70 (един милион двадесет и девет хиляди четиридесет и едни и 0.70) евро
  Дата и час на сключване на сделката: 15.10.2010 г., 10:30 часа
  Дата на сетълмент: до 15.10.2010 г.

  Тази новина е публикувана на интернет страницата на Райфайзенбанк (България) ЕАД www.rbb.bg на 15.10.2010 г. 10:30 часа

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.