Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  МКБ Юнионбанк издаде и пласира успешно емисия ипотечни облигации за 15 млн. евро. Водещ мениджър е Райфайзенбанк (България) ЕАД

  06.10.2011
   

  МКБ Юнионбанк успешно издаде емисия ипотечни облигации в размер на 15 млн. евро. Това е третата облигационна емисия и първата с ипотечни облигации на банката. Срокът на емисията е 3 години и ще бъде погасена еднократно на датата на падежа. Лихвата е фиксирана в размер на 5.75% на годишна база, а целта е финансиране на основната дейност на МКБ Юнионбанк. Водещ мениджър по сделката е Райфайзенбанк (България) ЕАД.

  Първичното записване на облигациите е осъществено при условията на частно предлагане, като облигационери са основно големи институционални инвеститори. Общият заявен за записване брой облигации превиши максималния брой книжа, предложени за записване със сумата от 1 735 000 евро. Това е първа транзакция на капиталовия пазар на българска банка с цел набиране на средносрочно финансиране след 2008г. Предстои вписване на емисията в регистъра на Комисията за финансов надзор, което ще позволи регистрация на облигациите за вторична търговия на Българската фондова борса – София АД.

  МКБ Юнионбанк e част от международната група Bayern LB/MKB. Наскоро агенция Fitch присъди на МКБ Юнионбанк най-високия за България дългосрочен рейтинг от 'BBB+'. Рейтингът за подкрепа е определен от Fitch на „2“, което също е максимално високата му стойност за български институции .

  Райфайзенбанк (България) ЕАД заема водеща позиция на пазара на облигационни емисии, като през настоящата година пое и пласира три облигационни емисии за над 63 милиона лева, което съответства на над 34% пазарен дял. Успешното пласиране на облигационната емисия на МКБ Юнионбанк затвърди водещата роля на Райфайзенбанк на пазара на дългови ценни книжа и мястото й като основен участник на българския капиталов пазар.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.