Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк: Рецесията свърши, но вътрешното търсене остава слабо. Износът, селското стопанство и туризмът определят растежа през третото тримесечие

  17.08.2011
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си икономически преглед на актуалните към ноември 2010 г. макроикономически данни. Според анализаторите на банката икономическата рецесия в страната е приключила, след като през трето тримесечие БВП отбеляза реален растеж както на тримесечна (0.3%), така и на годишна база (0.2%):

  • Основен двигател на възстановяването беше външният сектор, докато вътрешното търсене продължи да се свива.
  • Доверието на потребителите се подобрява, като през октомври бе с 13.1 пункта по-високо спрямо същия период на 2009 г. Очакванията им са за по-ниски стойности на безработицата през следващата година.
  • Брутната добавена стойност отново отбеляза растеж (0.1% на тримесечна и 0.5% на годишна база). Увеличението се дължеше изцяло на селското стопанство. Поради сравнително силната реколта в сектора, добавената стойност в реално изражение през третото тримесечие бе с 3.8% по-висока спрямо същия период на 2009 г.
  • Безработицата през третото тримесечие е намаляла с 0.5 п.п. поради сезонното търсене на работници в туризма и селското стопанство.
  • Износът на суровини за производство на храни бе с основен принос за стопяването на търговския дефицит на страната през юли-август.
  • През септември текущата сметка отбеляза излишък за трети пореден месец – 303.1 млн. евро. В резултат на това, за първите девет месеца на 2010 г. салдото й възлезе на 538.5 млн. евро. За сравнение, за същия период през 2009 г. беше натрупан дефицит от над 2.5 млрд. евро.
  • Очертава се известно увеличаване на нетните текущи трансфери към страната от началото на годината. Само за месец септември входящият поток от ЕС към сектор държавно управление възлезе на 114 млн. евро, или около 2 пъти повече спрямо септември 2009 г.
  • Инфлацията продължава да се ускорява плавно, задвижвана основно от сезонното поскъпване на храните.
  • През септември бюджетният дефицит остава на ниво от около 1.5 млрд. лв., но изпълнението на приходите изостава съществено.
  • Домакинствата продължават да спестяват в банкови депозити, като през октомври техните активи в банките са се увеличили с около 230 млн. лв. Кредитите за нефинансовите предприятия са нараснали с около 135 млн. лв., но растежът на кредитирането като цяло остава слаб.

  Според главния икономист на Райфайзенбанк Калоян Ганев, положителното развитие на икономиката се дължи преди всичко на външния сектор, както и на типични за летния сезон благоприятни фактори. През последните три месеца се очаква влиянието на тези фактори да отслабне осезаемо, което ще доведе до влошаване на някои от показателите като текущата сметка и безработицата. От това доколко ще се възстанови вътрешното търсене (потреблението и инвестициите) зависи какъв ще бъде растежът на икономиката през четвъртото тримесечие, съответно за цялата 2010 година.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.