Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк: Работниците в българската икономика са по-производителни отпреди кризата, но изоставащите доходи водят до стагнация на търсенето

  07.07.2011
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си обзор на актуалните към края на юни 2011 г. макроикономически данни. Основните акценти в анализа са както следва:

  • Според отчетните данни на НСИ, през първото тримесечие на 2011 г. растежът на икономиката е бил 1.5% в реално изражение спрямо година по-рано.
  • Износът продължи да нараства динамично (25.8% на годишна база), а вътрешното търсене отново премина на негативна територия и се сви с 1.6% спрямо същия период на 2010 г.
  • През януари-март 2011 г. печалбите на фирмите и доходите на самонаетите лица нараснаха номинално със 17% на годишна база. Същевременно, общият размер на изплатените компенсации на наетите лица се увеличи с относително слаб темп (2.8% спрямо година по-рано). Отчитайки инфлацията, покупателната способност на заплатите е намаляла на годишна база, което оказва задържащо влияние върху динамиката на потреблението.
  • Месечният темп на инфлация се забави до 0% през май, след като храните поевтиняха за пръв път за последните 11 месеца. Сезонното успокояване на ценовата динамика се усеща все по-отчетливо, предстои да се види обаче ефектът от повишаването на някои администрирани цени от страна на ДКЕВР.
  • Безработицата е била 11.1% през май според данните на Евростат. Минималният спад спрямо предходните месеци следва традиционното оживление на търсенето на сезонни работници по това време на годината.
  • Производителността на труда нарасна с 5.2% на годишна база през януари-март, като това е четвъртото поредно тримесечие с висок растеж на показателя. Нейната динамика е задвижвана от спада на заетостта, от една страна, и от повишаването на ефективността на производството, от друга.
  • Бюджетът бе с минимален дефицит през май (45.5 млн. лв.), след отчетените излишъци през март и април. Очаквано, фискалният резерв нарасна до 5 млрд. лв. след възстановяването на средства от Европейската комисия.
  • През май 2011 г. кредитът за нефинансовите предприятия нарасна с 53 млн. лв., а този за домакинствата – с 22 млн. лв. Като цяло кредитната дейност е пряко отражение на характера на икономическото възстановяване в страната.
  • През април текущата сметка бе с минимална положителна стойност (4.6 мн. евро). Натрупаният от началото на годината излишък по нея достигна 215 млн. евро. За подобрението на търговския дефицит през първото тримесечие основен принос имаше търговията с метали и суровини за производство на храни.
  • През април отново бе отчетен изходящ поток на валута и депозити – 384 млн. евро. За януари-април 2011 г. изходящите средства по финансовата сметка достигнаха 1.2 млрд. евро (двойно нарастване на годишна база). Това означава, че икономиката има свободни финансови ресурси, но те не се влагат в икономическата дейност, а се използват за погасяване на чуждестранни задължения, което забавя възстановяването.

  „Изчисленията ни показват, че спрямо първото тримесечие на 2009 г., когато кризата се прояви в пълна степен и в българската икономика, производителността на труда се е увеличила с над 12%, докато компенсациите на наетите лица са намалели в реално изражение с около 2%. Това донякъде обяснява стагниращото потребление и слабия кредитен растеж. Едно умерено повишаване на доходите и в частния, и в публичния сектор би допринесло за възстановяване на потребителското доверие, а оттам и на вътрешното търсене”, коментира главният икономист на Райфайзенбанк (България) Калоян Ганев. Според него нивото на заплащане на труда не отразява адекватно разликите в равнищата на производителност между България и средното за ЕС, и представлява основен риск пред качественото възпроизводство на работната сила. В дългосрочен план това би се отразило негативно на способността на икономиката да произвежда стоки и услуги с висока добавена стойност, а оттам и на нейната конкурентоспособност.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.