Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Европейската дългова криза доминира световните пазари

  29.09.2011
   
  • Прогнозата за ръст на БВП в еврозоната понижена до 0.2% за 2012 г.
  • Рискът от рецесия в еврозоната остава висок
  • Инфлацията се забавя до доста под 2%
  • Растежът на развиващите се пазари се забавя вследствие на европейската дългова криза
  • Разпределение на активи: препоръка за по-високи тегла в портфейла на защитни сектори
  • Цената на златото ще продължи да се повишава поради високата несигурност на пазарите

  “Изключителното безпокойство в банковия сектор, спадовете на финансовите пазари и ескалацията на проблема с дълга събуждат асоциации с есента на 2008 г. и Леман. Работим върху предположението, че проблемът с Гърция ще продължи да бъде водеща тема в следващите месеци”, обяснява Валентин Хофщетер, експерт проучвания в Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ). “Осезаемото напрежение във финансовия сектор, влошаващите се нагласи в световен мащаб и вероятното преструктуриране на гръцкия дълг удрят спирачки на растежа.” Затова Хофщетер дори очаква временно понижение на БВП в еврозоната, която би трябвало да възстанови растежа си през втората половина на 2012 г.

  “Развиващите се пазари също не са защитени от спада в икономическата активност на развитите страни. Също така, и при тях очакваме по-слаби данни за БВП, макар и не толкова както в еврозоната и САЩ”, казва анализаторът Вероника Ламер. “Прогнозата за златото остава позитивна предвид високата склонност за избягване на риска и отрицателни реални лихвени проценти”, казва Ламер.

  Отслабване на икономическата активност в еврозоната

  Предвид последния спад на основните индикатори, измерващи нагласите на бизнеса и продължаващите проблеми, предизвикани от дълговата криза, анализаторите на Райфайзен РИСЪРЧ очакват значително понижение в прогнозата за икономическата активност в еврозоната. “Икономическата активност ще се понижи до най-ниските си нива през втората половина на тази година, когато очакваме повечето страни да отчетат спад в производството си. Поради тази причина понижаваме прогнозата си за растеж на БВП за 2011 г. до 1.6%”, казва Хофщетер. Според анализатора, икономическият спад, който ще бъде усетен и през 2012 г., заедно с очакваната неспособност на Гърция да плаща дълга си, ще повиши несигурността. Затова той очаква през 2012 г. БВП да нарасне със само 0.2%.

  Инфлацията продължава да бъде осезателен и реален проблем в повечето страни. “Докато основните потребителски стоки като храна и гориво отчитат по-голямо повишение на цените, увеличените транспортни и хранителни разходи не водят до аналогично повишение в цените на други класове продукти”, обяснява анализаторът на РБИ. За 2011 г. той очаква инфлация от 1.6%.

  Дълговата криза в еврозоната: Плащането на следващия транш по заема за Гърция се очаква да стане през последната четвърт на годината

  Хофщетер вярва, че липсата на приемлив модел за справяне с дълговата криза е основната причина за продължаващото задълбочаване на кризата в еврозоната. “Ако политиците в Европейския съюз не представят скоро приемливи алтернативи в това отношение, няма да има трайно повишаване на доверието,” казва експертът от Райфайзен Рисърч. “През четвъртото тримесечие очакваме плащане на следващия транш по заема за Гърция, одобрение на втория пакет от помощи за Гърция и планираното внедряване на програмата за преструктуриране на гръцкия дълг”. Независимо от това, предвид множеството пречки, които трябва да се преодолеят дотогава и шумотевицата около дългосрочно решение на дълговата криза, която се очаква да продължи дори по-дълго, Хофщетер вярва, че несигурността на пазарите ще остане висока.

  Растежът на БВП на САЩ се очаква да бъде 1.7% през 2011

  Анализаторите на РБИ очакват растежът на БВП на САЩ да бъде 1.7% през 2011. Независимо от това, прогнозата за 2012 г. отново е мрачна. “Продължаващите противоречия за това как да се справим с кризата на държавния дълг в еврозоната и резкият ръст на вероятността от преструктуриране на гръцкия дълг ни накараха да понижим прогнозата си за ръста на БВП на САЩ за следващата година от 2 на 1.5%.”, обяснява Хофщетер. “Въздържахме се от по-голямо понижение поради новата стимулираща програма от около 450 млрд. долара”

  ЕЦБ прекратява цикъла на повишение на лихвите – основният лихвен процент остава 1.5%

  Благодарение на по-ниския инфлационен риск, заедно с повишените икономически рискове, експертите от Райфайзен Рисърч очакват ЕЦБ да прекрати цикъла на лихвени повишения и да остави основния лихвен процент на сегашните си нива от 1.5%. С организирано преструктуриране на гръцкия дълг, рисковете за спад в икономическата активност ще се изострят и това може да доведе до допълнително увеличение на нервността на междубанковия пазар. “В отговор на това, ЕЦБ може да понижи основния лихвен процент отново до нивата от 1%”, прогнозира Хофщетер.

  Възможно съотношение евро/долар от 1.20 в началото на 2012 г.

  “Съотношението евро/долар вече достигна прогнозата ни от миналия декември от 1.35 поради настоящата несигурност. Все пак, ниската точка може би все още не е достигната. От гледна точка на това, че смятаме, че преструктурирането на гръцкия дълг в крайна сметка изглежда неизбежно, еврото може да падне до нива от 1.20 в началото на 2012 г.”, обяснява Хофщетер.

  Евро/Швейцарски франк: нива под 1.20 са малко вероятни

  Тъй като в настоящия момент Швейцария няма проблеми с инфлацията, анализаторите на РБИ работят по хипотезата, че Швейцарската национална банка ще предоставя необходимите обеми, в случай че кризата с дълга в еврозоната се влоши, за да може да предотврати спадове от под 1.20 в съотношението Евро/Швейцарски франк. Единствено екзистенциални проблеми в еврозоната, заедно със значителна експанзия на ликвидността на швейцарския франк, за да се защити нивото от 1.20, би могло да изложи на опасност поставената цел за обменен курс.

  Германските ценни книжа като остров на сигурността

  Облигационният пазар в еврозоната остава доминиран от темата за държавния дълг. “Но въпреки че доходността по германските ценни книжа вече е на нивата от рецесията, ролята им на остров на сигурността може да се разшири най-малко до средата на 2012 г., поради нерешния дългов въпрос”, анализира Хофщетер. В случай на фалит на Гърция през първото тримесечие на 2012 г., той дори прогнозира нови временни най-ниски нива на доходността по германските книжа.

  Цените на акциите и корпоративните облигации продължават да падат

  “Въпреки че възстановителните периоди включват инвестиции във високорискови активи, периодът до пролетта на 2012 г. ще се характеризира със стабилен спад на цените на акциите и корпоративните облигации”, коментира Ламер. Тя предвижда, че масовият спад в очакванията за печалбите за 2012 г. и тенденцията към рецесия до средата на 2012 г. ще затруднят този вид инвестиции, независимо от настоящите спадове. “Големите ликвидни провизии в съчетание с намаляващите рискове от негативните влияния от внедряването на убедителни преструктуриращи концепции би трябвало да изведе ключовите икономически индикатори от дъното на рецесията през 2012 г. При такива обстоятелства ще се очаква позитивна промяна в тенденцията по отношение на по-рискови инвестиции като акции и корпоративни облигации”, обяснява експертът. Ламер се базира на предположението, че в следващите месеци ще продължи натискът върху акциите както в еврозоната, така и в САЩ, а също и върху акциите в страни извън Европейския съюз.

  В развиващите се пазари икономическата картина е по-добра, но се очаква по-слаб растеж, от една страна заради спад в износа за развитите страни и от друга поради по-високите лихвени нива в някои страни. “Фондовите пазари спадат поради влиянието от страна на развиващите се пазари и би трябвало да преодолеят събитията по-добре поради по-ниските нива на задлъжнялост и по-добрите дългосрочни прогнози за растеж. Независимо от това, е твърде рано да дадем зелена светлина”, казва Ламер. Валутите в развиващите се пазари са под напрежение от продажби заради въздържането от заемане на рискови позиции, но биха могли отново да попаднат в полезрението на спекулативни инвеститори.

  Разпределение на активи: По-ниски нива на високорискови активи

  Ламер препоръчва по-ниски тегла в портфейлите на високорисковите инвестиционни класове, които ще пострадат от високата склонност за избягване на риска и през четвъртото тримесечие: “От една страна, чрез понижаване на теглото на акциите с три процентни пункта и от друга, чрез по-ниски тегла на рискови облигации. Тази комбинация взема под внимание ниските оценки на индивидуалните активи и в същото време смекчава високата волатилност чрез по-големи обеми от държавни облигации и инвестиции в щатски долари. Щатският долар се покачва спрямо еврото в периоди на повишено въздържане от заемане на рискови позиции, поради което по-високото му тегло в портфейлите представлява добра защита срещу риска на акциите”, казва Ламер.

  Дълговата криза в еврозоната вече доведе до връх в цената на златото от 1 900 щ.д. за унция. “Това огромно и рязко увеличение на цената се дължи главно на бягството на инвеститорите към по-сигурни класове инвестиции. Последната корекция предлага нова възможност за покупка. Нашият модел, който е базиран на фундаментални фактори, отчита покачване на цената на златото до 2 200 щ.д. до края на 2012 г.”, казва Ламер. Определящи фактори в този модел са реалните лихвени нива, които се предвижда да останат негативни. От макроикономическа гледна точка, ниски реални лихвени нива и по-слаб щатски долар са две основни предпоставки за покачване на цената на златото. “Както съобщението на Фед, че не иска да повишава лихвените нива за по-дълъг период, така и очакването за по-ниски лихвени нива в еврозоната потвърждават настоящата позитивна прогноза за златото”, коментира Ламер.

  * * * * *

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара.

  РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата.

  Общо около 60 000 служители на РБИ обслужват близо 13.5 милиона клиенти чрез около 3000 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа.

  РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. РЦБ е централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната, която оперира като главен офис за цялата Група РЦБ, включваща и РБИ.

  За допълнителна информация: Michael Palzer (+43-1-71 707-2828, michael.palzer@rbinternational.com) или Alexandra Jocham (+43-1-71 707-5627, alexandra.jocham@rbinternational.com)
  www.rbinternational.com, www.rzb.at

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.