Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк: Инфраструктурните проекти връщат строителството към растеж, възстановяването на вътрешното търсене все още предстои

  17.08.2011
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си обзор на актуалните към януари 2011 г. макроикономически данни. В изданието макроикономическите анализатори на банката отчитат известни положителни сигнали в промишлеността и строителството, но отбелязват, че въпреки това, осезаемо съживяване на вътрешното търсене през последните месеци на 2010 г. едва ли ще бъде отчетено.

  • Възстановяването на промишлеността продължи и през ноември, като продукцията й нарасна с 5.5% на годишна база, спрямо 2.5% през октомври.
  • През ноември, за първи път от края на 2008 г., строителната продукция нарасна с 1% на годишна база, благодарение 15%-я растеж на инженерното строителство (инвестициите в инфраструктурни проекти).
  • Инфлацията се ускори и достигна 4.5% в края на годината, регистрираната безработица нарасна от 9.07% през ноември до 9.24% през декември.
  • Оборотът в търговията на дребно отбеляза слабо нарастване на годишна база през ноември, но то изцяло се дължеше на покачване на цените. Домакинствата запазиха разходите си около нивата от края на 2009 г., но поради по-високите цени ограничиха обема на покупките си.
  • Изтеклата година завърши с касов бюджетен дефицит в размер на 4% от прогнозния БВП. По предварителни оценки дефицитът на начислена основа ще бъде около 3.6-3.7% от БВП, което е над допустимите 3% съгласно Маастрихтския критерий.
  • Депозитите на домакинствата нараснаха през декември с рекордните за 2010 г. 744 млн. лв. Спрямо декември 2009 г. увеличението им е с 3 млрд. лв., от които около две трети са нов приток на депозити, а останалата една трета е от начислени лихви. При относително непроменени номинални доходи, тази спестовност най-вероятно означава, че очакваното възстановяване на потреблението през последното тримесечие на 2010 г. не се е случило.
  • И през декември се потвърди тенденцията за слабо нарастване на кредитирането. Фирмените кредити нараснаха с 82 млн. лв., а тези за домакинствата дори спаднаха с 42 млн. лв.
  • През ноември дефицитът по текущата сметка се увеличи, което бе очаквано, с оглед на започналото възстановяване на икономиката, но и предвид сезонно по-малките приходи от туризъм и по-ниския растеж на износа на селскостопански продукти.

  Според главния икономист на Райфайзенбанк Калоян Ганев, последните данни потвърждават очакванията за бавно възстановяване на икономиката. Липсата на растеж на доходите в условията на ускоряваща се инфлация продължава да отслабва покупателната сила на домакинствата. Спестяванията в банкови депозити и други доходоносни активи ще продължат да бъдат атрактивни за домакинствата като средство за компенсиране на спада в реалните доходи.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.