Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  “Български пощи” ЕАД издаде облигационна емисия за 15 млн. евро. Водещ мениджър на емисията е Райфайзенбанк

  17.08.2011
   

  ”Български пощи” ЕАД за пръв път издаде обезпечена облигационна емисия. Номиналната й стойност е 15 млн. евро. Емисията е за срок от 5 години с двегодишен гратисен период. Годишната лихва е базирана на тримесечен EURIBOR + 3,63%. Водещ мениджър по сделката, след спечелен конкурс, е Райфайзенбанк (България) ЕАД.
  Целта на емисията е преструктуриране на задължения по банкови кредити и договори за лизинг. Първичното записване на облигациите е осъществено при условията на частно предлагане. Облигационери са големи институционални инвеститори. Предстои вписване на емисията в регистъра на Комисията за финансов надзор, което ще позволи регистрация на облигациите за вторична търговия на Българската фондова борса – София АД.

  ”Български пощи” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100 процента държавно участие. Основната дейност на Дружеството включва: изграждане, използване и поддържане на националната пощенска мрежа; предоставяне на вътрешни и международни пощенски услуги; парично-преводна и разплащателна дейност; отпечатване и разпространение на пощенски марки и документални книги под контрол; отпечатване на ценни книжа под контрола на Министерството на финансите; разпространение на печатни издания; информационни услуги; представителство и посредничество на български и чуждестранни лица; търговска, маркетингова, инженерингова и производствена дейност за пощенските съобщения; обмяна на валута, други дейности, не забранени със закон. ”Български пощи” ЕАД притежава разрешение за извършване на дейност като митнически агент. Дружеството има лиценз за оператор на наземна дейност - обработка на товари и поща за територията на Република България. „Български пощи” ЕАД извършва своята дейност чрез 23 териториални поделения, 1 регионално управление и 1 специализирано поделение (“Българска филателия и нумизматика”).

  Райфайзенбанк (България) ЕАД заема водеща позиция на пазара на облигационни емисии, като миналата година пое и пласира 4 облигационни емисии за над 92 милиона лева, което съответства на 35% пазарен дял. Успешното пласиране на облигационната емисия на ”Български пощи” ЕАД за пореден път затвърди ролята на Райфайзенбанк (България) ЕАД на пазара на дългови ценни книжа и един от основните участници на българския капиталов пазар.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.