Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Банк Интернешънъл придобива 70% от Полбанк

  14.02.2011
   
  • Стойността на сделката за 70% е 490 милиона евро в брой
  • Полбанк много добре допълва съществуващата Райфайзенбанк Полша
  • Обединената банка ще обслужва над 1 милион клиенти

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) постигна споразумение за придобиването на мажоритарен дял от 70% в Полбанк И Еф Джи (Полбанк) в Полша. "С фокуса си върху банкирането на дребно, Полбанк е много добро допълнение на Райфайзенбанк Полша. Създаваме широка база за успешно развитие на един от най-солидните пазари и най-стабилно растящите икономики в Централна и Източна Европа”, каза Херберт Степич, Главен изпълнителен директор на Райфайзен Банк Интернешънъл по повод подписването.

  Полбанк е банковата мрежа, чрез която И Еф Джи Юробанк Еграсиас (Юробанк И Еф Джи) оперира в Полша. Като част от графика на сделката, Полбанк ще бъде трансформирана като отделно юридическо лице и лицензирана полска банка. РБИ ще плати 490 милиона евро за дела от 70% при приключването на сделката, като пазарната цена надвишава с 1.7 пъти счетоводната стойност на акцията. Все пак, при приключването на сделката съотношението пазарна цена/счетоводна стойност може да бъде различно. Придобиването ще се смята за успешно приключило при одобрение от страна на ЕС, гръцките и полски регулаторни органи. Очаква се сделката да бъде финализирана през четвъртото тримесечие на тази година или първото тримесечие на 2012 г., като не е необходимо РБИ да набира нов капитал в близко бъдеще.

  Според структурата на сделката, първоначално РБИ ще придобие 70% от Полбанк за 490 милиона евро. Впоследствие като втора стъпка, Юробанк И Еф Джи и РБИ ще прехвърлят дяловете си в Полбанк (Юробанк И Еф Джи 30% и РБИ 70%) към Райфайзенбанк Полша в замяна на нови акции от Райфайзенбанк Полша. В резултат на тази сделка Юробанк И Еф Джи ще притежава 13% от Райфайзенбанк Полша. Оперативното сливане между Райфайзенбанк Полша и Полбанк ще завърши транзакцията. Оценяването на сделката се осъществява на база гарантиран минимален капитал от 400 милиона евро за Полбанк и 750 милиона евро за Райфайзенбанк Полша. Като част от сделката, двете страни са се споразумели за опцията Юробанк И Еф Джи да има възможност (put option) да продаде на РБИ дела си в обединената Райфайзенбанк Полша (включваща и Полбанк) по всяко време, като цената ще зависи от представянето на банката, но не по-малко от 175 милиона евро (плюс лихвите), като кол-опцията на РБИ става валидна от 31 март 2016г.

  С ясния си фокус върху банкирането на дребно, Полбанк е много добро допълнение на Райфайзенбанк Полша, която е много добре позиционирана в корпоративния сегмент. Придобиването ще засили значително позициите на РБИ в най-голямата икономика в Централна и Източна Европа, която има и значителен потенциал за растеж. На база на настоящите финансови данни, обединеното дружество Райфайзенбанк/Полбанк ще бъде шестата търговска банка в Полша по размер на активите и четвъртата по размер на отпуснатите кредити, като ще обслужва над 1 милион клиенти.

  Полбанк е създадена през 2006 г. като инвестиция “на зелено” с фокус върху бизнеса с индивидуални клиенти и малки и средни предприятия. В цялата страна има около 350 офиса и 2900 служители, които обслужват около 800 000 клиенти. Към 30 септември 2010 г. активите й възлизат на 5.5 милиарда евро. Въпреки кратката си история, Полбанк има отлична подпомогната разпознаваемост на бранда от 66%.

  РБИ навлиза на полския пазар през 1991г. със създаването на Райфайзенбанк Полша. Активите на Групата в Полша възлизат на 6.5 млрд. евро към края на третото тримесечие на 2010 г., като РБИ има 3 000 служители и 123 офиса в Полша, които обслужват над 240 000 клиенти.

  * * * * *

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара.

  РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата.

  Повече от 59 000 служители на РБИ обслужват близо 15 милиона клиенти чрез около 3000 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа.

  РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. РЦБ е централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната, която оперира като главен офис за цялата Група РЦБ, включваща и РБИ.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.