Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк с 33.6 милиона лева печалба след данъци за първото тримесечие на 2011 г.

  13.06.2011
   
  • Печалбата след данъци с ръст от 155% или два и половина пъти спрямо същия период на миналата година
  • Капиталова адекватност от 19%, значително над изискуемия минимум
  • Клиентите се увеличават с близо 30 000 на годишна база до 737 750

  Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита печалба след данъци в размер на 33.6 млн. лева за първото тримесечие на 2011 г., спрямо 13.2 млн. лева през същия период на 2010 г., което представлява ръст от 155% на годишна база.

  Към 31 март на 2011 г. оперативните приходи на Райфайзенбанк възлизат на 90.9 млн. лева, в сравнение с 88.8 млн. лева през същия период на миналата година, а оперативните разходи отчитат минимален ръст до 45.4 млн. лева (първо тримесечие на 2010 г.: 43.8 млн. лева). По този начин оперативният резултат на банката към 31 март 2011 г. остава почти непроменен спрямо същия период на миналата година – 45.5 млн. лева (първо тримесечие на 2010 г.: 45 млн. лева).

  Към 31 март 2011 г. активите на Райфайзенбанк възлизат на 6.36 млрд. лева, в сравнение с 6.8 млрд. лева година по-рано, а кредитният портфейл достига 4.69 млрд. лв. спрямо 4.64 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2010 г. Към 31 март 2011 г. депозитната база възлиза на 4.04 млрд. лв. в сравнение с 4.46 млрд. лв. през същия период на миналата година.

  През първото тримесечие на 2011 г. банката задели 8.2 млн. лв. провизии, като към 31 март 2011 г. те достигат 261.6 млн. лева.

  Райфайзен отчита два и половина пъти увеличаване на печалбата след данъци в сравнение със същия период на миналата година, благодарение на подобрената ефективност и управление на проблемните експозиции”, коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк. “Процентът на просрочените кредити на банката се задържа на нива значително под средните за банковата система.От януари Райфайзен намали цената на ресурса по действащите кредити за граждани и фирми, което подпомогна клиентите ни в трудните за тях зимни месеци. Икономическото възстановяване по линия на износа е факт. През изминалото тримесечие отчетохме нарастващо търсене на нови кредити включително и инвестиционни при по-големите фирми и в по-малка степен при микрофирмите и гражданите. Предварителните окуражаващи данни за туристическия сезон и прогнозите за добра реколта в селското стопанство, ако се реализират, ще допринесат за увеличаването на заетостта и доходите на част от населението”, допълни той.

  19% капиталова адекватност при изискуем минимум от 12%
  Към 31 март 2011 г. капиталовата база на Райфайзенбанк възлезе на 893.9 млн. лева, а общата капиталова адекватност достигна 19%, значително над изискуемия минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.

  Увеличение на клиентите с близо 30 000 на годишна база
  Райфайзенбанк продължи да увеличава клиентската си база и през първото тримесечие на 2011 г., като към 31 март 2011 г. броят на клиентите – физически лица и фирми, възлезе на 737 750, спрямо 708 110 година по-рано, което представлява ръст от 4% на годишна база.

  601 млн. евро външно финансиране
  Към 31 март 2011 г. общият размер на привлечените от Райфайзенбанк средства възлиза на 601 млн. евро, от които 294 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската Инвестиционна Банка , Европейския инвестиционен фонд, КфВ, Европейския Фонд за Югоизточна Европа и други.

  През първото тримесечие на 2011 г. Райфайзенбанк и Националният Гаранционен Фонд подписаха ново Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции в размер общо на 40 млн.лв. Целта на Гаранционната схема е да подпомогне развитието на малките и средни предприятия със стартиращ и съществуващ бизнес в България, като се улесни достъпа им до финансиране при отпускането на инвестиционни и оборотни кредити.

  Групата Райфайзен България

  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
  Към 31 март 2011 г. нетната стойност на активите на договорните фондове, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява, достигна 152.65 млн. лева, с което затвърди лидерската си позиция сред управляващите дружества у нас, достигайки пазарен дял от 31.34%. Освен шест местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 13 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена.

  Райфайзен Лизинг България ООД
  Към 31 март 2011 г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД възлязоха на 321 млн. лв., а лизинговият портфейл на двете дружества към 31 март 2011 г. достигна 290 млн. лв. Според статистиката на БНБ и данни от Българската асоциация за лизинг, към 31 март 2011 г. Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД имат пазарен дял от 7.60%.

  Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД
  Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 15 компании.

  Райфайзен Имоти ЕООД
  За първото тримесечие на 2011 г. Райфайзен Имоти ЕООД отчете ръст в броя на сделките за покупко-продажба на жилища от 16%, в сравнение със същия период за 2010 г. Компанията осъществява дейността си чрез офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Плевен, като освен посредническите услуги по сделки с недвижими имоти, предлага и инвестиционно и проектно консултиране, пазарни проучвания и анализи.

  Райфайзен Факторинг ЕООД
  Райфайзенбанк, чрез Райфайзен Факторинг ЕООД предлага финансиране на отложено плащане по търговски договори и събиране на търговски вземания, финансови и бизнес консултации, гъвкави и модерни схеми на финансиране и разплащане, както и международен факторинг.

  Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) и се отнасят единствено до резултати, публикувани от Райфайзенбанк (България) ЕАД. Данните също така могат да се различават от публикуваните от Райфайзен Банк Интернешънъл резултати за българския пазар поради различия в обхвата на консолидацията.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.