Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк: Външната търговия с излишък за пръв път от 1998 г. насам. Първите сигнали за оживление в потреблението са налице, тенденциите ще са по-ясни напролет

  04.11.2010
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си икономически преглед на актуалните към октомври 2010 г. макроикономически данни. Анализаторите на банката виждат известни сигнали за оживление на вътрешния пазар в условия на продължаващо подобрение на текущата сметка и спад на външния дълг, но все още са налице известни рискове пред развитието на икономиката, които следва да бъдат внимателно следени през зимните месеци:

  • Наблюдават се сигнали за възстановяване на вътрешното търсене. През юли търговията на дребно в страната прекрати тенденцията на спад на годишна база. Индустриалните продажби на вътрешния пазар продължиха да растат през юли и август.
  • Инфлацията се ускорява, най-вече поради сезонни фактори. Влиянието на повишението в международните цени на храните поради лошата реколта също се очаква да се засили. По-сериозно ускорение може да се отрази негативно върху покупателната способност на населението.
  • Минимален спад на безработицата през август, основно поради високото сезонно търсене на работници. Пазарът на труда все още не дава индикации за устойчиво възстановяване.
  • Външната търговия продължи да се подобрява към м. август. Износът на стоки надхвърли вноса за първи път от 1998 г., като растежът му достигна близо 50% на годишна база.
  • Текущата сметка реализира излишък от 612.8 млн. евро през август, благодарение на положителното търговското салдо и силния за туризма месец. За периода януари-август е натрупан излишък от 332.9 млн. евро, при значителни дефицити, акумулирани през същите периоди на предходните години. Може да се очаква известно влошаване на текущата сметка през последните месеци на годината, основно поради сезонни фактори.
  • Брутният външен дълг продължи да спада през август, а намалението спрямо декември 2009 г. достигна 1.3 млрд. евро. Това, заедно с подобряването на текущата сметка на страната, доведе до повишаване на перспективата на кредитния рейтинг на България от страна на Японската агенция за кредитен рейтинг.
  • Натрупаният бюджетен дефицит достигна 1.5 млрд. лв. през август. Въпреки това, фискалният резерв остава достатъчно висок в размер на 6.2 млрд. лв. Поради очакваните традиционно високи разходи в края на годината бюджетният дефицит е вероятно да нарасне с по-бързи темпове.
  • Кредитите за нефинансовите предприятия се увеличават с около 800 млн. лв. през август. Основната причина обаче е обратното изкупуване на портфейли. Рано е все още да се говори за устойчиво нарастване на кредита.

  Според главния икономист на Райфайзенбанк Калоян Ганев, увеличението на промишлените продажби и прекъсването на тенденцията на спад при оборота в търговията на дребно в страната може да се счита за индикация за раздвижване на вътрешното търсене и в частност на потреблението. По подобен начин може да се интерпретира и минималното намаление на депозитите на домакинствата, още повече, че част от изтеглените суми се пренасочват към инвестиции във фондове и злато.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.