Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Гаранционни споразумения за 400 млн. евро за българските малки предприятия по ДЖЕРЕМИ подписаха Европейският инвестиционен фонд и 5 български банки

  14.07.2011
   

  Европейският инвестиционен фонд подписа 5 гаранционни споразумения със “СИБанк", "ПроКредит", "Райфайзенбанк", "Обединена българска банка" и "УниКредит Булбанк" по линия на инициативата ДЖЕРЕМИ за финансиране на малки и средни предприятия, чрез които банките ще предоставят кредити за общата сума от 400 млн. евро.

  С подписването на споразумението банките ще могат да финансират при преференциални условия над 3 400 малки и средни предприятия в цялата страна, които се стремят да инвестират в разширяване на дейността си, като това ще повиши конкурентноспособността на българската икономика. Информация за това как предприемачите ще могат да кандидатстват за заеми по инициативата ДЖЕРЕМИ ще бъде обявена скоро от избраните банки.

  В коментар по повод петте споразумения главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) Ричард Пели заяви: “Радостни сме, че подписваме 5 споразумения за подпомагане на българските малки и средни фирми, които са изправени пред множество предизвикателства в настоящата икономическа ситуация, особено по отношение на достъпа до финансиране. Чрез споразуменията малките и средни фирми ще получат по-добри условия за кредитиране, при по-ниски нива на обезпечение, което ще стимулира инвестициите и растежа.”

  Гаранционният продукт осигурява баланс при споделянето на риска за петте финансови посредници, като им позволява да осигурят допълнително финансиране на малките и средни фирми в България. Чрез подписаните гаранционни споразумения банките ще могат да увеличат отпускането на заеми на по-рискови предприемачи, включително в определени случаи за нов бизнес без кредитна история, за който достъпът до финансиране често е труден. С подписването на гаранционните споразумения напълно се усвояват средствата, отпуснати по фонда ДЖЕРЕМИ в България.

  Петте споразумения са резултат от публикуваната, в края на 2010 г., покана за избор на финансови институции - посредници по инициативата, която предизвика широк интерес сред финансовите посредници в България. За да направи своя избор ЕИФ направи оценка на кандидатурите по определени критерии, като използва своя опит в тази сфера през последните 15 години.

  За ДЖЕРЕМИ

  ДЖЕРЕМИ („Съвместни европейски ресурси за малки и средни предприятия”) е съвместна инициатива на Европейската комисия (Генерална дирекция Регионална политика) и Групата на Европейската инвестиционна банка за подобряване достъпа до финансиране на малки и средни предприятия в Европейския съюз в рамките на Структурните фондове за периода 2077-2013 г. ДЖЕРЕМИ позволява на държавите и регионите от еврозоната да заделят пари от структурните фондове и от природни ресурси и да ги влагат в холдингови фондове, чрез които да се финансират малки и средни фирми по гъвкав и иновативен начин. Новата инициатива цели развитие и насърчаване на предприемачеството в Европейския съюз, за да се постигнат целите, начертани в Лисабонската програма, и да се позволи на структурните фондове да бъдат още по-добре усвоени за нуждите на пазара. В рамките на Европейския съюз ЕИФ е подписал 8 национални и 3 регионални споразумения.

  В България фондът ДЖЕРЕМИ се финансира от Европейския регионален фонд за развитие и се съфинансира с 15% от държавния бюджет в рамките на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013. Чрез 80 млн. евро от българската Оперативна програма петте банки ще могат да създадат общ заемен портфейл от 400 млн. евро за малките и средни предприятия.

  В рамките на дейността по инициативата ДЖЕРЕМИ, бяха изпратени още три покани, свързани с сегмента рисков капитал/дялови инвестиции. Поканите бяха насочени към избор на финансови посредници, които да създадат Фонд Рисков капитал, Фонд Мецанин и Фонд Капитал за растеж на обща стойност до 150 млн. евро. Избраните фондови мениджъри в момента набират средства и се очаква тези фондове да бъдат създадени до края на 2011 г.

  За ЕИФ
  Основната мисия на ЕИФ е да подкрепя европейските малки и средни предприятия (МСП), като подпомогне достъпа им до финансиране. ЕИФ разработва инструменти за рисков капитал и гаранции, специално насочени към този пазарен сегмент. По този начин ЕИФ насърчава иновативността, изследователската и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта в Европейския съюз. Ангажиментът на ЕИФ по отношение на рисковия капитал и дяловите инвестиции е в размер на 5.4 млрд. евро към края на 2010 г. Чрез свои инструменти в над 300 фонда ЕИФ представлява водещ играч на европейския пазар на рисков капитал, благодарение на размера на тези инструменти, особено по отношение на високите технологии и прохождащи предприятия. Ангажиментът на ЕИФ по отношение на гаранциите възлиза на над 14.7 млрд. евро в близо 160 проекта към края на 2010 г., което го превръща във водещ играч на пазара на заемни гаранции за малки и средни предприятия и водещ гарант при финансирането на малки фирми.

  За повече информация: www.eif.org
  ЕИФ: David Yormesor, d.yormesor@eif.org.

  За Райфайзенбанк

  Райфайзенбанк (България) ЕАД (www.rbb.bg) е основана през 1994 г. като първата инвестиция на “зелено” на банковия пазар в България. Повече от 3 000 служители на Райфайзенбанк обслужват над 730 000 клиенти чрез около 200 офиса. Банката се нарежда на четвърто място по активи.

  Райфайзенбанк (България) е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ). РБИ приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара.

  РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата.

  Общо около 60 000 служители на РБИ обслужват близо 14 милиона клиенти чрез около 3 000 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа.

  За повече информация:
  Сектор “Връзки с обществеността”: 91 985 174/535/600

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.