Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк с 43.9 милиона лева печалба след данъци за 2010 г. Оперативният резултат се повиши със 17.6% до 202 млн. лева

  14.04.2011
   
  • Капиталова адекватност от 18.9%, значително над изискуемия минимум
  • Увеличение на клиентите с 31 000 на годишна база до над 730 000

  (Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) и се отнасят единствено до резултати, публикувани от Райфайзенбанк (България) ЕАД. Данните също така могат да се различават от публикуваните от Райфайзен Интернешънъл резултати за българския пазар поради различия в обхвата на консолидацията.)

  Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита печалба след данъци в размер на 43.9 млн. лева за 2010 г., спрямо близо 51 млн. лева през 2009г.
  Към 31 декември 2010 г. оперативните приходи на Райфайзенбанк възлизат на 384.9 млн. лева, в сравнение с 363.8 млн. лева през същия период на миналата година, което представлява ръст от 5.8%. В същото време, оперативните разходи намаляват с близо 5% и достигат 183.1 млн. лева (2009г. – 192.3 млн. лева). По този начин оперативният резултат на банката към 31 декември 2010 г. възлезе на 201.8 млн. лева, в сравнение със 171.5 млн. лева, отчетени през 2009 г., което представлява ръст от 17.6%.
  През 2010 г. банката заделя 153.6 млн. лв. провизии, като към 31 декември 2010 г. те достигат 296.3 млн. лева.
  Към 31 декември 2010 г. активите на Райфайзенбанк възлизат на 6.56 млрд. лева, в сравнение с 6.64 млрд. лева година по-рано, а кредитният портфейл достигна 4.64 млрд. лв. спрямо 4.7 млрд. лв. в края на 2009 г. През 2010 г. депозитната база възлиза на 4.13 млрд. лв. в сравнение с 4.32 млрд. лв. през 2009 г.

  “Възстановяването на българската икономика е по-бавно от желаното и засега се усеща само от част от бизнеса. Потреблението продължава да е свито, както и търсенето на кредити. Независимо от икономическата криза Райфайзенбанк разшири значително клиентската си база и приключи годината с по-добър оперативен резултат”, коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

  18.9% капиталова адекватност при изискуем минимум от 12%

  Към 31 декември 2010 г. капиталовата база на Райфайзенбанк възлезе на 884.9 млн. лева, а общата капиталова адекватност достигна 18.9%, при изискуем минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.

  Увеличение на клиентите с 31 000 на годишна база

  Райфайзенбанк продължи да увеличава клиентската си база и през 2010 г., като към 31 декември 2010 г. броят на клиентите – физически лица и фирми, възлезе на 730 176, спрямо 699 137 година по-рано, което представлява ръст от над 4% на годишна база.

  589 млн. евро външно финансиране

  Към 31 декември 2010 г. общият размер на привлечените от Райфайзенбанк средства възлиза на 589 млн. евро, от които 282 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската Инвестиционна Банка, Европейския инвестиционен фонд, КфВ, Европейския Фонд за Югоизточна Европа и други.

  През последното тримесечие на 2010 г. Райфайзенбанк и Националният Гаранционен Фонд (НГФ) подписаха анекс към Споразумението за издаване на портфейлна гаранция, с което сумата на гарантирания портфейл се увеличава на 17.5 млн.лв. Целта на гаранцията е да улесни достъпа до финансиране на малките и средни предприятия в България.

  391 540 лева събрани от втората благотворителна инициатива “Избери, за да помогнеш”

  През 2010 г. се проведе второто издание на дарителската кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш”, по време на което бяха събрани 391 540 лв. Средствата са набрани от дарения на служителите на Групата Райфайзен и банката, която за всяко направено дарение е добавила по още 100 лв., както и от дарения, постъпили директно по сметките на организациите и дарения чрез SMS. Кампанията подкрепи 30 проекта в областите Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование, като своите лични дарения направиха 2945 служители на Райфайзен в България.

  Групата Райфайзен България

  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
  Към 31 декември 2010 г. нетната стойност на активите на договорните фондове, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява, достигна 140.67 млн. лева, с което затвърди лидерската си позиция сред управляващите дружества у нас, достигайки пазарен дял от 30%. Освен шест местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 11 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена.

  Райфайзен Лизинг България ООД
  Към 31 декември 2010 г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД възлязоха на 334 млн. лв., а лизинговият портфейл на двете дружества към 31 декември 2010 г. достигна 307 млн. лв. Според статистиката на БНБ и данни от Българската асоциация за лизинг, към 31 декември 2010 г. Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД имат пазарен дял от 7.7%.

  Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД
  Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 15 компании. За 2010 г. дружеството е реализирало 23.45 млн. лева премиен приход към застрахователните компании и заема 3.4% пазарен дял.

  Райфайзен Имоти ЕООД
  Към 31 декември 2010 г. Райфайзен Имоти ЕООД отчете ръст в броя на транзакциите и сделките от 47.8%, в сравнение с 2009 г. Компанията осъществява дейността си чрез офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Плевен, като освен посредническите услуги по сделки с недвижими имоти, предлага и инвестиционно и проектно консултиране, пазарни проучвания и анализи.

  Райфайзен Факторинг ЕООД
  Райфайзенбанк, чрез Райфайзен Факторинг ЕООД предлага финансиране на отложено плащане по търговски договори и събиране на търговски вземания, финансови и бизнес консултации, гъвкави и модерни схеми на финансиране и разплащане, както и международен факторинг.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.