Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  ЕБВР и Райфайзенбанк увеличават финансирането за инициативи в областта на енергийната ефективност в България

  12.07.2011
   

  Кредитната линия подкрепя инвестициите на домакинствата в енергийна ефективност

  Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) увеличава достъпа до финансиране на физически лица като отпуска 8 млн. евро на Райфайзенбанк (България) за кредитиране на енергийно-ефективни проекти за домакинствата.

  Финансирането е част от новата Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома (“Програмата”) в размер на 40 млн. евро, която наскоро бе одобрена от борда на директорите на ЕБВР. Първата част на тази Програма, стартирала през 2005 г. е първият структуриран инструмент, насочен към разрешаване на проблема със загубата на енергия в домакинствата, който използва кредитирането на индивидуални клиенти, за да финансира подобрението на ефективността и допринася за развитието на предлагането в тази сфера чрез въвеждането на стриктни критерии за избор на енергийно-ефективно оборудване. Новата кредитна линия се базира на успеха на първата Програма и ще продължи добрите работни практики, постигнати заедно с банките, които участваха в нея, като по-специално ще се фокусира върху все още неразвити области – по-комплексното подобрение на сградите чрез етажните собствености. Средствата по кредитната линия на ЕБВР ще бъдат допълнени с безвъзмездно финансиране от Международния фонд Козлодуй.

  България е енергоемка страна, която според някои проучвания използва 5.6 пъти повече енергия, съотнесено към БВП, спрямо средното за Европейския съюз. На базата на същия показател, България емитира 6.4 пъти повече въглерод от средното за ЕС. Енергийната консумация на българските домакинства е над една пета от тази за страната и тъй като цената на енергията се очаква да се покачва във времето, хората са все повече заинтересовани от подобряване на енергийната ефективност в домовете си.

  Райфайзенбанк (България) е една от водещите банки на българския пазар. Тя е клиент на ЕБВР от 2002 г. по различни кредитни линии, включително и първоначалната Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома, по която Райфайзенбанк е финансирала близо 5,000 проекта за 8 млн. евро.

  “За мен е удоволствие да развием допълнително дългогодишното сътрудничество между ЕБВР и Райфайзенбанк. Този продукт ни помага да постигнем един от стратегическите приоритети на ЕБВР в България – намаление на енергоемкостта в страната. Конкретно в този случай кредитната линия ще подкрепи инвестициите за енергийна ефективност в домовете, където се усвоява около 20% от използваната в България енергия”, каза Даниел Берг, Директор за България.

  “Райфайзенбанк финансира покупката на енергоспестяващи дограми, слънчеви колектори за топла вода, отоплителни уреди на биомаса, газови котли, климатични системи, изолация”, каза Момчил Андреев, Директор за Райфайзен Груп България, “С 2500 лв. финансиране за подмяна на дограма на средно голям апартамент, сметките за топлоенергия намаляват с близо 35%. Това е отлична инвестиция, която се изплаща за около 7 години, а клиентът ползва и бонус – безвъзмездно до 20% от размера на кредита.“

  От началото на дейността си в България ЕБВР е вложила над 2 млрд. евро в различни сектори на икономиката, като по този начин е допринесла за мобилизирането на допълнителни инвестиции от други източници на стойност от над 5 млрд. евро. Кредитните линии, финансиращи устойчивото подобрение на енергийната ефективност в България, възлизат на около 260 млн. евро.

  ###

  ЕБВР, притежавана от 61 държави и 2 междуправителствени организации, подкрепя развитието на пазарната икономика и демокрациите в страните от Централна Европа до Централна Азия.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД () е основана през 1994г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).

  РБИ приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара. РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата. Общо около 60 000 служители на РБИ обслужват близо 14 милиона клиенти чрез около 3,000 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа. РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.