Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  ТБ “Райфайзенбанк – България” ЕАД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделкa извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделки) с облигации на ЕЛАНА ХОЛДИНГ АД-София

  30.04.2010
   

  ТБ “Райфайзенбанк – България” ЕАД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделкa извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделки) с облигации на ЕЛАНА ХОЛДИНГ АД-София, ISIN BG2100020069, (борсов код 9IQA):

  Дата на сделка: 30.04.2010
  Вид на сделката: покупко-продажба
  Емитент: ЕЛАНА ХОЛДИНГ АД-София
  Емисия: BG2100020069, (борсов код: 9IQA)
  Вид на финансовия инструмент: облигации
  Брой облигации обект на сделката: 30 (тридесет) бр.
  Цена за една акция: 103.378082/ 100 номинал
  Валута на сделката: EUR
  Обща стойност на сделката: 60’656.99 (шестдесет хиляди шестстотин петдесет и девет и 0.99) лева
  Дата и час на сключване на сделката: 30.04.2010 г., 11:20 часа
  Дата на сетълмент: до 30.04.2010 г.


  Дата на сделка: 30.04.2010
  Вид на сделката: покупко-продажба
  Емитент: ЕЛАНА ХОЛДИНГ АД-София
  Емисия: BG2100020069, (борсов код: 9IQA)
  Вид на финансовия инструмент: облигации
  Брой облигации обект на сделката: 65 (шестдесет и пет) бр.
  Цена за една акция: 103.378082/ 100 номинал
  Валута на сделката: EUR
  Обща стойност на сделката: 131’423.47 (сто тридесет и една хиляди четиристотин двадесет и три и 0.47) лева
  Дата и час на сключване на сделката: 30.04.2010 г., 11:20 часа
  Дата на сетълмент: до 30.04.2010 г.


  Дата на сделка: 30.04.2010
  Вид на сделката: покупко-продажба
  Емитент: ЕЛАНА ХОЛДИНГ АД-София
  Емисия: BG2100020069, (борсов код: 9IQA)
  Вид на финансовия инструмент: облигации
  Брой облигации обект на сделката: 120 (сто и двадесет) бр.
  Цена за една акция: 103.378082/ 100 номинал
  Валута на сделката: EUR
  Обща стойност на сделката: 242’627.94 (двеста четиридесет и две хиляди шестстотин двадесет и седем и 0.94) лева
  Дата и час на сключване на сделката: 30.04.2010 г., 11:20 часа
  Дата на сетълмент: до 30.04.2010 г.


  Дата на сделка: 30.04.2010
  Вид на сделката: покупко-продажба
  Емитент: ЕЛАНА ХОЛДИНГ АД-София
  Емисия: BG2100020069, (борсов код: 9IQA)
  Вид на финансовия инструмент: облигации
  Брой облигации обект на сделката: 300 (триста) бр.
  Цена за една акция: 103.378082/ 100 номинал
  Валута на сделката: EUR
  Обща стойност на сделката: 606’569.86 (шестстотин и шест хиляди петстотин шестдесет и девет и 0.86) лева
  Дата и час на сключване на сделката: 30.04.2010 г., 11:20 часа
  Дата на сетълмент: до 30.04.2010 г.

  Тази новина е публикувана на интернет страницата на ТБ “Райфайзенбанк – България” ЕАД на 30.04.2010 г. 11:20 часа

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.